1.6.2018

Teollinen tuotanto vetää puurakentamista

Puurakentamisen komponenttituotantoon kuten liimapuupalkkeihin erikoistunut itävaltalainen Obermayr–yhtiö aloitti perheyrityksenä sahateollisuuden tuotteiden ja puulattioiden valmistuksella. Nyt yritys valmistaa liimapuuta omaan jatkojalostukseen kuten kaaripalkkien valmistukseen. Suuria kaaria käytetään teollisuushallien kattorakenteissa ja koulujen, päiväkotien sekä toimisto- ja kerrostalorakentamisessa.

Päätimme keskittyä pääosaamiseemme ja lopettaa liimapuun, elementtien ja massiivisten osien valmistuksen ulosmyyntiin.

Suunnittelemme ja rakennamme puusta yhteistyössä omien rakennesuunnittelijoiden ja itsenäisten arkkitehtien kanssa. Uskon, että tässä olemme yksi johtavista Itävallassa, sanoo toimitusjohtaja Hans-Christian Obermayr.

Yhtiössä on omat rakennesuunnittelijat, mutta ei omaa arkkitehtia. Obermayerin mukaan omien arkkitehtien myötä yhtiö joutuisi kilpailutilanteeseen, koska arkkitehdit eivät tässä asetelmassa haluaisi tehdä yhteistyötä.

-Kun arkkitehti suunnittelee rakennuksen, hän tulee luoksemme pyytämään arviota rakennusmateriaalin kustannuksista, minkä perusteella arkkitehti valitsee käyttämänsä materiaalin. Asiakkaalle hinta on vielä tärkeä, mutta ei enää tärkein. Me teemme hyvää laadukasta työtä ja suunnittelijat tietävät sen ja voivat suositella meitä rakennuttajalle.

Julkinen sektori rakentaa puusta

Obermayr rakensi Welsiin kuusikerroksisen vuokrakerrostalon, minkä nettokustannukset olivat parkkihallin kanssa noin 1300 euroa neliöltä ilman suunnittelukustannuksia. -On suuri haaste päästä tälle tasolle, koska hinta sisältää parkkihallin, porraskäytävät ja yleiset tilat. Kesti kahdesta kolmeen vuotta optimoida arkkitehdin ja suunnittelijoiden kanssa rakennusta niin, että pystyimme saavuttamaan tavoitellun hintatason.

-Saimme rakennusluvan kaupungin hallinnolta, koska he toimivat osarahoittajana vuokrataloissa. Vaikka puukerrostalot ovat lopputulokseltaan upeita, hinta ei saa olla korkeampi kuin muissa. Yleensä puukerrostalot on rakennettu massiivipuuelementeistä, mutta tässä kohteessa se ratkaisu ei mahtunut hintaraamiin.

Kuusi kerrosta ilman sprinklausta

Obermayrin mukaan rakennusyhtiöt ja sijoittajat luottavat edelleen enemmän betoniin eivätkä halua kokeilla uutta. -Onneksi on julkinen sektori, joka on valmis tilaamaan myös puukerrostaloja. Vuoden 2017 lopussa aloitamme uuden viisikerroksisen vuokratalon rakentamisen. Neljästä kuuteen kerrosta on puukerrostalorakentamisessa optimi, koska silloin ei tarvita automaattista sammutusjärjestelmää ja hissien pakollinen rakentaminen mahtuu tämän kerrosmäärän kustannukseen.

-Itävallassa ei tarvita puukerrostalossa automaattista sammutusjärjestelmää, koska käytämme muita keinoja täyttämään paloturvallisuussäädökset. Kyse on totutuista käytännöistä ja kustannuksista, joita sprinklaus tuo 200 euroa neliölle lisää. Tämä on yksi laajamittaisen puurakentamisen kilpailukyvyn este.

Käytettäessä sprinklereitä, ei kerrosmäärissä ole enää rajoituksia. -Toisaalta en haluaisikaan rakentaa mitään 20-kerroksista taloa ilman sprinklereitä, huomauttaa Obermayr.

-Lontoon kerrostalopalo osoitti, että virheiden tekeminen voi olla todella hirveää. Kaikki tietävät, että jos polystyreeni palaa, se on katastrofi. Jos ihmiset tietäisivät, kuinka vaarallista on asua tuollaisissa taloissa, he eivät siihen suostuisi. Siksi tätä asiaa ei ole aiemmin nostettu pöydälle, kun kaikissa korkeissa taloissa pitäisi olla sammutusjärjestelmä.

Itävallan kerrostaloista neljä prosenttia puutaloja

Obermayer pitää puurakentamisen etuina sen nopeutta, ekologisuutta ja hyvää sisäilmaa. -Viime vuosina betonirakentamisessa on yritetty nopeampaan aikatauluun, mutta heti ensimmäisenä talvena esiintyy kosteusongelmia. Seiniin nousevia tummia kosteusläikkiä joudutaan korjailemaan ylimääräisellä kuivatuksella ja se on jälkikäteen kallista.

