9.7.2020

DB Schenkerin Maalikennekeskuksen laajennus

DB Schenkerin maaliikennekeskus kattaa 1,2 hehtaarin laajuisen alueen. Hanke pystyttiin toteuttamaan puurakenteisena pitkällisen, yhteistyössä tilaajan kanssa tehdyn kehitystyön ansiosta, Näin puun kilpailukyky hankkeessa voitiin osoittaa.

L-muotoisella rakennuksella on pituutta noin 210 metriä. Rungon syvyys on keskimäärin 45 metriä. Kokonaiskorkeutta rakennuksella on 9,7 metriä.

Kolmilaivaisella rakennuksella on liimapuinen pilari–palkki-rakenne, jonka varaan puiset kattoelementit on kannatettu. Rakennus on jäykistetty mastopilarein. Liimapuupilarit on sijoitettu keskiosalla jaolla k15000 ja ulkosienillä jaolla k7500. Keskilaivan pääpalkkina on harjapalkki ja sivulaivoissa mahapalkit, jolloin kattoon saadaan luontevat kaadot kattovedenpoistoa varten.

Yläpohjaelementteiksi rakennukseen valittiin Kerto-Ripa-kattoelementit, jotka toimivat myös katon jäykistävänä rakenteena. Ne tuotiin työmaalle valmiiksi varusteltuina. Eristeet, aluskermi, vastakallistukset ja tarvittavat läpivientivaraukset olivat elementeissä valmiina. Pintakermi asennettiin työmaalla. Elementtien alapinnassa oleva yhtenäinen Kerto-Q-levy toimii ripustuspintana valaistuksen ja muun talotekniikan kiinnityksille, jolla saavutettiin selvää säästöä talotekniikan asennuksissa.

Myös ulkoseinärakenteet tehtiin puurakenteisina, mikä mahdollisti nosto-ovijohteiden kiinnittämisen suoraan ulkoseinäelementteihin. Tällä saavutettiin mittava säästö kun rakennuksen noin 100 lastausoven ovijohteiden kiinnittämiseen ei tarvittu erillistä teräsrunkoa. 

Merkittävä etu puurakenteelle oli toteutuksen nopeus. Puurakenteiden asennusaika oli yhteensä 10 viikkoa kesä– elokuussa 2013.

Rakennesuunnittelussa avainasemassa oli puurakenteiden optimointi, jolla haettiin sekä kustannus- ja tilatehokkuutta. Suuressa rakennuksessa materiaalin käytön optimoinnilla voidaan saavuttaa suuria säästöjä. Materiaalin käytön tehostuessa myös ekologinen jalanjälki pieneni.

Maaliikennekeskuksesta haluttiin mahdollisimman avara ja joustava käyttötarkoitukseensa. Tilaa vievien vinojäykisteiden käyttö ei ole ollut rakenteissa sallittua. Mastojäykistyksen avulla varmistettiin muun muassa trukkiliikenteen sujuva liikkuminen rakennuksessa.

Maaliikennekeskuksen rakennesuunnittelu sisälsi paljon kehitystyötä. Rakennuksen runko- ja teräsosat sekä Kerto-Ripa-kattoelementtisuunnitelmat mallinnettiin Tekla Structures ohjelmalla, josta kaikki suunnitelmat tulostuivat myös tuotantoon.

Rakennus kuuluu paloluokkaan P1. Rakenteiden palonkesto on R30. Rakenteiden vaativuusluokka on A, seuraamusluokka CC2, luotettavuusluokka RC2 ja onnettomuusrajatilan seuraamusluokka 1.

Faktat kohteesta

DB Schenkerin Maalikennekeskuksen laajennus

  • Sijainti | Vantaa
  • Käyttötarkoitus | Maaliikennekeskus ja pääkonttori
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ja DB Schenker
  • Kokonaisala | 12 000 m2
  • Investointikustannukset | 58000000€
  • Arkkitehtisuunnittelu | KVA Arkkitehdit Oy
  • Rakennesuunnittelu | Petri Talvitie, Lauri Pennala, Petri Kortelainen, A-Insinöörit Oy
  • Puuosien toimittaja | Metsä Wood
  • Valokuvat | Metsä Wood ja A-insinöörit
  • Teksti | Mikko Viljakainen