26.2.2024

Puutekniikan diplomi-insinöörikoulutus Joensuussa

Itä-Suomen yliopisto muutti luonnontieteiden koulutusta vastaamaan entistä paremmin elinkeinoelämän vaateita. Elokuussa 2023 käynnistyi Kestävät teknologiat -diplomi-insinööriohjelma, jossa 55 fuksia aloitti opinnot Joensuun kampuksella.

Read the article in English here.

Koulutuksen tavoitteena on paitsi lisätä työelämäyhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa, luoda myös kestävä pohja naisten innostamiseksi tekniikan alan opintoihin. Samalla luodaan polkuja ammattikorkeakoulujen kanssa DI-ohjelmiin hakeutumiselle. 

Tuore professori iloitsee Pohjois-Karjalan yritysten innokkuudesta

-Yritykset ovat kiinnostuneet ajatuksesta, että Itä-Suomen yliopisto on lähtenyt edistämään teknologian vihreää siirtymää. Tässä diplomi-insinööriohjelmassa kattoteemana kestävyys sitoo yhteen materiaali- ja prosessitieteet, kertoo elokuussa työnsä aloittanut puutuotetekniikan professori Henrik Heräjärvi. -Aiemmin jo kasvanut ilmastotietoisuus on lisännyt metsäalan koulutuksen kysyntää.

Heräjärven professuuri on Joensuun kaupungin lahjoitusvaroin perustettu 5-vuotinen virka, johon hän siirtyi Luonnonvarakeskuksesta tehtyään siellä 25-vuotisen tutkijauran heti yliopistosta valmistumisen jälkeen.

Hyvänä esiintyjänä tunnettu Heräjärvi on professorina elementissään, mutta myös globaalisti uuden asian edessä: tekoäly on tullut jäädäkseen ja vaikuttaakseen toistaiseksi tuntemattomilla tavoilla yliopistomaailmaan. Heräjärvi ottaa tavoitteekseen tähdentää opiskelijoille puun perusmekanismien ymmärryksen tärkeyttä. Valmistuessaan nuorien diplomi-insinöörien tulee ymmärtää mm. kosteuden vaikutukset ja muut pitkäaikaiskestävyyteen liittyvä seikat, jotta tekoälynkin tuottamassa tietomyrskyssä päättömät ratkaisut tulisi eliminoitua. -Tämä aika edellyttää opiskelijoilta perusarvoja, kuten rehellisyyttä, ahkeruutta ja kriittistä ajattelua, tuumii professori Heräjärvi.