14.8.2020

Puuinfon uudet internetsivut on julkaistu!

Puuinfon internetpalvelut on koottu uudelle puuinfo.fi -sivustolle. Sivustolta löytyy aikaisempaa enemmän tietoa puurakentamisesta ja puun käytöstä rakennusalan ammattilaisille ja kuluttajille. Vanhentuneet tiedot on siivottu pois ja sivujen mainosmaisuutta on pyritty vähentämään.

Tiedon löytämistä on helpotettu aikaisempaa selkeämmillä ja suoraviivaisemmilla hakemistoilla ja uuden hakutoiminnon avulla. Kokonaan uusia osioita ovat Arkkitehtuuri- ja Koulutussivut. Arkkitehtuuri osa koostuu Puulehdessä julkaistuista kohteista. Jatkossa myös Puupalkintoäänestys järjestetään Puuinfo.fi-sivustolla. Koulutusosa sisältää uutuutena vaativien puurakenteiden suunnittelijoiden täydennyskoulutusaineistot itseopiskelua varten. Sivustolta löytyy kymmeniä video-oppitunteja ja niiden esitysaineistot esimerkkilaskelmineen ja harjoituksineen.

Aiemmat puupaiva.com, woodarchitecture.fi ja woodproducts.fi osoitteet säilyvät käytössä, mutta ne ohjaava jatkossa ohjaavat uudelle sivustolle vastaaviin kohtiin. Epuu.fi -palvelu säilyy omana tarkasti rajattuna sivustona. Sen palomääräystyökalua ja rakenteiden valintatyökalua hyödynnetään uudella puuinfo.fi-sivustolla.

Uudistukseen ryhdyttiin koska aikaisempien sivustojen alustan ylläpito loppuu. Sivuston ilmettä on yhtenäistetty Puulehden kanssa siten, että jatkossa Puuinfon palvelut ovat aikaisempaa yhtenäisempiä.
Uusi sivusto julkaistaan aluksi suomen- ja englanninkielisenä. Muut kieliversiot täydennetään järjestelmään syksyn aikana.

Puuinfo.fi internetsivuston kävijämäärät ovat kasvaneet alkuvuonna 60 prosentilla. Toivomme uuden sivuston palvelevan käyttäjiään aikaisempaa paremmin. Otamme mielellään palautetta uuden sivuston sisällöstä ja toiminnasta kehittääksemme sitä. Palautteen voi lähettää osoitteeseen info@puuinfo.fi.

Puuinfon terveisin,
Mikko Viljakainen
Toimitusjohtaja