29.9.2023

Kirkkolahden koulu

Koulun arkkitehtoniset ideat ammentavat ympäristön perinnearkkitehtuurista  mukaillen vanhojen aittojen detaljiikkaa ja ulkonäköä.

Rakennus sijoittuu historialliseen ympäristöön joen rantaan, museoalueen viereen, vanhaa kivikirkkoa vastapäätä. Tontilla on oleva koulurakennus joka jatkaa muussa käytössä. Rakennus on asemoitu poikittain  joelle viettävää rinnettä vasten siten että tontin vanhat puut on saatu sailytettyä ja koulun mittakaava museotien suuntaan on mahdollisimman pieni. Saapuminen kouluun tapahtuu sekä pohjoisesta että etelästä. Oppilasisäänkäynnti on eteläään ja pääovi pohjoiseen. 

Noin 200 oppilaan koulu pitää sisällään yleisopetustilojen lisäksi keskuskeittiön, käsitöiden opetustilat sekä liikuntasalin jonka näyttämöksi musiikin opetustila avautuu. Liikuntasalissa on siirtokatsomo mahdollistaen tilaisuuksien järjestämisen n350 henkilölle. Yleisopetustilat sijoittuvat kahteen tasoon  siten että pienimmät oppilaat ovat maantasossa ja vanhemmat oppilaat 2. kerroksessa.

Rakennuksen sydämenä toimiva ruokasali avautuu suurien ikkunoiden kautta kirkolle ja merelle.

Puupinnat rakennuksessa on jätetty laajalti näkyviin.  Ainoastaan väliseinien toinen puoli verhottiin ääneneristyssyistä

Tekniset ratkaisut ja rakennushanke

Hankkeen toteutusmuotona on KVR-urakka.

Rakennus on kaksikerroksinen P1-paloluokan puurakennus.

Rakennuksella on tukipaalutetut perustukset ja betonirakenteinen tuulettuva alapohja, Kantavat ulkoseinät sekä porrashuoneiden seinät ovat CLT-puuelementtejä jotka jätetään pääosin näkyviin. Välipohjana  on teräspalkkien varaan asennettu CLT-betoni – liittorakenne. Yläpohjassa on kantava CLT-laatta ja puiset kattokannatteet.

Julkisivuverhous on periteinen rimaverhous, jossa rimat ovat kolmion muotoisia.

Suunnittelun aloitus (hankesuunnittelu) 2020
Rakentamisen aloitus 10/21
Valmis 08/2023

TEKIJÄT

Arkkitehtisuunnittelu: AFKS Arkkitehdit Oy

Jari Frondelius
Jaakko Keppo
Juha Salmenperä
Tiina Hietanen
Anna Pekkarinen
Pirita Nykänen
Matti Sten

Faktat kohteesta

Kyrkfjärdens skola

 • Sijainti | Inkoo
 • Käyttötarkoitus | Koulu 0-6lk
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Inkoon kunta
 • Valmistumisvuosi | 2023
 • Kerrosala | 3 131 m2
 • Kokonaisala | 3 153 m2
 • Tilavuus | 16 120 m3
 • Investointikustannukset | 10 000 000€
 • Arkkitehtisuunnittelu | AFKS oy
 • Rakennesuunnittelu | SWECO Tampere
 • Akustiikkasuunnittelu | A-insinöörit Oy
 • Palotekninen suunnittelu | KK-palokonsultti
 • LVIA-suunnittelu | Granlund Oy
 • Sähkösuunnittelu | Granlund Oy
 • Sisustussuunnittelu | Haptik Oy
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Pihasuunnittelu: Virearc
 • Pääurakoitsija | Rakennuspartio
 • Puuosien toimittaja | Puurakentajat Rakennus Oy
 • Valokuvat | Hannu Rytky