-Puurakentaminen on kuivaa rakentamista ja sen kanssa ei tule kosteusongelmia. Vuokra-asunnoissa asuville asuntojen halpa vuokra on tärkeä, mutta omistusasunnoissa asuvat arvostavat puurakennusta sen ekologisuuden takia.

Itävallassa kerrostalomarkkinasta noin kolmesta neljään prosenttiin on puurakentamista. -Jos se saadaan nousemaan kymmeneen prosenttiin, se olisi paljon, koska puusektori ei ole kovin suuri. Meille olisi parasta hidas, mutta pysyvä kasvu, koska emme pystyisi vastaamaan nopeaan kysynnän nousuun.

– Kokonaisuudessaan puurakentamisen markkina on kasvava, koska olemme voineet osoittaa toteutetuissa hankkeissa puurakentamisen kilpailukyvyn ja toimivuuden. Tulevaisuus näyttää, sijoittavatko rakennuttajat puuhun. On ihmisiä jotka mieluummin asuvat puurakenteisissa taloissa, mutta on eri asia rakentaa asuntoja, joissa 80 prosentille asukkaista on ihan sama missä asuu.

Obermayrin mukaan aiemmin puurakentamisen hinta oli korkeampi, mutta nyt hintaero on kurottu kiinni. -Meidän pitää vakuuttaa asiakas, että puurakentamisen kustannukset ovat samat kuin perinteisessäkin rakentamisessa. Tässä suhteessa vanhat käsitykset täytyy muuttaa.

Puurakentamisessa vahvat markkinaodotukset

Obermayr-yhtiössä on 80 työntekijää ja liikevaihto on noin 40-50 miljoonaa euroa vuodessa. Yhtiö on kasvanut viime vuosina viiden kuuden prosentin vauhtia, mitä toimitusjohtaja pitää hyvänä. –Haluamme kasvaa tasaisesti ja olla optimaalisessa kokoluokassa. Viimeisen talouskriisin aikana suuret yritykset olivat vaikeuksissa, kun taas meidän kokoiset pystyivät sopeutumaan. Koska toimimme suppealla korkean osaamisen tuotevalikoimalla ja laajassa markkinassa, emme joutuneet vähentämään henkilökuntaa.

-Haluamme olla hallitussa kasvussa mukana, koska emme halua menettää markkinoita siellä, missä olemme vahvoja. Vientiin emme ole valmiita, koska olisi liian iso askel alkaa selvittää kohdemaiden säädöksiä ja rakentamisen käytäntöjä.

Obermayr uskoo puurakentamisen kasvuun Itävallan lisäksi erityisesti muulla saksankielisellä alueella, mikä on käytännössä kotimarkkinaa. -Saksa on kasvattanut puun käytön osuutta eniten, koska puusektori on vahvassa kasvussa siellä. Wienissä on myös kova kasvu ja siellä tarvitaan uusien asuntojen lisäksi kouluja ja päiväkoteja. Voisimme rakentaa paljon Wienissä, mutta Saksan markkina on houkutteleva korkeamman hintatason vuoksi. 

Puu vahvasti mukana sosiaalisessa asuntotuotannossa

Sosiaaliseen asuntotuotantoon erikoistunut WAG-yhtiö on toteuttanut useita puurakenteisia kerrostalohankkeita.


–Aloite uuteen Obermayrin toteuttamaan Welsin kohteeseen tuli meidän puoleltamme. Me rakennuttajina ja talon asukkaat olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen, sanoo WAG:n viestinnästä vastaava johtaja Andreas Jung.

Sosiaaliseen asuntotuotantoon erikoistunut WAG-yhtiö on toteuttanut useita puurakenteisia kerrostalohankkeita. –Aloite uuteen Obermayrin toteuttamaan Welsin kohteeseen tuli meidän puoleltamme. Me rakennuttajina ja talon asukkaat olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen, sanoo WAG:n viestinnästä vastaava johtaja Andreas Jung.

-Puurakentamisen hankkeet ovat Itävallassa vahvassa kasvussa ja ne saavat myönteistä julkisuutta. On selvää, että mekin tulemme jatkamaan puurakentamista uusissa kohteissa.

Jungin mukaan tulevien tilausten kannalta on olennaista, että puurakentaminen täyttää viranomaisten vaatimukset ja pysyy hinnaltaan kilpailukykyisenä.

–Nyt toteutettu kohde oli hinnaltaan kilpailukykyinen ja se sijoittui kaavallisesti ja arkkitehtonisesti hyvin vaativalle tontille historiallisten rakennusten naapurustoon.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.