14.7.2020

HEKA Virtarannankatu 3-5

Helsingin kaupungin asuntotuotannon rakennuttamat Virtarannankatu 3-5 vuokra-asunnot on toteutettu Mustanpuronpuiston ja Virtarannankadun väliselle alueelle Mustanpuronpuiston laitaan. Pientaloalueen täydennysasemakaavan ja viitesuunnitelman mukaan tontit oli ajateltu toteutettavaksi viereisen asuinalueen ja kaavoitettujen omakotitalojen mittakaavaa myötäilevillä paritaloilla.

Rakennuksissa tuli olla peittomaalattu puuverhous, värisävyjen tuli olla lämpimiä keltaisen, punaisen ja ruskean sävyjä. Autopaikat tuli sijoittaa katoksiin.

Ara-kohteen rakennuskustannuksilla oli tiukat raamit. Merkittävä ”näkymätön” kustannustekijä oli huono maaperä; savea ja turvetta, joka oli esirakennettu, mutta edellytti kuitenkin kaiken, myös putkilinjojen, paalutusta.

Kaavoituksessa oletettua selvästi pienempi perheasuntopainotteinen huoneistojakautuma toteutettiin pääosin kapearunkoisina ja suoraviivaisina rivitaloina, jotka ryhmitettiin vuorottelevien oleskelupihojen ja pihakatumaisten pysäköintipihojen ympärille. Rakennusten puuverhous toteutettiin asunnoittain jäsennellen, verhouksen suuntaa vuorotellen ja värejä vaihdellen.

Virtarannankadun varteen omakotialueen reunalle oleskelupihojen päähän pieniin kerrostaloihin sijoitettiin yhteistilat ja pienimmät asunnot. Yläkerran asuntojen sisäänkäynti on yleensä maan tasossa kadun puolella. Pihan parvekkeilta on yhteispihoille kierreporras, jonka paikalle voidaan tarvittaessa sijoittaa hissinostin.

Lähes kaikissa asunnoissa on huoneistosaunat, joissakin tyypeissä kodinhoitotilojen kanssa lähes kylpyläosastomaisina ikkunallisina vyöhykkeinä.

Autokatoksia ei tehty, varastotilat ratkaistiin varastoryhminä, joista osa toteutettiin pienkerrostalojen paikoitusta rajaavina siipinä, osa oleskelupihojen päähän sijoitettuina verraten kookkaina aittoina.

Puuverhotut rakennukset toteutettiin hybridirakenteina, kantavat ja osastoivat seinät kivirakenteisina, kantavien seinien kuoriosat ja muut ulkoseinät isoina puuelementteinä. Vesikatot tehtiin rakennuspaikalla maan tasossa ja nostettiin useamman asunnon pituisina elementteinä paikolleen.

Faktat kohteesta

HEKA Virtarannankatu 3-5

  • Sijainti | Myllypuro, Helsinki
  • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Helsingin Asuntotuotanto
  • Kokonaisala | 6 718 m2
  • Arkkitehtisuunnittelu | Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
  • Rakennesuunnittelu | Insinööritoimisto Jonecon Oy
  • LVIA-suunnittelu | Hepacon Oy
  • Pääurakoitsija | Varte Oy
  • Valokuvat | Tuomas Uusheimo