1.3.2023

Iso panostus osaamisen kehittämiseen – Teollisen puurakentamisen opetusmateriaali saatavilla

Eri koulutusasteen opettajille laadittu teollisen puurakentamisen opetusmateriaali on ladattavissa vapaasti Puuinfon sivulta sekä valtakunnalliselta opettajien kanavalta aoe.fi-sivustolta.

Read the article in English here

Materiaalia on useita tuhansia sivuja. Niissä käydään läpi puumateriaalioppia, teollisia puutuotteita ja puutekniikkaa. Materiaalissa esitellään teolliset rakennusjärjestelmät, arkkitehtisuunnittelun ja kaavoituksen periaatteet, puurakentamiseen erityisesti vaikuttavat rakentamismääräykset sekä rakentamisen prosessit. Laajin kokonaisuus on rakennesuunnittelun kokonaisuus, jossa on mukana useita esimerkkilaskuja opettajien työn tueksi. Talotekniikan erityiskysymyksillä ja rakennusfysiikalla on myös omat kappaleensa, jotka ovat maan parhaiden asiantuntijoiden laatimia.

Teollisen esivalmistuksen osiossa käydään läpi sahatavaran käsittely, elementtien, CLT-levyjen, hirsirakenteiden, LVL-levyjen ja naulalevyrakenteiden valmistus, CAM-valmistaminen sekä puun pintakäsittelyt. Asennus- ja työmaatoiminnot tulevat tutuiksi hyvien kuvien kera. Standardisointi ja rakennustuotteiden tuotehyväksyntä on selitetty seikkaperäisesti ja havainnollisesti. Puurakentamisen ympäristövaikutukset on ollut opettajien sivuston ladatuin kokonaisuus. Puurakennuksen korjaaminen ja puulla korjaaminen -kappaleen toivotaan erityisesti palvelevan tulevaisuuden tarpeita. Rakentamistalous ja projektinjohto -osio avaa teollisen puurakentamisen reunaehtoja ja markkinan toimintaa. Viimeisenä materiaali on täydentynyt puusiltaopetusmateriaalilla, jota on tuotettu Metsäkeskuksen Yksityisteiden puuinfra -hankkeessa.

Opetusmateriaalia kannattaa hyödyntää opetuksen lisäksi laajasti muissakin asiantuntijatehtävissä. Kirjoittajat ovat alan toimijoita, jotka mielellään ottavat materiaalia koskevaa palautetta vastaan. Karelia-ammattikorkeakoulusta on jo viestitettykin, että materiaali on heillä lanseerattu ja hyväksi havaittu.

Muodostuneen oppilaitosverkoston kanssa jatketaan yhteiskehittämistä ja toivottavasti verkosto laajenee ja keksii lisää keinoja kansainvälisesti kilpailukykyisen puurakentamisen osaamisen kehittämiseksi.

Opetusmateriaalia on laadittu 1,5 vuoden aikana yhdessä Ammattiopisto Lappian, TTS-Työtehoseuran, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kanssa. Myös Puutuoteteollisuus, Luonnonvarakeskus ja muutama muu asiantuntijaorganisaatio oli mukana. Puuinfo koordinoi ja ympäristöministeriö rahoitti hanketta.

Tutustu materiaaliin: puuinfo.fi/koulutus/oppimateriaalit

  • Anna palautetta Puu-lehdestä