24.8.2021

Palomääräykset muuttuivat

Artikkeli on julkaistu kesäkuussa 2021 Puu-lehden numerossa 1/2021.

Read the article in English: Changes in
Fire Regulations

Teksti: Tero Lahtela

Tämän vuoden alussa astui voimaan ympäristöministeriön asetus 927/2020, jossa esitetään muutokset ympäristöministeriön asetukseen 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta. Asetuksen muutoksilla edistetään palomääräysten materiaalineutraaliutta. Asetuksessa 927/2020 esitetään erilaisia muutoksia ja täsmennyksiä taulukkomitoituksen paloluokkiin P1, P2 ja P3. Erityisesti parvekkeiden ja luhtikäytävien
määräyksiä on täsmennetty. Puurakennusten osalta merkittävimmät muutokset ovat kuitenkin seuraavat P2-paloluokan rakennuksia koskevat muutokset.

Suojaverhousvaatimus

Muutosasetuksessa täsmennetään rakennuksen sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen suojaverhousvaatimuksia P2-paloluokan 1…2-kerroksisissa rakennuksissa. Muutosasetuksen myötä massiivipuuseinässä, jonka luokka on D-s2, d2 ja tiheys vähintään 350 kg/m3, ei tarvita sisäpinnan suojaverhousta. Tämä muutos helpottaa massiivipuulevy- ja hirsirakenteiden käyttöä P2-paloluokan 1…2-kerroksisissa rakennuksissa.

Suojaverhouksen poistamisen yhteydessä tulee kuitenkin huomioida, että rakennusosalla on edelleen pintaluokkavaatimus, joka vaihtelee rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi puupintojen käyttäminen D-s2, d2-luokkaisena (tavallinen puu) ei täten ole mahdollista kaikissa rakennusten käyttötarkoituksissa. Sisäpuolisia puupintoja joudutaan edelleen käsittelemään palosuoja-aineilla esimerkiksi luokkiin C-s2, d1 tai B-s1, d0. Joissakin rakennusten käyttötarkoituksissa D-s2, d2-luokan puupintaa voidaan käyttää, kun tila on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla.

Autosuoja rakennuksen osana

Muutosasetuksen myötä P2-paloluokan yli 2-kerroksisen rakennuksen osaksi voidaan nykyisin toteuttaa autosuoja. Aikaisempien palomääräysten mukaan P2-paloluokan rakennusten tapauksessa tämä oli mahdollista vain enintään 2-kerroksiseen rakennukseen.

Yli 2-kerroksisen P2-paloluokan rakennuksen osana oleva autosuoja saa sijaita kellarissa tai rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Autosuojan palo-osaston koko saa olla enintään 3000 m2. Poikkeuksena kuitenkin yli 2-kerroksinen P2-paloluokan kaupunkipientalo, jossa kellariin saa sijoittaa palo-osastokooltaan enintään 400 m2 olevan autosuojan. Tämä rajoitus koskee kaupunkipientaloa, jossa ei ole automaattista sammutusjärjestelmää.

Yli 2-kerroksisen P2-paloluokan rakennuksen osana olevan autosuojan kantavien ja osastoivien rakennusosien tulee olla vähintään A2-s1, d0-luokkaa (esim. betoni). Autosuoja tulee varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla, kuten yli 2-kerroksinen P2-paloluokan puurunkoinen rakennus yleensäkin (pois lukien kaupunkipientalo).

Suurempi myymälätila rakennuksen osana

Aikaisempien palomääräysten mukaan P2-paloluokan yli 2-kerroksisen rakennuksen osaksi sallittiin palo-osaston kooltaan enintään 300 m2:n myymälätila. Muutosasetuksen myötä P2-paloluokan yli 2-kerroksisen puurunkoisen rakennuksen osaksi voidaan nykyisin toteuttaa myymälätila, jonka palo-osaston koko on enintään 1200 m2. Tällainen palo-osaston kooltaan yli 300 m2:n myymälätila kuuluu palokuormaryhmään 600-1200 MJ/m2, joten sen kantavat rakenteet tulee suunnitella luokkaan R 90.

Yli 2-kerroksisen P2-paloluokan rakennuksen yhteyteen toteutetun palo-osaston kooltaan yli 300 m2:n myymälätilan kantavien ja osastoivien rakennusosien tulee olla vähintään A2-s1, d0-luokkaa (esim. betoni) ja myymälätila saa sijaita vain rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa.

Varatieparvekkeiden pintaluokat

Muutosasetuksen myötä yli 2-kerroksisen P2-paloluokan rakennuksen varatiekäyttöön suunnitellun automaattisella sammutuslaitteistolla varustetun parvekkeen sisäpuolisten seinien pintaluokkaa on lievennetty. Lukuun ottamatta rakennuksen ensimmäistä kerrosta, yli 2-kerroksisessa P2-paloluokan puukerrostalossa voidaan käyttää palosuojakäsittelemätöntä puupintaa parvekkeen taustaseinässä ja parvekkeen jakoseinissä. Varatiekäyttöön suunnitellun parvekkeen ulkopuolisten pintojen (julkisivu) pintaluokka tulee kuitenkin olla vähintään B-s2, d0. Tällaisen parvekkeen sisäpuolisen kattopinnan tulee myös olla vähintään B-s2, d0-luokkaa.

Palokirja ja ePuu päivitetty

Puuinfon Paloturvallinen puutalo -kirjasta julkaistiin toinen painos toukokuussa. Kirjan toiseen painokseen on päivitetty asetuksessa 927/2020 esitetyt muutokset ja kirjaan on tehty muitakin täsmennyksiä, joita vuosien varrella on tullut esille. Paloturvallinen puutalo -kirja julkaistaan myös sähköisenä versiona osoitteessa puuinfo.fi/suunnittelu/ohjeet. Myös ePuu-palvelussa oleva palomääräyksiin liittyvä www-selaimessa toimiva sovellus on päivitetty uusien määräysten mukaiseksi. Kyseinen sovellus helpottaa puurakennusten palomääräysten selvittämistä kohteen käyttötarkoituksen, laajuustietojen ja henkilömäärän perusteella. ePuu-palvelu löytyy osoitteesta epuu.fi.

  • Lue Puulehti 1/2021 kokonaisuudessaan.
  • Seuraava Puulehti ilmestyy lokakuussa 2021. Tilaa se itsellesi (maksuton SAFA:n, RIL:n, RIA:n, SI:n, SIO:n, TKO:n, RKL:n, RTY:n ja Ornamon henkilö- ja opiskelijajäsenille kotiosoitteeseen postitettuna)
  • Puulehden mainostajien valitsemat artikkelit julkaistaan printtilehden lisäksi e-artikkeleina.
  • ePuu – rakennuttajan työkalu on päivitetty palomääräysten osalta. Palvelu neuvoo hankkeeseen ryhtyvää huomioimaan puurakentamisen reunaehtojen huomioimisessa.
  • Tilaa Paloturvallinen puutalo -ohjekirja itsellesi tai lataa se käyttöösi Puuinfon verkkosivulta.