1.6.2018

Koulutusta uusittava puurakentamisen kasvun ja kehityksen myötä

Samalla kampuksella Kuchlin puuteknisen koulun kanssa toimii puualan insinööritason koulutusta tarjoava ammattikorkeakoulu, Fachhochschule Salzburg, joka tarjoaa alemman ja ylemmän asteen tutkintoja.

Ammattikorkeakoulun jälkeen voi pyrkiä jatko-opintoihin yliopistoon tai vahvan teollisen koulutuksen ja työkokemuksen myötä esimerkiksi rakennusinsinöörin tehtäviin. Toinen koulutuslinja on 3-vuotinen ammattikoulutus, joka johtaa työjaksojen ja opintojen jälkeen puusepän tai kirvesmiehen pätevyyteen. Koulu tekee yhteistyötä puurakentamisen hankkeissa muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa eri maissa. 

-Meidän on pysyttävä koulutuksen kehittämisessä mukana, koska puualan projektit kasvavat. Kun kehitys on elinvoimaista, koulutuksen merkitys puurakentamisen kehitystyössä on yhä tärkeämpää painottaa koulun rehtori Alexander Petutschnigg.

Opiskelijat työllistyvät hyvin

Petutschniggin mukaan kaikkien pitää hallita rakentamisen perusteet, jos haluaa keskittyä puurakentamisen insinööriopintoihin. -Puurakennusinsinööreillä tulee olla perehtymistä rakentamisen kustannuksiin, tuotantoprosesseihin ja tuotteiden kehitystyöhön. Koska rakennuksen taloudelliseen kilpailukykyyn kuuluu paljon asioita, opiskelijat toimivat konseptimme mukaan todellisissa rakennusprojekteissa koko opiskelun ajan. Heidän täytyy suunnitella, tehdä kestävyyslaskelmia, hallita rakennusfysiikkaa ja rakentaa oikeissa projekteissa. Näissä projekteissa he oppivat hankkimaan tietoa ja asiantuntemusta käytännössä.

-Toteutimme opiskelijoiden kanssa kolme korkeatasoista kansainvälistä projektia yhteistyöyrityksille. Opiskelijan täytyi projekteissa löytää vastauksia yrityksen asettamiin kysymyksiin ja selvittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja yrityksen projekteihin. Opettajien ja ohjaajien opastuksella opiskelija oppi selvittämään ongelmia ja opintojen lopussa hän on valmis työskentelemään yrityksessä.

Rehtorin mukaan koulun opiskelijat työllistyvät hyvin, koska kentällä on suuri tarve puurakentamisen asiantuntijoista, joilla on myös käytännön työkokemusta. -Opetuksessa saa hyviä tuloksia aikaan vain oikealla asenteella, koska opiskelussa pitää olla läsnä kokonaisvaltaisesti sydän mukana eikä vain olla paikalla. 

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.