8.7.2020

Pikku-Paavalin päiväkoti

Pikku-Paavalin päiväkodin suunnittelun lähtökohtina olivat paikallinen pohjoispohjanmaalainen rakennushistoria ja kaupunkirakenne. Arkkitehtuurin innoittajina olivat Pudasjärven kunnantalon tiiliarkkitehtuuri ja paikkakunnalta löytyvät puurakenteiset kesänavetat.

Tilaajan toiveena oli sisäilmal­taan hyvä ja terveellinen puu­rakennus. Toive täsmentyi myöhemmin hirsirakenteek­si. Suuren, syvärunkoisen ja painuvan hirsirakenteen tekninen toimi­vuus varmistettiin hyvällä suunnittelulla sekä vuosittaisilla huoltovelvoitteilla.

Pudasjärven keskustassa oleva Päiväkoti rajaa Puistokatua ja sille poikittaista kevyen liikenteen väylää. Pihatilat on rajattu puu­aidoilla eri-ikäisten lasten alueisiin. Lasten omat sisäänkäynnit ovat pihan puolelta.

Pääsisäänkäynti avautuu pienen aulan kautta korkeaksi saliksi. Salissa pidetään yhteiset tapahtumat, liikuntahetket ja juh­lat. Salin oranssiin magnesiitti-puukuitule­vykattoon haettiin innoitusta teltasta.

Pohjaratkaisu koostuu suorakulmaisista, lyhytnurkkaisista hirsikehistä. Kehät muo­dostavat labyrinttimäisen kokonaisuuden. Rakennuksessa on nurkkia ja tiloja, joita pienet käyttäjät voivat valloittaa aluksi jän­nittäviksi, mutta myöhemmin turvallisiksi lempipaikoikseen. Ikkunat on sijoitettu hir­sirakenteen ehdoilla. Pienimmillekin käyt­täjille avautuu näkymiä ulos.

Pohjakerroksen ulko- ja väliseinät ovat hirsirakenteisia. Lepohuoneissa on lisäver­hous äänieristyksen varmistamiseksi. Hir­sipinnat on käsitelty valkoisella puuvahalla ja hirsisuojalla. Aulan ja salin lattia on val­koista Saima-parkettia.

Toisen kerroksen toimisto- ja aputilat ovat tasakerran päältä kannatetun puuristikon si­sällä. Ylös kuljetaan havuvaneriverhoillun porrashuoneen kautta.

Julkisivun hirsipinnat on kuultokäsitelty punaiseksi. Kokopuiset ikkunat ja ovet asen­nettiin hirsirakenteeseen ilman vuorilautoja. Ratkaisu testattiin malliasennuksilla ja tii­veyskokeilla. Eristämätön lamellihirsiraken­nus on energiatehokkuudeltaan matalaener­gialuokkaa.

Taitteinen, kuvioitu huopakatto suojaa ra­kennusta ja sisäänkäyntien sadekatoksia. Ta­lossa leikkii päivittäin yli sata pientä pudas­järveläistä.

Rakenteista

Ulkoseinät on tehty 275 millimetriä paksuista lamellihirsistä. Kantavien väliseinien hirsien paksuudet ovat 135 ja 275 millimetriä. Run­ko on tehty tasakorkuisena. Puun syysuunta on kaikissa lamelleissa sama. Ulkonurkat on toteutettu tirolilaisnurkilla. Väliseinät liittyvät ulkoseinään lohenpyrstöliitoksella.

Hirsirungon erityispiirre on väli- ja ulkosei­nien erilainen painuma, mikä johtuu välisei­nähirsien ulkoseiniä suuremmasta kuivumi­sesta ja kutistumisesta. Hirsirungon valmistaja ratkaisi ongelman kantavien väliseinien pääl­le sijoitetuilla ylimääräisillä liimapuupalkeilla. Palkit tukeutuvat kantavan seinän sisään po­rattuihin teräsputkiin, joissa on korkeussää­tömahdollisuus.

Hirsivalmistajan linjaston robottityöstöt mahdollistivat teräsputkien vaatimien varaus­ten tekemisen hirteen valmiiksi tehtaalla. Näin saatiin kantavien ulko- ja sisäseinien erisuu­ruinen painuminen eliminoitua katon kanta­vissa rakenteissa.

Toisen kerroksen seinät ovat rankarakentei­sia. Välipohjan vaakarakenteet ovat kertopuus­ta. Kertopuukehistä koottu sisäänkäyntikatos on itsenäinen, hirsirungosta erillään oleva ra­kenne. Yläpohjan kantavana rakenteena on toistasataa erilaista esivalmisteista naulale­vyristikkoa.

Faktat kohteesta

Pikku-Paavalin päiväkoti

 • Sijainti | Pudasjärvi
 • Käyttötarkoitus | Päiväkoti
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Pudasjärven kaupunki
 • Valmistumisvuosi | 2013
 • Kokonaisala | 1 324 m2
 • Tilavuus | 5 470 m3
 • Investointikustannukset | 2 899 560€
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtitoimisto m3 Oy
 • Rakennesuunnittelu | Arkkitehti- ja insinööritoimisto Jussi Tervaoja Oy
 • Pääurakoitsija | Sonell Oy
 • Valokuvat | Jussi Tiainen
 • Teksti | Janne Pihlajaniemi ja Jussi Tervaoja