22.12.2021

Virtuaalitapahtumia ja uusia tuulia – Puuinfon vuosi 2021 pähkinänkuoressa

Toimiston maisema Hakaniemessä. Horisontissa rakennetaan Kruunuvuorenrannan aluetta, jossa sijaitsee mm. Puupalkinnon 2021 voittanut Hopealaakson päiväkoti. Kuva: Anne Soininen

Vuonna 2021 Puuinfossa käynnistyi uudenlainen ajanlasku, kun kokeneiden osaajien tilalle tuli vuoden mittaan uusia kasvoja. Vuoden alussa Puuinfon projektipäällikkönä aloitti Anu Turunen. Perinteitä on pyritty kunnioittamaan mahdollisuuksien mukaan, mutta uusiakin on luotu. Omalta osaltaan esimerkiksi tapahtumajärjestämiseen vaikutti myös pandemian jatkuminen.

Alkuvuosi käynnistyi Kahdeksan kuvaa puusta –videosarjalla. Kahdeksalla videolla esitellään Tuupalan koulun rakentamista Kainuun metsistä Kuhmon keskeiseksi hyvinvoinnin kehdoksi ja puurakentamisen kruununjalokiveksi.

Helmikuussa aloitettiin kirjoitussarja kaupungeista. Helsinki, Tampere, Kuhmo ja seutukaupungit ovat kertoneet omasta puurakentamisestaan ja toimistaan puurakentamisen edistämiseksi. Motivan kumppanina kuntia palveltiin neuvontapalvelun sekä vauhdittaja- ja kehittäjäryhmien muodossa.

Toukokuussa julkaistiin Paloturvallinen puutalo sekä Ääneneristys puutalossa –ohjeet. Puumiesten Ammattikasvatussäätiön avustuksella ohjekirjojen julkaisemiseksi järjestettiin webinaarit. Kaksi webinaaria pidettiin myös puun käytöstä sisustuksessa ja piharakentamisessa.

Puu-lehden kesänumero toimitettiin yhdessä viestintätoimiston kanssa. Lehdessä käsiteltiin loma-asumista ja toimistorakentamista sekä paneuduttiin paloturvallisuus- ja akustiikkasuunnitteluun.

Kesällä Puuinfo muutti Metsäteollisuus ry:n tiloista uusiin tiloihin Hakaniemen torin laidalle yhdessä Puutuoteteollisuus ry:n, Puuteollisuusyrittäjät ry:n, Kestopuuteollisuus ry:n ja Lämpöpuuteollisuus ry:n kanssa.

Elokuun alussa Puuinfossa aloitti viestinnän asiantuntijana Anne Soininen.

Lokakuussa ilmestyneen Puu-lehden teemoina olivat monimuotoinen rakentaminen ja puiset julkisivut. Lehdessä esiteltiin laajasti myös käynnissä olevia puurakentamisen kehittämishankkeita.

Puuinfon verkkojutuissa on käsitelty monenlaisia teemoja: on muun muassa haastateltu ympäristö- ja ilmastoministeriä ja kerrottu Suomen ensimmäisestä puisesta Lidl-myymälästä.

Puupäivä päädyttiin järjestämään tänä vuonna kokonaan virtuaalisena. Marraskuussa järjestetty 60 esityksen, 90 puhujan, neljän seminaarin ja 1100 osallistujan päivä oli suurempi kuin koskaan. Palautetta kerättiin ja siitä uutisoitiin marraskuussa. Puupäivän tallenteet ovat myös nähtävissä Puuinfon Youtube-kanavalla.

Isojen projektien ohessa ehdittiin tavata ihmisiä ja vierailla uusissa puukohteissa, mm. Hoas Tuuliniitty, Honkasuon Aarreaitat, Heurekan SuperPUU-näyttely, Suomalais-venäläinen koulu, Wood Cityn Supercellin konttori, Hopealaakson päiväkoti ja Meteoriitti. Ylitse kaikkien mielenkiintoisten Teams-keskustelujen henkilökohtaiset tapaamiset piirtyivät syvästi mieleen.

Vuoden aikana on saatu uusia kumppaneita: Dasos Capital, Tiivistalo, A-Insinöörit ja IdeaStructura.  Kumppaneiden kuulumisista uutisoidaan uutiskirjeissä, ja somessa jaetaan kumppaneiden terveisiä ja kiinnostavia työpaikkailmoituksia.

Puuinfo on järjestänyt koulutuksia arkkitehtitoimistolle sekä Sipoon kunnalle. Lahden kunnalle on annettu asiantuntija-apua koulun laajennushankkeen valmisteluun. Puuinfo on vetänyt myös teollisen puurakentamisen oppimateriaalin luomishanketta. Mukana on kuusi oppilaitosta ja Puutuoteteollisuus ry.

Toisena projektina Puuinfolla on ollut videohanke, jossa tuotetaan kahdeksanosainen videosarja puukerrostalorakentamisesta ja asumisesta sekä puun käytöstä pihoilla ja sisustamisessa. Videot on tarkoitettu ns. suurelle Youtube-yleisölle.

Puuinfo oli onnekas ja sai kolme kieli- ja kotoutumiskoulutuksessa olevaa harjoittelijaa palvelukseensa. Touko-kesäkuussa arkkitehti Darya Belaya kuvasi kesäisen kaupungin puurakenteita. Syksyllä laatupäällikkökoulutettu Valeriia Dorogova käänsi Puuinfon vieraskielistä aineistoa ja auttoi toimistotöissä sekä Puupäivässä. Loppuvuodesta insinööri Raminta Sarkauskaite oli suurena apuna monissa sähköisissä viestintäkanavissa, kuten Puu-lehden e-artikkeleiden julkaisuissa, uutiskirjeiden toimituksessa ja tilaajarekisterien ylläpidossa.

Puuinfon vahvuudessa jatkavat vuonna 2022 Anu Turunen ja Anne Soininen sekä etänä asiantuntemustaan asiakkaiden käyttöön tarjoavat tarpeen mukaan Hilppa Iittiläinen, Tero Lahtela ja Inkariina Sipiläinen.

Vuonna 2022 lähdetään yhdessä tekemisen tielle. Tapaamisten järjestäminen on edelleen haasteellista, mutta vierailuja suunnitellaan ainakin Suomalais-venäläiselle koululle, Kuhmoon ja Pudasjärvelle sekä Ruotsin puukouluihin. Koulut ja päiväkodit ovat teemana myös Puu-lehden ensimmäisessä numerossa, joka julkaistaan sähköisenä helmikuussa.

Alkuvuoden tärkein panostus tehdään uuteen strategiaan, jolla viitoitetaan Puuinfon tulevaisuutta 2020-luvun puoliväliin saakka. Strategiaa varten haluamme kuulla asiakkaitamme ja toteutamme tammikuussa laajan asiakaskyselyn. Toivomme vastauksianne, jotta Puuinfon matka puunkäyttöä edistävänä organisaationa voi jatkua tulevinakin vuosina mahdollisimman hyvin asiakkaitaan palvellen.