4.10.2021

CO2-vähennys tavoitteena

Artikkeli on julkaistu kesäkuussa 2021 Puu-lehden numerossa 1/2021.

Teksti: Anu Turunen, kuvat: NCC

Read the article in English: CO2 reduction is the goal

Valle Woodin innoittamana myös NCC:n Suomen toimitilarakentamisessa
on tutkittu puun käyttöä hankkeiden kehitysvaiheissa.

NCC:n kehityshippi Eelis Rytkönen kertoo, että rakennusliikkeen tavoitteena on korvata teräs- ja betonirakenteista puulla niin paljon, että CO2-päästöt saataisiin mahdollisimman alas U-arvon kärsimättä. Selvityksiä tehdään eri
toimitilahankkeissa, ja toistaiseksi puu on päässyt mukaan sisäpintoihin. ”Vaikuttaisi siltä, että mitä puhtaammaksi energiantuotanto kehittyy, sitä relevantimmaksi puu ja muut vähähiiliset materiaalit muuttuvat talonrakennusmateriaalina hiilijalanjäljen näkökulmasta käytön aikaisten päästöjen minimoituessa, Rytkönen toteaa.

Puisia rakenteita NCC:n pääkonttorilla Solnassa, Tukholmassa

Puu parantaa asiakaskokemusta

Asiakaskokemus Valle Woodista on Rytkösen mukaan ollut hyvin positiivinen. ”Kokemus vaikuttaisi sitä täysivaltaisemmalta mitä
enemmän puuta on rakennuksessa käytetty. Käyttäjien mukaan
rakennus on positiivisella tavalla erilainen ja tunnelmallinen puun
laajamittaisen käytön takia.” Pelkillä puupinnoilla kokemuksen ei
uskota olevan yhtä täysivaltainen, mutta myös pintamateriaalina puu koetaan miellyttäväksi ja terveyttä edistäväksi. Kohdetta vuokranneet kertovat, että on ollut hämmentävää, miten vuokralaiset innostuvat koskettelemaan seiniä kohdekäynneillä.

Haasteet hidastavat siirtymistä puurakentamiseen

Puurakentamiseen siirtymistä hidastaa NCC:n mukaan kuitenkin suunnittelun ja työmaiden erilainen tahdistus. Suunnittelu puusta kestää pidempään, koska aiempaa kokemusta on vähän. Lisäksi toleranssi suunnittelussa ja tuotannossa tehtäville virheille on pienempi kuin betonirakentamisessa. Puurakentaminen on runkovaiheessa hyvin resurssi-intensiivistä, ja suunnitteluvaihe kestoltaan lyhyt. Työmaiden keskinäinen resursointi muodostuu haastavammaksi, kun rakennusvaiheiden rytmien lainalaisuudet muuttuvat. Puu asettaa Rytkösen mukaan erilaiset rajat toteutettavien rakennusten koolle ja muodolle verrattuna betoniin.

Rytkönen kertoo lisäksi, että alustavissa tarkasteluissa kestävyydessä ja huollettavuudessa ei ole löytynyt yksiselitteistä eroa esimerkiksi betonin ja puun välillä. ”Kovin merellisissä sääolosuhteissa ei voi olla varma siitä, miten puu reagoi pitkässä juoksussa, jolloin ensimmäisiä hankkeita kokeillaan mieluummin sisämaassa.”

NCC näkee puurakentamisen potentiaalin olemassa olevan
rakennuskannan päälle rakentamisessa. Myös puun purettavuus
ja uudelleenhyödynnettävyys fiksuilla liitoksilla voisi palvella väliaikaisempia ratkaisuja.

Alustavien tarkastelujen pohjalta puurakentaminen vaikuttaa
kalliimmalta. ”Se johtuu osin markkinan pienuudesta betonirakentamiseen verrattuna”, Rytkönen pohtii ja jatkaa: ”Suunnitteluja rakentamisosaaminen on havaittu puurakentamisessa olevan
vielä kehittymätöntä betonirakentamiseen verrattuna”.

Myös riittävä askeläänieristys monikerroksisissa taloissa on haastava ratkaistava puurakennuksissa hiilijalanjäljen näkökulmasta. Tarve välipohjan vahvistamiseen puutalossa saattaa johtaa suurempaan päästöön verrattuna betonitalon ratkaisuun. ”Tämä on yksi syy miksi uskomme fiksuimman ratkaisun niin toiminnallisesti, teknisesti kuin ympäristöllisesti löytyvän eri materiaalien hybridistä.”

Viihtyisiä sisätiloja NCC:n pääkonttorilla Solnassa

Tukholman pääkonttori esimerkkinä

NCC:n hybridirakentamisesta hyvä esimerkki oman konsernin
pääkonttorirakennus. Tukholman Solnaan 2019 valmistuneen
pääkonttorin suunnittelussa lähtökohtana oli halu edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista sekä luoda työskentely-ympäristö, joka parantaa työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Rakennus on sertifioitu BREEAM Excellent -sertifikaatilla ja se edustaa modernia puuarkkitehtuuria vaikkei olekaan täysin puinen. Suuri aula toimii rakennuksen sydämenä, jossa silmiinpistävin elementti ovat puiset porras- ja kävelysiltarakenteet kerrostasojen välillä sekä LVL-palkistot.

Puu lisää turvallisuuden tunnetta

Aulaan tulviva päivänvalo yhdessä puun kanssa tekee ympäristöstä inhimillisen ja lämpimän, joka houkuttelee ihmisiä spontaaneihin kohtaamisiin. Puurakennuksen avoimuus helpottaa yleiskatsauksen hahmottamista, paikkojen löytämistä, ja lisää käyttäjien turvallisuuden tunnetta. Portailla ja kävelyreittien selkeyttämisellä on tavoiteltu miellyttävää liikkumista rakennuksessa.

Monet NCC: n työntekijöistä viettävät paljon aikaa työmailla tai
asiakkaiden tiloissa, mutta nykyään pääkonttorikin houkuttelee
heitä entistä enemmän. Tämä oppi kannattaisi siirtää lahden yli
meille Suomeen!