29.9.2022

Mankkaan päiväkodin laajennus

Mankkaan päiväkodin laajennus- ja peruskorjaushanke käsittää vuonna 1982 valmistuneen puurakenteisen päiväkodin peruskorjauksen ja uuden laajennusosan rakentamisen. Rakennukset toimivat yhtenä kokonaisuutena lämpimän puurakenteisen, lasikatetun sillan kautta. Keväällä valmistuneessa laajennusosassa sijaitsevat mm. neljän lapsiryhmän tilat, monitoimisali, ruokasali sekä yhteisiä paja- ja pienryhmätiloja.

Päiväkoti toimii kulttuurihistoriallisesti kiinnostavassa Mankkaan kartanon ympäristössä. Kartanon historia ulottuu aina 1500-luvulle saakka ja nykyinen päiväkodin alue otettiin kartanon tilan käyttöön 1700-luvun lopulla. Historiallinen punamultasävyinen miljöö loi kiinnostavan lähtökohdan laajennuksen suunnitteluun.

Esteetön rakennuskokonaisuus sijoittuu rinteeseen yhdistäen eri aikakausien rakennukset yhdeksi kokonaisuudeksi. Laajennusosan moderni muotokieli asettuu osaksi pihapiirin historiallista kerrostumaa. Perinteinen Falunin punaiseen sävyyn peittomaalattu pystylautaverhous luo kontrastin valoisien sisätilojen luonnonväriselle puulle. Pitkänmallisen rakennuksen monikäyttöinen aula- ja käytävätila tarjoaa päiväkotilaisille elämyksellisiä näkymiä eri tiloihin ja suojaisaan pihapiiriin.

Laajennuksen kantavina ja jäykistävinä rakenteina toimivat CLT-seinät on pyritty jättämään mahdollisimman paljon näkyviin. CLT:tä, eli ristiinliimattua massiivipuuta, on käytetty myös rakennuksen portaissa ja tasanteissa. Laajennusosan runkojärjestelmänä toimivat kantavat CLT-seinälinjat sekä kertoripalaatta- ja osin CLT-rakenteinen väli- ja yläpohja. Vesikatto on suunniteltu NR-ristikoin ripalaataston päälle. Puurakenteinen väli- ja yläpohja tuetaan rakennuksen keskilinjalla puupilarein ja palkein sekä kantavin CLT- ja puurunkoseinin.

Kohteen paloluokka on P2. Peruskorjattava osa sekä laajennus muodostavat yhden yhtenäisen palo-osaston. CLT-pinnat on palonsuojattu tehtaalla C-luokkaan.

Hankkeen urakkamuotona on perinteinen pääurakka.

Faktat kohteesta

Mankkaan päiväkodin laajennus

 • Sijainti | Espoo, Mankka
 • Käyttötarkoitus | Päiväkoti
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Espoon Tilapalvelutliikelaitos
 • Kerrosala | 2 109 m2
 • Kokonaisala | 2 130 m2
 • Tilavuus | 8 400 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
 • Rakennesuunnittelu | Sweco Rakennetekniikka Oy
 • Akustiikkasuunnittelu | VahanenHalme Acoustics Oy
 • Palotekninen suunnittelu | Ramboll Oy
 • LVIA-suunnittelu | Insinööritoimisto Hewair Oy
 • Sähkösuunnittelu | Rejlers Finland Oy
 • Sisustussuunnittelu | Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
 • Pääurakoitsija | Rakennusja Insinööritoimisto Tricon Oy
 • Puuosien toimittaja | Timber Bros Oy /CLT Plant Oy
 • Valokuvat | Thomas Laine, LPV Oy
 • Teksti | Thomas Laine ja Annika Marttinen, LPV Oy