9.7.2020

Verso -talo

”VERSO” on moderni, hengittävä kaupunkipuutalo, jonka arkkitehtisuunnittelussa on huomioitu passiivinen auringon lämpö ja valo. Verso-puupassiivitalossa yhdistyy rakentamisen perinteet, tulevaisuuden energiatehokkuus sekä arjessa toimiva arkkitehtuuri. Tilasuunnittelun kantavana ajatuksena ovat lapsiperheen arjessa hyvin toimivat, tehokkaat ja muuntuvat neliöt. Ekotehokkuutta on tavoiteltu kestävän kehityksen materiaalivalinnoilla sekä energiaa säästävillä ratkaisuilla. Puu- ja kierrätystuotteiden käyttöä on painotettu pienen ympäristökuorman ja kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Versossa elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt on minimoitu käyttämällä puupohjaisia ja kierrätettyjä rakennusmateriaaleja, kuten selluvillaeristettä. Talossa on kosteusteknisesti toimivat, hengittävät rakenteet, jotka takaavat talolle pitkän käyttöiän ja asukkaille viihtyisän asumisympäristön. Hengittävä rakenne tasaa rakenteiden kosteusvaihteluja ja parantaa sisäilman laatua. Lisäksi selluvillaeristeen korkea tiheys- ja suuri lämpökapasiteetti tuovat rakennukseen lisää termistä massaa, joka tasaa lämpötilavaihteluita ja pienentää energiankulutusta kasvattaen asumisviihtyisyyttä taloudellisesti. Ekotehokkuutta on tavoiteltu kestävän kehityksen materiaalivalinnoilla sekä energiaa säästävillä ratkaisuilla. Puu- ja kierrätystuotteiden käyttöä on painotettu pienen ympäristökuorman ja kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Kohteen suunnitteluratkaisut perustuvat myös kansainväliseen ”ECO2 – Wood in Carbon Efficient Construction” -projektiin. Verso on tutkimuskohteena myös yhteispohjoismaalaisessa ”NORNET LCA” -hankkeessa.

Rakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon ympäristöystävälliset ratkaisut sekä materiaalit. Kierrätyseristeen käytöllä säästetään luonnon materiaaleja. Materiaalien käyttö on vähäistä kiviranteiseen taloon nähden. Talolla on pieni hiilijalanjälki (A1-A5 45 tCO2ekv). Puutuotteet ovat kasvukautensa aikana sitoneet ilmaston hiilidioksidia ja viherkatto sitoo hiiltä koko kasvukautensa aikana, jos kasvualusta ja hoito on suotuisaa.

Faktat kohteesta

Verso -talo

  • Sijainti | Kivistö, Vantaa
  • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus
  • Rakennuttaja/Tilaaja | GreenBuild Oy / Yksityinen
  • Kokonaisala | 148 m2
  • Arkkitehtisuunnittelu | Wise Group, Kirsi Ojala
  • Rakennesuunnittelu | Avain Kotiin
  • LVIA-suunnittelu | Heatco Oy
  • Sähkösuunnittelu | Taloautomaatio.fi
  • Puuosien toimittaja | DT FINLAND OY (STARK)
  • Valokuvat | Jaakko Översti