10.7.2020

Painiityn päiväkoti

Vuonna 2015 toimintansa aloittaneen päiväkodin sisä- ja ulkoilutilat ympäristöineen houkuttavat ja aktivoivat lapsia liikkumiseen.

Päiväkoti sijoittuu tontin pohjoisosaan katuun tukeutuen, jolloin leikkipiha aukeaa etelään. Leikki- ja huoltopihat on erotettu toisistaan rakennuksen eri puolille. Rakennuksella on suurpiirteisen kulmikas U-muoto, jonka ulko- ja sisäpuolilla on oma luonteensa. Mittakaava on suurimmillaan ulkokehällä huipentuen kohti katualuetta, missä rakennuksen korkein kohta sijoittuu terävään pohjoiskulmaan. U:n sisäpuolelle rajautuu suojaisa ja rauhallinen katoksen reunustama syli, joka avautuu etelään leikkipihalle.

Iltakäytön sisäänkäynti suuntautuu pohjoiseen katujen risteykseen, johon päiväkoti ja ympäröivät asuinkerrostalot rajaavat aukiomaisen katutilan. Huoltopiha ja autopaikat sijaitsevat rakennuksen koillissivulla.

Päiväkodin ryhmätiloihin saavutaan leikkipihan kautta. Eteistilat ja ruokasali sijoittuvat pihan ympärille ja toimivat osana päiväkodin aktiivisia tiloja. Muut tilat jäsentyvät rakennuksen ulkokehälle. Henkilökunnan tilat ja sali sijaitsevat rakennuksen keskiosassa.

Julkisivumateriaalit korostavat rakennuksen eri puolten luonne-eroa: kadun suuntaan aktiivisen värikäs peltiverhous ja pihalla lempeä puuverhottu suojaisa tausta lasten leikeille.

Peltiverhous muodostuu eri värisistä pystysuuntaisista kaistaleista. Innoituksena ovat olleet räsymatot, väriliidut, kirjahyllyn kirjarivistö ja intiaanien villit sotamaalaukset. Peltiverhouksen kaistat on liitetty 1½-kertaisella pystysaumalla (pystykulmahuulloksella). Kaistojen vaakajatkokset on sijoitettu ”sikin-sokin” ja ikkunoiden osumista pystysaumaan on vältetty, mikä sallii luonteeltaan orgaanisen toteutuksen.

Pihapuolen puuverhous jatkuu katoksen alapinnassa ja se on maalattu vaaleaksi kauttaaltaan. Puuverhouksena on käytetty 28 mm paksua hienosahattua suorareunaista puoliponttipaneelia 5 mm raolla. Paneelia on kahta leveyttä, joita vapaasti yhdistelemällä syntyy eläväinen pintavaikutelma ja samalla paneelijaon sovittelu julkisivun aukotukseen helpottuu. Pihajulkisivun pienemmän mittakaavan ansiosta puuverhoukset on voitu toteuttaa ilman jatkoksia. Kiinnitykset on tehty ohuin rihlatuin nauloin huomioiden kiinnikkeiden riittävät reuna- ja päätyetäisyydet.

Rakennus on pääosin yksikerroksinen ja puurakenteinen, paloluokka on P2. Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee ullakolla väestönsuojan päällä.

Rakenneratkaisu on yksinkertainen: kattoristikkorakenteelle optimoitu tasaleveä pitkänomainen rakennus toistaa samaa leikkausmuotoa koko pituutensa. Rankarakenteiset ulkoseinät kantavat pihan suuntaan kaatavia pulpettikattoristikoita, jotka ulottuvat kannattamaan pihan puolella kiertävää katosta. Rakenteen toisto katkeaa ainoastaan rakennusmassan taittuessa sekä juhlasalin ja toisen kerroksen iv-konehuoneen kohdalla. Yksinkertaisella perusratkaisulla on tavoiteltu kustannustehokkuutta ja toisaalta rakenteen koettua ja varmaa teknistä toimivuutta.

Faktat kohteesta

Painiityn päiväkoti

 • Sijainti | Lintuvaara, Espoo
 • Käyttötarkoitus | Päiväkoti
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Espoon kaupunki
 • Valmistumisvuosi | 2015
 • Kerrosala | 1 676 m2
 • Kokonaisala | 1 820 m2
 • Tilavuus | 7 498 m3
 • Investointikustannukset | 4 750 000€
 • Arkkitehtisuunnittelu | AFKS Architects Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy
 • Rakennesuunnittelu | Insinööritoimisto Pontek Oy
 • LVIA-suunnittelu | Senewa group Oy
 • Sähkösuunnittelu | Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
 • Pääurakoitsija | Rakennuskultti Oy
 • Valokuvat | Mika Huisman
 • Teksti | AFKS Arkkitehdit