10.7.2020

Päiväkoti Kurkimoisio

Päiväkoti Kurkimoisio on pilottipäiväkoti konseptihankkeelle, jonka tavoitteena on ollut aikaansaada aikataulullisesti nopeampi, tiloiltaan monikäyttöisempi ja kustannuksiltaan edullisempi päiväkotimalli Helsingin kaupungin uudiskohteina rakennettaville päiväkodeille.

Helsingin kaupungin ja GSP Groupin kehittämässä moduulipäiväkotikonseptissa vakioidut suunnitteluratkaisut soveltuvat kaikille moderneille toteutusvaihtoehtoille aina tilaelementtitoteutusta myöten. Oppimisympäristöä on kehitetty Varhaiskasvatusviraston linjausten mukaisesti erityisesti pienryhmätoiminnan ja vaihtuvissa toiminnallisissa ryhmissä tapahtuvan tekemisen näkökulmasta.

Rakennus sijoittuu tontin pohjoisreunalle lähes kiinni katualueeseen. Piha leikkialueineen avautuu suotuisaan ilmansuuntaan. Piha jäsentyy rakennuksen edustalle sijoittuvaan toiminnalliseen ja luonteeltaan rakennettuun piha-alueeseen sekä lounaispäädyn luonnontilaiseen piha-alueeseen.

Rakennus saa yleishahmonsa konseptin mukaisesta rationaalisesta, eri toteutustekniikat sallivasta selkeydestä. Katto on jäsennetty pienempiin harjakattoisiin kenttiin, näin on pyritty lisäämään rakennuksen tunnistettavuutta ympäröiviin asuinrakennuksiin nähden.

Julkisivumateriaalina on hienosahattu pystysuuntainen 28 mm suorareunainen puoliponttipaneeli 5 mm raolla joka on käsitelty pellavaöljymaalilla. Päädyissä ja koteloräystäissä on käytetty tehdasmaalattua teräsohutlevyä.

Sisätilat ovat helposti hahmotettavia, selkeitä tiloja joiden muunneltavuus eri käyttötarkoituksiin on helppoa. Tilatehokkuutta on parannettu poistamalla käytävätila, rakennuksessa liikutaan avointen toiminnallisten tilojen välillä.

Rakennuksen paloluokka on P3. Rakennus muodostaa maantasokerroksessa kaksi palo-osastoa sekä ullakolle sijoittuvan tekniikkatilan palo-osaston.

Alapohjarakenne on paikalla valettu, maanvarainen teräsbetonilaatta.

Rakennuksen kantavana pystyrunkona on puurakenteiset ulko- ja väliseinät sekä liimapuupilarit, aukkojen ylityspalkistot ovat kerto- ja liimapuuta. IV-konehuoneen välipohja on puurunkoinen.

Yläpohjan runkorakenne koostuu naulalevyristikoista, lämmöneristys ja höyrynsulku ovat alapaarteen tasossa. Vesikatteeksi valittiin kustannussyistä bitumikermikate. Pilottipäiväkodin osalta teollinen, aikaa säästävä toteutustapa jäi valitettavasti vielä toteutumatta ja rakennus on paikalla toteutettu. Rakennustyö tehtiin kokonaisuudessaan sääsuojan sisällä.

Faktat kohteesta

Päiväkoti Kurkimoisio

 • Sijainti | Vuosaari, Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Päiväkoti
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Helsingin kaupunki
 • Valmistumisvuosi | 2015
 • Kerrosala | 772 m2
 • Kokonaisala | 885 m2
 • Tilavuus | 3 450 m3
 • Investointikustannukset | 2 672 333€
 • Arkkitehtisuunnittelu | AFKS Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy
 • Rakennesuunnittelu | Insinööritoimisto Pontek Oy
 • LVIA-suunnittelu | Insinööritoimisto Hevac-Konsultit Oy
 • Sähkösuunnittelu | Insinööritoimisto Stacon Oy
 • Pääurakoitsija | Rakennus K. Karhu Oy ja Rakennuttajakonsultti: GSP Group Oy
 • Valokuvat | Mika Huisman
 • Teksti | AFKS