2.7.2020

Rakentamisen määräysten uusiminen avasi kasvun puurakentamiselle

Puurakentamisen edistämisohjelma Wood Works on koko Kanadan kattava organisaatio, jolla on useita toimipisteitä. Vancouverissa toimivan ohjelman rahoitus tulee kolmesta lähteestä: Kanadan hallitukselta, British Columbian provinssihallitukselta sekä jalostavalta teollisuudelta. Ohjelmassa edistetään puurakentamista monin eri tavoin käytännön tasolla.

Yhteistyössä julkisen sektorin kanssa pyritään saamaan puu kunnalliseen rakentamiseen kuten kouluihin, päiväkoteihin ja hoivarakennuksiin. Julkisessa asuntorakentamisessa keskikorkea 5-6 -kerroksinen asuinrakentaminen on Kanadassa kasvava puurakentamisen alue. Organisaatioltaan ohut Wood Works ohjelma jakaa tietoa ja kokemuksia puurakentamisen käytännöistä ja referensseistä sekä järjestää tilaisuuksia yhteistyöverkostojen kanssa.

– Kun Canadian Wood Council työskentelee rakentamisen määräysten kehittämisen parissa, me edistämme puurakentamista kentällä kuntien, yritysten ja samaa tärkeää työtä tekevien tutkimuslaitosten kanssa. Vaikka työskentelemme monien organisaation kanssa ja kaikkien intressit on otettava huomioon, meillä on hyvä ja kaikkia arvostava keskinäinen yhteistyösuhde.

Embrury-Wlliamsin mukaan provinssihallituksen tekemä rakentamisen määräysten uusiminen on näkynyt nopeasti puurakentamisen kasvavassa markkinassa. – Suurin kasvu tapahtuu keskikorkeassa asuinrakentamisessa. Nyt on mahdollista rakentaa puukerrostalo aina 12 kerrokseen asti, mikä tukee varsinkin rakentamisen tarpeisiin tuotettavan insinööripuun käyttöä. Samalla palomääräyksiä on kevennetty massiivipuurakentamisessa.

Embrury-Williamsin mukaan puurakentamisen määräysten keventämisen taustalla on provinssihallituksen tavoite nostaa puun käytön jalostusastetta. – Suurimmat puurakentamisen kasvun haasteet liittyvät sen tunnettuuteen ja osaamiseen.  Meidän tulee tehdä tunnetuksi puurakentamisen uusia mahdollisuuksia. Nyt odotusarvo on suuri, koska tunnistamme vahvassa kasvussa olevan puurakentamisen markkinan.

– Näen puurakentamisessa nyt paljon mahdollisuuksia. Nyt on koko Kanadan metsätaloudessa keskityttävä arvon kasvattamiseen, koska saatavilla olevan raakapuun määrä vähenee. Määräysten muuttaminen lisää puun käyttöä ja Länsi-Kanadassa maanjäristysriski on kasvattanut puurakentamisen suosiota. Myös Yhdysvaltojen lähimarkkinoilla on kasvavaa kiinnostusta puurakentamisen ratkaisuja kohtaan, mutta uudet 24 prosentin tullit hidastavat vientiä.

Wood Works -ohjelmalla on Embrury- Williamsin mukaan hyvä perusta puurakentamisen promootiotyöhön ja markkinatutkimukseen. – Olemme mukana myös viennin edistämishankkeissa esimerkiksi Kiinassa, missä on kiinnostusta puun käyttöön matalassa toimistorakentamisessa.

Puurakentamisen koulutuksen resurssit kaksinkertaistettu

Kanadassa puurakentamisen kiinnostuksen kasvu näkyy muun muassa siinä, että puutuotealan yritykset kehittävät rakentamisen tuotteitaan ja kiinnostus erityisesti massiivipuulevytuotannon kasvattamiseen on suurta. – Uskon, että CLT-massiivipuulevy on puurakentamisen valtavirtaa tulevaisuudessa. Meillä on myös yritys, joka valmistaa DLT (Dovel laminated timber) massiivipuulevyä ilman nauloja. Tuote on CLT: n kaltainen, mutta liiman sijasta käytetään tammitappeja. Tuote on arvokas, mutta silti silläkin on kasvava kysyntä. 

Puurakentamisen koulutuksen resurssit ovat kaksinkertaistuneet viime vuosina. Koulutusta on lisätty erityisesti suunnittelijoille ja arkkitehdeille. – Myös palomääräysten tulkintaan ja rakennusvalvontaan tarvitaan lisää puurakentamisen osaamista ja koulutusta. Samoin kuntien rakennushankkeista vastuussa olevat viranomaiset ja rakennuttajat tarvitsevat lisää puurakentamisen osaamista ja koulutusta. .

– Meillä on myös rakennusinsinöörien koulutuksessa selvä puurakentamisen opetuksen vaje, mikä tulisi kuroa kiinni lisäämällä puun osuutta koulutuksessa. Sama koskee puurakentamisen opettajia ja professoreita, joita on liian vähän

Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa Kanadan puurakentamisen ajankohtaisia trendejä käsittelevää juttusarjaa. Sarjassa haastatellaan poliittisia päättäjiä, tutkijoita, promootio-organisaation edustajia, arkkitehtejä, puutuotealan yrityksiä ja rakentajia. Näistä tapaamisista ja keskusteluista Puuinfo julkaisee artikkelikokonaisuuksien sarjan.

Sarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.