10.2.2021

Neuvontapalvelua kunnille

Motivan uusi neuvontapalvelu auttaa kuntia niiden puurakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on vauhdittaa julkisen sektorin puun käyttöä rakentamisessa, mikä tukee osaltaan Suomen päästövähennystoimia ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Neuvontapalvelu rahoittaa ympäristöministeriö ja Puuinfo on mukana antamassa omia asiantuntijapalveluitaan Motivalle.

Ympäristöministeriö julkaisi syksyllä 2020 yhdessä sidosryhmien kanssa laaditut julkisen puurakentamisen kansalliset tavoitteet, joiden mukaan puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta on 31 prosenttia vuonna 2022 ja 45 prosenttia vuonna 2025. Taustalla tavoitteen asettamisessa on ilmastonmuutoksen hillintä ja pyrkimys kohti vähähiilisempää rakentamista. Kokemuksen ja tiedon puute kuitenkin hidastaa puurakentamisen yleistymistä monissa kunnissa. Vuonna 2019 puun markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta oli 15 prosenttia.

”Julkinen rakennuttaja on kuin moottori puurakentamisen edistämisessä: julkisten puurakennushankkeiden kasvattama kysyntä vahvistaa puuhun liittyvää osaamista ja kehittää alaa entistä kilpailukykyisemmäksi niin Suomen sisällä kuin ulkomaille tähyiltäessä. Tuon moottorin haluamme nyt startata kunnolla”, kuvaa asiantuntija Jemina Suikki ympäristöministeriöstä tiedotteessa 9.2.2021.

”Neuvonnalla haluamme helpottaa puurakentamishankkeiden suunnittelua ja läpivientiä kunnissa. Puurakentamisen lisääntyminen kunnissa edellyttää puun moninaisten mahdollisuuksien ymmärtämistä sekä entistä parempaa suunnittelu-, hankinta- ja kaavoitusosaamista. Tärkeässä roolissa ovat myös siihen liittyvien erityispiirteiden, kuten paloturvallisuusnäkökohtien huomiointi”, sanoo Motivan johtava asiantuntija Harri Heinaro.

Puurakentamisen neuvontapalvelu tarjoaa tietoa ja vastauksia julkisen puurakentamisen haastaviin kysymyksiin. Kuntien kysymyksiin vastaavat alan asiantuntijat. Kysyä voi verkkolomakkeella, sähköpostilla sekä erikseen varattuna puhelinaikana.

Motiva järjestää kunnille ja kaupungeille maksuttomia verkkokoulutuksia julkisen puurakentamisen eri teemoista vuosina 2021–2022. Koulutusten teemat liittyvät muun muassa hankintoihin, kaavoitukseen ja maankäyttöön, puurakentamisen kunta- ja hankintastrategioihin, elinkaariarviointiin, energiatehokkuuteen, palomääräyksiin ja akustiikkaan.

Motiva kokoaa myös kaksi vauhdittajaryhmää, jotka tarjoavat niihin osallistuville kunnille konkreettista kehittämisapua, vertaistukea ja asiantuntijoiden näkemystä puurakentamiseen. Keväällä 2021 käynnistyvä ryhmä keskittyy uudisrakennuksiin ja syksyllä 2021 käynnistyvä ryhmä korjausrakentamiseen. Ryhmiin toivotaan mukaan kuntien ja kaupunkien edustajia, jotka työskentelevät puurakentamishankkeiden tai niihin liittyvän kehitystyön parissa. Mukana on myös Puuinfo. Ensin käynnistyvään julkisten uudisrakennusten vauhdittajaryhmään voi hakea 9.2.–16.3.2021 välisenä aikana.

Vuonna 2019 julkinen sektori rakensi uusia rakennuksia yhteensä 2,8 miljardilla eurolla. Viime vuosina puun käyttö on kasvanut julkisella sektorilla erityisesti opetus- ja varhaiskasvatuksen rakennuksissa. Merkittävimpiin julkisiin puurakentamisen kohteisiin pääsee tutustumaan Puuinfon verkkosivuilla: https://puuinfo.fi/arkkitehtuuri/

Motiva.fi: Julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu
Ym.fi: Puurakentamisen ohjelma
Ym.fi: Julkinen puurakentaminen