1.6.2018

Puurakentamisen kasvu vasta edessä

Rakennusyhtiöiden muuttuneen asenteen puurakentamista kohtaan tunnistaa myös johtaja Philip Zumbrunnen Eurban-yhtiöstä. -Asenteet muuttuvat, mutta hitaasti.

Ongelmana on rakennusteollisuuden konservatiivisuus, minkä vuoksi muutoksia vastustetaan, kun vanhallakin rakentamisen tavalla tehdään rahaa.

Sitten on edelläkävijöitä, jotka ovat ottaneet massiivipuulevyt käyttöön, etteivät jää jälkeen kehityksestä ja uusista ratkaisuista, joita kuitenkin alalle tulee.

Rakennusteollisuus tarvitsee puurakentamisen ratkaisuja ja toimittajia taloihin, kouluihin ja toimistoihin lyhyellä aikavälillä. Puusta voidaan toimittaa rakentamisen tuoteosia nopeasti, mutta täytyy olla varovaisia, ettemme lupaa liikoja, se voi purra takaisin.

 Zumbrunnen näkee puurakentamisen markkinan olevan vahvassa kasvussa, koska monet puhtaasti betonirakentamiseen erikoistuneet yritykset ovat alkaneet käyttää myös puurakentamisen ratkaisuja. -Kun markkinat kasvavat, tarvitaan lisää puurakentamisen hallitsevaa työvoimaa, kuten insinöörejä, arkkitehtejä ja asentajia.

 -Mielestäni puurakentamisessa olemme vasta raapaisseet pintaa, varsinainen kasvu on edessä. Meillä on käytössä massiivipuuhun perustuvat ratkaisut, valmiita tuoteosia ja työkaluja kasvattaa markkinoita. On tärkeää, että suuret valmistajat ovat puurakentamisen materiaalien ja ratkaisujen kehittämisen eturintamassa ja esillä, koska me pienet emme siihen pysty. Suurien toimijoiden kautta voimme lisätä kuluttajien luottamusta puurakentamista kohtaan, uskoo Zumbrunnen.

 -Uusien rakentamisen ratkaisujen tuominen markkinoille vaatii aikaa. Kun asiakas saa hyviä kokemuksia puun käytöstä ja puuratkaisuista, hän palaa muutaman vuoden kuluttua takaisin ja rakentaa lisää. Nyt olemme seuraavan kasvun kynnyksellä.

Älyteknologia tulee elementteihin

Seuraavana puurakentamisen kehitysvaiheena Zumbrunnen näkee älyteknologian tuomisen puuelementtiin. -Meidän täytyy voida mitata ja kontrolloida puuelementtien kosteutta ja lämpötilaa. Tarvitaan tietokonepohjaisia moduuleita, joissa on kontrolli- ja seurantalaitteet ja joiden kanssa voidaan kommunikoida.

 -Osaavan työvoiman saatavuus voidaan turvata sillä, että otamme ennakkoluulottomasti uusia ihmisiä eri teollisuuden aloilta. Pyrimme hankkimaan nuoria, naisia ja ihmisiä eri teollisuuden aloilta ja kulttuureista, koska silloin löydetään yhdessä uusia luovia ratkaisuja.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.