11.10.2023

Kaikki tiet vievät puukaupunkiin

VIERASKYNÄ

Tätä kirjoittaessa maapallon asukkaista neljä miljardia eli yli puolet on kaupunkilaisia. Vuoteen 2050 mennessä lähes 70 %:n maailmankansalaisista uskotaan asuvan urbaaneilla alueilla. Suurten asutuskeskusten vetovoimaa vauhdittaa jo käynnistynyt ilmastonmuutos, josta on tänä kesänä 2023 nähty sääilmiöitä ympäri maailmaa.

SUOMESSA TÄMÄ TARKOITTAA asutuksen keskittymistä erityisesti Helsingin metropolialueelle ja yliopistokaupunkeihin. Suomen kaupungistumisaste nousee 79 prosenttiin vuodesta vuoteen 2050 mennessä.

KAUPUNGISTUMISKEHITYS luo tarpeita uudisrakentamiselle, valitettavasti metsäpeitteisen pinta-alan kustannuksella. Miten käy siis hiilinielujen? Metsien tulisi kerätä hiiltä tasapainoksi, sillä asuminen ja rakentaminen aiheuttavat yli kolmasosan maailman hiilidioksidipäästöistä. Rakennetun ympäristön ympäristövaikutusten painopiste siirtyy aiempaa selvemmin varsinaisen rakentamisen päästöihin.

RATKAISU VOI OLLA niinkin yksinkertainen kuin rakentaa uusille alueille pääasiassa massiivipuusta, jolloin metsän hiili saadaan talteen tilapäiseen mutta pitkäaikaiseen hiilivarastoon. Massiivipuuelementtien kierrätysaste on myös hyvin korkea. Tuore Aalto-yliopiston tutkimus osoittaa, että tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän, jonka avulla kaupungistumisen tieltä menetetyn metsäalueen hiilivarasto saataisiin säilytettyä myös rakennettavalla alueella. Uusille alueille arvioidulla keskimääräisellä tiiveydellä puurakentamisen osuus tulisi olla vähintään 30 prosenttia, jotta hiilivarasto saadaan ylläpidettyä.

POTSDAMIN ILMASTOINSTITUUTIN tutkijat ovat esittäneet viime vuonna, että asuttamalla maapallon tulevat kodintarvitsijat keskikokoisiin, 4–12 kerroksisiin puukerrostaloihin voitaisiin varastoida peräti 100 miljoonaa tonnia hiiltä, mikä antaisi jo huomattavaa etumatkaa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

KUMMASSAKIN TUTKIMUKSESSA todetaan toki, että skenaariot vaativat vastuullista ja kestävää metsien hallinnointia. Niin metsäluonnon diversiteetin suojelu kuin talousmetsän pinta-alan lisääminen vaatii huolellista ja tieteeseen pohjautuvaa suunnittelua, kestävästä kaupunkisuunnittelusta puhumattakaan. Mutta koska puu on maailman ainoa uusiutuva teollisen mittakaavan rakennusmateriaali, puukaupungit ovat ilmeinen ja verrattain helppo mahdollisuus hillitä ilmastonmuutosta.

SUOMI VOI OLLA johtava nettopositiivisen asumisen kokonaisratkaisujen tarjoaja, valttikortteina puurakentaminen ja hiilineutraalit energiaratkaisut, kokonaiset puukaupungit hiilivarastoina ja tulevaisuuden ratkaisuina. Itse asiassa urbanisaatio voidaan kääntää jopa eduksi, jos rakennettu ympäristö tehdään massiivipuusta. Tähän emme tarvitse mitään uutta teknologiaa tai innovaatioita. Teknologia on jo olemassa. Riittää, että muutamme asenteen, ja käytämme vastuullisesti puuta.

Read the article in English here.

KIRJOITTAJA:

Mikko Leino on Puurakentajat Group Oy:n osakas ja teknologiajohtaja.