1.6.2018

Asiakkaiden oma tahto rakentaa puusta kasvussa

Useita julkisia hankkeita toteuttaneen arkkitehti Tom Lechnerin mukaan asiakkaiden oma tahto rakentaa puusta on viime aikoina ollut julkisella puolella kasvussa.

-Meidän etu on se, että asiakas haluaa rakentaa puusta, koska silloin meidän ei tarvitse erikseen markkinoida puurakentamisen etuja. Paikallisuus, ekologisuus ja imagotekijät painavat tilaajalla yhä enemmän puun käytössä.

-Myös toimistorakennuksia halutaan yhtä enemmän puurakenteisina, koska työntekijät kokevat ne hiljaisina ja viihtyisinä rakennuksina, joissa on hyvä sisäilma ja tunnelma.

Esimerkiksi Kuchlin kunta halusi puurakentamista sen jälkeen, kun näkivät Lechnerin mielestä sen imagoarvon. -Uuden kunnantalon rakentaminen ei ollut ihan helppo, kun ensin puu piti myydä tilaajalle. Käytimme myös betonia parkkihallin kaltaisissa kohdissa, ja aiomme yhdistää puun ja betonin käyttöä jatkossakin.

-Käytämme myös puuvalmiiseen pintaan jäävää esivalmistettua puumateriaalia tulevaisuudessa, koska minusta on tärkeää, että puu koetaan materiaalina rakennuksessa. Ei ole hyvä, kun sitä yritetään peittää, koska silloin et voi koskea ja tuntea materiaalia.

LP Architekten toimistoa johtava Lechner tulkitsee puurakentamisen kasvun perustuvan myös ekologisten arvojen tulosta rakentamiseen. -Tutkimukset osoittavat puun myönteisiä vaikutuksia niin ilmastolle kuin terveydellekin. Olemme saaneet palautetta, että puurakenteisten koulujen ja päiväkotien ilmapiiri on rauhallisempi. Samasta syytä joku toinen tilaaja halusi koulun nimenomaan massiivipuusta, mikä oli meille mieluista. Tilaaja haluaa tuoda näillä ratkaisuillaan esiin myös oman asenteensa puuta kohtaan.

Laadun merkitys on puurakentamisessa tärkeintä

Arkkitehti Tom Lechner aloitti puurakentamisen parissa 16 vuotta sitten. -Alkuun projektit olivat pieniä ja etupäässä passiivitaloja perheille. Kun yleinen kiinnostus puurakentamista kohtaan alkoi kasvaa, pääsimme suunnittelemaan kunnille kouluja, päiväkoteja ja kunnantaloja.

-Halusimme tuoda puurakentamisen historian nykypäivän tekniikkaan ja suunnitteluun. Perinteinen puurakentamisen tekniikka ja osaaminen ovat yhdistettävissä moderniin rakentamiseen ja osaamiseen, kuvailee Lechner.

Lechner korostaa laadun merkitystä puurakentamisessa. -Kyse on nimenomaan laadusta, ei pelkästään suunnittelusta, taloudesta, statuksesta tai wau-efekteistä. Haluamme toteuttaa puurakentamisessa laatua, ja siitä olemme tarkkoja. Kuten 16 vuotta vanhassa projektissamme näkyy, laadun pitää pysyä samana tähän päivään saakka ja se on toimistomme lähtökohta.

-Kun puurakentamisen tietoutta ei ole vielä tarpeeksi eri osapuolilla, on joskus vaikeaa yrittää selittää laadun tärkeyttä. Onneksi joissain projekteissa voimme itse valita yhteistyötahot, jotka ymmärtävät tämän tapamme toimia.

Lechnerin toimisto on käyttänyt puuratkaisuja myös vanhan rakennuskannan peruskorjauksissa, joissa voi yhdistää vanhaa ja uutta. -Säästimme esimerkiksi katolisessa kirkossa vanhan rakennuksen ja rakensimme sen sisään uuden majoituskäyttöön tarkoitetun rakennuksen. Pystyimme yhdistämään massiivipuisilla tilaelementtiratkaisuilla vanhan ja uuden yhdistämisen tuhoamatta vanhaa.

-Yhdistämme rakentamisessa usein vanhaa uutta, kiveä ja puuta. Kaikki perustuu suunnitteluun, johon käytämme paljon aikaa. Meidän tehtävä on suunnitella yksityiskohdat niin hyvin, että ne ovat täydellisiä ja valmiita toteutettaviksi. Meidän ydinosaamisemme on suunnittelu, johon voimme keskittyä eikä tarvitse koordinoida muuta rakentamisen ketjua. Meillä on hyvät rakentamisen partnerit, jotka tietävät, mitä haluamme laadulta.

Puurakentaminen kasvaa myös kaupunkirakentamisessa

Vaikka Lechner puhuu massivipuun puolesta rakentamisessa, hän ei pidä tavoiteltavana kaiken rakentamista massiivipuusta. -Tämä on myös hintakehityksen kannalta välttämätöntä, että käytämme useita materiaaleja rakentamisessa. On hyvä keskittyä kunkin materiaalin parhaisiin ominaisuuksiin eikä lähetä materiaalien väliseen hintasotaan ja kilpailuun.

-Puurakentaminen tulee ilman muuta tulevina vuosina kasvamaan. Yleisten ympäristötekijöiden lisäksi markkinaa kasvattavat puurakentamisen tuoteosat ja ratkaisut, jotka ovat kehittyneet kilpailukykyisiksi ja laadukkaiksi. Myös suunnittelijoiden ja arkkitehtien sekä rakentajien puurakentamisen osaaminen on kehittynyt valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kaupunkirakentamisen kasvua Lechner pitää puulle suurena mahdollisuutena. -Meidän arkkitehtien on löydettävä sellaisia ratkaisuja, joissa puukerrostalot asettuvat julkisivuiltaan kaupunkikuvan kokonaisuuteen. Joskus puun vanheneminen koetaan ongelmaksi, vaikka sehän käyttäytyy kuin ihminenkin. Yleisesti toivotaan, että puurakenteisen rakennuksen julkisivu näyttäisi aina uudelta.

-Toisaalta saamme hienoa palautetta kouluilta ja päiväkodeilta, joissa arvostetaan puun ominaisuuksia rakenteissa ja pinnoissa. Puussa itsessään on sen vahvuus ja siksi joku kauppaketju saattaa nähdä siinä vetovoimaisen brändin rakentamiseen.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.