12.6.2020

Savonlinnaan massiivipuu- ja hybridirakentamisen testauslaboratorio

Savonlinnan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk suunnittelevat uutta teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratoriota investointihankkeena Savonlinnan teknologiapuisto Nohevaan. Tavoitteena on luoda Suomeen ainutlaatuinen puurakentamisen tutkimus- ja kehitysympäristö.

Kaupunki ja Xamk allekirjoittavat 11.6. aiesopimuksen teknologiapuiston laajennushankkeesta. Hanke tukee vahvasti suomalaista mekaanisen puurakentamisen teollisuutta. Toteutuessaan laboratorio vahvistaa alan innovaatiotoimintaa sekä tukee yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Hanke vahvistaa myös teollisen puurakentamisen insinöörikoulutuksen osaamista sekä toteuttaa maan hallituksen asettamia ilmastonmuutoksen torjunnan, hiilineutraalisuuden ja puurakentamisen lisäämisen tavoitteita.

Massiivipuu- ja hybridirakentamisen testauslaboratorio erikoistuu suuren mittakaavan puuelementtitestaukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioon on tulossa täyden mittakaavan säätestauslaitteisto mm. puukuitueristeiden testaamiseen sekä fysikaalinen laboratorio puutuotteiden soveltavaan tutkimukseen. Osaksi kokonaisuutta on suunnitteilla myös puitteet prosessiautomaatiolaboratoriolle.

Rakennuksen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuus maanjäristystestauslaitteiston toteuttamiselle tulevaisuudessa. Testauskokonaisuus mahdollistaisi kokonaan uusien alan innovaatioiden tuotekehitysaikaisen ja jatkossa myös sertifiointitestauksen. Testausympäristö tukee alan kasvua, paitsi puurakenteiden, myös puu- ja betonirakenteita yhdistävien hybridirakenteiden testauksessa ja uusien innovaatioiden kehittämisessä.

– Hanke vahvistaa Savonlinnan teknologiapuistoa yhteistyössä Xamkin ja maakuntaliiton sekä puurakentamisen alan yritysten kanssa. Näin Xamkiin ja teknologiapuistoon tulee kansallisesti puurakentamisen tutkimus- ja kehitysympäristö, joka Suomesta vielä puuttuu. Tämän avulla luodaan edellytykset viedä Suomessa puurakentamista eteenpäin muun muassa standardien kehittämisen avulla, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Hankkeen arvioidaan tuovan välittömästi n. 25-30 uutta työpaikkaa Savonlinnan talousalueelle sekä välillisesti kymmeniä muita työpaikkoja alan teollisuuteen vahvistaen siten koko Kaakkois-Suomen alueen elinkeinoelämää. Lisäksi hanke tukee erityisesti puurakentamisen insinöörikoulutusta Savonlinnassa ja luo pohjaa yliopistoyhteistyölle tarjoamalla modernin testaus- ja tutkimusympäristön.

– Xamk on vahvasti sitoutunut toimimaan myös Etelä-Savon maakunnan kehitysnäkymien kääntämiseksi ja elinvoiman vahvistamiseksi. Keinoina ammattikorkeakoululla on osaamisen vahvistaminen koulutuksen avulla ja yritysten kasvun tukeminen soveltavalla tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Tämä hanke tukee molempia päämääriä. Samalla se synnyttää merkittävän määrän uusia työpaikkoja, kertoo Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

Investoinnin suuruus on kokonaisuudessaan 16,2 miljoonaa euroa. Se koostuu kolmesta osa-alueesta: rakennusinvestointi 9,5 miljoonaa euroa, laboratoriolaitteistot 2,7 miljoonaa euroa ja kehittämishanke laboratoriohakkeen edistämiseksi 4 miljoonaa euroa.

Kaupungin ja Xamkin yhteisenä tavoitteena on jatkaa välittömästi valmisteluita, joilla mahdollistetaan hankekokonaisuuden toteutuminen. Toteutuakseen hanke tarvitsee maakuntaliiton ja valtion rahoituksen.

Lisätiedot:

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine, puh. 044 417 4001
Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko, puh. 040 670 5509

Havainnekuva: Savonlinnan kaupunki/Arkkitehtitoimisto Valjus Oy