15.7.2020

Perilän ja Meriradionpolun sillat

Espoon Vermon uuden asuinalueen keskeisiä elementtejä ja vetovoimatekijöitä ovat yhteisöllisyys, ekologisuus, hyvät joukkoliikenneyhteydet ja luonto. Alueen keskeisenä elementtinä on Monikonpuro, joka mutkittelee itä-länsisuuntaisena keskellä uusia asuinkortteleita ja puistoalueita. Puron rantoja reunustavat oleskelutasot ja portaikot. Kävely ja pyöräily puistossa on sujuvaa kahden puisen kevyenliikenteensillan ansiosta.

Perilän silta on arkkitehtonisesti kunnianhimoinen suunnitelma, joka selkeästi luo alueelle nykyaikaista, mutta ei liian vakavaa tunnelmaa. Silta näyttää kulkijalle modernin puurakentamisen teknologiset mahdollisuudet ja toisaalta viestii muotoilun Suomessa ennenkokemattomia linjoja. Teräsrakenteille ominainen ristikkorakenne on lainattu onnistuneesti puusiltaan, joka vahvistaa uuden asuin alueen tuntua mieleenpainuvalla muotoilullaan.

Silta edustaa rakennetekniikaltaan alan vakiintuneita käytäntöjä. Se on varma ja turvallinen rakenne täyttäen asetetut käyttöikävaatimukset. Sillan päällysrakenne koostuu keskeisesti poikittain jännitetystä liimapuulaatasta sekä sen yläpuolisesta liimapuuristikosta. Kaikki liitokset on pyritty toteuttamaan mahdollisimman huomaamattomasti. Sauvojen risteyskohtien kiinnityspulttien päät on piilotettu puutapeilla.

Kantavat yläpuoliset vaakarakenteet on suojattu UV-säteilyä vastaan suojapellityksellä, joka on maalattu huomaamattomaksi liimapuun sävyyn.

Kansilaatta on kreosoottikyllästettyä lujuusluokan GL30c liimapuuta ja ristikkorakenne A-luokan suolakyllästettyä liimapuuta, lujuusluokka GL30h. Siltakannen kulutuskerros on kalanruotokuvioon sovitettua hienosahattua suolakyllästettyä 38 mm paksua sahatavaraa C24.

Sillan läpinäkyvä, polykarbonaattilevyillä varustettu tyylikäs kaide täyttää kevyen liikenteen sillalle asetetut lujuusvaatimukset.

Sillan päätytuet ovat teräsbetonisia lyöntipaalutettuja maatukia, jotka on varustettu siirtymälaatoilla. Sillan jännemitta on 15,5 metriä ja hyödyllinen leveys neljä metriä.

Perilän sillan suunnittelua ja rakentamista vaikeutti muun muassa vieressä kulkeva 110 kV suurjännitejohto.

Meriradionpolun silta on hahmoltaan tasapainoinen ja mittasuhteiltaan harmoninen kokonaisuus. Se toistaa viereisen Perilän sillan väriä ja materiaalia maltillisempana, mutta tälle alisteisena siltana.

Sillan suunnittelussa on käytetty samoja lähtökohtia kuin Perilän sillassa. Huomaamattomat liitosratkaisut suojaavat teräs osia korroosiolta. Ristikon vaakarakenteiden yläosat on suojattu auringon UV-valon rasitukselta jättäen kuitenkin liimapuuristikon muut osat näkyville.

Sillan jännemitta on 15 metriä ja hyödyllinen leveys on neljä metriä.

Molemmissa silloissa liimapuukansilaatan jänneterästangot on piilotettu tarpeen mukaan irrotettavalla suojarimoituksella. Puisen kansilaatan ja päätytuen betonisen otsamuurin suojana on RST-levyt suojaamassa kunnossapidon aiheuttamilta rasituksilta.

Molemmilla silloilla sovelletaan pintakuormana tungoskuormaa 5 kN/m2 ja 16 tn. huoltoajoneuvoa.

Siltojen suunnittelussa hyödynnettiin 3Dmallinnusta mittatarkkojen yksityiskohtien laatimisessa ja yhteensovittamisessa. Rakenneosien lujuuslaskelmat laadittiin FEM-rakennemallien voimasuureiden pohjalta.

Faktat kohteesta

Perilän ja Meriradionpolun sillat

  • Sijainti | Vermontien asemakaava-alue Vermonniitty, Espoo
  • Käyttötarkoitus | Kevyen liikenteen silta
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Espoon kaupunki
  • Arkkitehtisuunnittelu | Ramboll Finland Oy
  • Rakennesuunnittelu | Ramboll Finland Oy
  • Pääurakoitsija | Lemminkäinen Oy
  • Puuosien toimittaja | Versowood Oy
  • Valokuvat | Esko Rechardt
  • Teksti | Esko Rechardt