12.10.2023

HAMK Techille ennätysrahoitus –tutkimusaiheena suosiotaan lisäävä hybridirakentaminen

Hämeen ammattikorkeakoulu sai merkittävän rahoituksen tutkimushankkeeseen, jossa edistetään vähähiilistä hybridirakentamista, hybridirakenteisiin liittyvän ekosysteemin muodostumista sekä alan yritysten kansainvälistä vientiä. Mukana HAMKin vetämässä hankkeessa on useita hybridirakentamisen suomalaisia kärkiyrityksiä sekä portugalilainen Coimbran yliopisto. Tutkimusta rahoittaa Business Finland sekä yrityskonsortio.

Hybridirakentamisessa yhdistetään rakentamisen pääraaka-aineita; puuta, terästä ja myös betonia parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Puun käyttö on keskeisessä roolissa sen vähähiilisyyden ansiosta. Koska hybridirakentaminen on uutta, edellyttää uusien ratkaisujen kehittäminen, vakiointi ja käyttöönotto merkittävää tutkimustyötä.

Hanke alkoi maaliskuussa ja kestää vuoden 2025 loppuun saakka.

Lisätietoja:

https://www.hamk.fi/2023/hamk-techille-ennatysrahoitus-tutkimusaiheena-suosiotaan-lisaava-hybridirakentaminen/

https://www.hamk.fi/projektit/vahahiiliset-rakentamisen-hybridiratkaisut-hybritut/

Business Finland mukana Puupäivässä 2.11.

Read the article in English here.