2.7.2020

Kanadassa massiivipuu mahdollistaa markkinan kasvun

Kanadan puurakentamisen markkina kasvaa vauhdilla. Kasvu kohdistuu pääasiassa massiivipuurakentamiseen, jonka päämarkkina on keskikorkeassa 6-12 -kerroksisessa asuinkerrostalorakentamisessa. Kanadalaisyritykset toimittavat tuoteosia myös Yhdysvaltojen luoteisten osavaltioiden markkinoille, missä puurakentamisen kasvu näkyy erityisesti toimistorakentamisessa.

Asuinrakentamisessa on kyse uudesta markkina-alueesta kasvukeskusten keskustojen ympäristöissä, joita tiivistetään nykyistä korkeammilla asuinkerrostaloilla. Niiden rakentamiseen ei vielä ole vakiintunutta tapaa, joten markkina on avoin vastaanottamaan uusia rakentamistapoja. Teräs- ja betonirakentaminen koetaan korkeampien rakennusten vaihtoehdoksi. Puun käyttöön puolestaan on totuttu enintään 6-kerroksisissa rakennuksissa, joten säädösten vapautuessa on kehitetty puun käyttöä myös korkeassa rakentamisessa. Nykyinen puurankarakentamistapa ei kuitenkaan sovellu korkeaan rakentamiseen, joten kantaviin rakenteisiin tarvitaan tukevampi massiivipuun kaltainen vaihtoehto.

Massiivipuurakenteiden käyttö enintään 12-kerroksisissa rakennuksissa on hiljattain mahdollistettu määräysmuutoksilla Quebecissa ja sen jälkeen myös Brittiläisessä Kolumbiassa. Muutos on tulossa voimaan koko Kanadassa.

Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa
Kanadan puurakentamisen ajankohtaisia trendejä käsittelevää juttusarjaa.
Sarjassa haastatellaan poliittisia päättäjiä, tutkijoita,
promootio-organisaation edustajia, arkkitehtejä, puutuotealan yrityksiä ja
rakentajia. Näistä tapaamisista ja keskusteluista Puuinfo julkaisee
artikkelikokonaisuuksien sarjan.

Sarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.