9.7.2013

HASO & HEKA Eskolantie

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT järjesti uudenlaisen Suunnittele- ja Rakenna -kilpailun Pukinmäkeen Eskolantielle rakennettavista puukerrostaloista. Kilpailun voitti SRV yhteistyössä Stora Enson kanssa. Ehdotus osoittautui myös kilpailun edullisimmaksi.

Kohteessa on neljä 5-7-kerroksista kerrostaloa, joissa on yhteensä 93 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa. Talojen ensimmäinen kerros on betoni- ja ylemmät kerrokset puurakenteiset.

Kaupunkikuvallisena lähtökohta kohteessa oli alueen kaavaluonnos. Noppamaiset pistetalot on rakennettu Eskolantien varteen ja on käännetty kaavaluonnoksen mukaisesti eri suuntaan suhteessa tonttia ympäröiviin rakennuksiin. Käännös tuo elävyyttä kaupunkikuvaan. Käännöksen vuoksi asunnoista avautuu avarat näkymät eri suuntiin ja asunnot avautuvat paremmin suhteessa ilmansuuntiin. Kadun suuntaan olevat julkisivut ovat melko suljetut. Valonpuoleiset julkisivut ovat avoimet. Parvekkeet toimivat puskurina liikaa auringon lämpöä vastaan.

Asuntojen määrä, koko sekä jakauma vaihtelevat taloissa kerroksittain. Erilaisia kerrostasoratkaisuita varioimalla on saatu elävyyttä julkisivuihin. Myös massiivipuisten tilaelementtien mahdollistamin sisään- ja ulosvedoin on julkisivuista saatu reliefimäisiä. Tämä mahdollisti paitsi monipuolisen asuntovalikoiman myös massiivipuisten tilaelementtien sarjavalmistuksen.

Talokohtaiset saunat on sijoitettu rakennusten ylimpään kerrokseen ja niihin liittyy laajat kattoterassit. Alueen asemakaava salli sijoittaa ylimpään kerrokseen vain ¾ normaalikerroksen rakennusoikeudesta.

Pysäköinti on sijoitettu tontille autokatoksiin. Katoksissa on viherkatot, jotta niiden muodostama maisema olisi talojen asukkaille miellyttävämpi. Kohteessa halutiin kiinnittää erityistä huomiota viherrakentamiseen.

Rakenteiden lisäksi talojen julkisivut ovat puuta. Puuta on käytetty pintamateriaaleina myös osittain sisätiloissa, asuntojen katoissa ja lattioissa.

Rakennusten kantavana ja jäykistävänä rakenteena on Stora Enson CLT (Cross Laminated Timber) -massiivipuuelementit. Asunnot ja parvekkeet tehtiin tilaelementteinä. Porrashuoneet koottiin työmaalla seinä- ja välipohjaelementeistä. Katot valmistettiin tehtaalla kattolohkoiksi, jotka nostettiin valmiina paikoilleen. Työmaa-aikana käytettiin väliaikaisia kattoelementtejä.

CLT-levyjen lujuus ja jäykkyys antavat hyvät lähtökohdat tilaelementtien tekemiseen. Rakenteellisesti jäykät laatikot mahdollistavat ulokkeiden ja sisäänvetojen tekemisen ja asuntojakauman vaihtelun kerroksittain.

Massiivipuulevyt muodostavat asuntoihin miellyttävän akustiikan. Huoneissa ei esiinny kaikua. Lisäksi tilaelementeistä seuraavat kaksoisrakenteet antavat hyvän ääneneristävyyden asuntojen välille. Energiatehokkuudeltaan kohde on matalaenergiatasoa.

Tilaelementit koottiin ja varusteltiin Suomessa pinnoiltaan ja varusteiltaan täysin valmiiksi. Myös julkisivu kiinnitettiin tilaelementteihin valmiiksi tehtaalla. Teollinen esivalmistus säältä suojassa parantaa rakentamisen laatua, kosteuden hallintaa ja nopeuttavat rakentamista. ATT asetti rakentamiselle korkeat kosteudenhallintatavoitteet. Kohde oli Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan ja ATT:n yhteinen pilottihanke, jossa laadittiin ja testattiin uusia ohjeistuksia rakentamisen sää- ja olosuhdesuojaukselle sekä rakenteiden kosteudenhallinnalle työmaatoteutuksen aikana.

Faktat kohteesta

HASO & HEKA Eskolantie

 • Sijainti | Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT
 • Valmistumisvuosi | 2015
 • Kerrosala | 7 700 m2
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo
 • Rakennesuunnittelu | A-Insinöörit Oy ja Sweco
 • Palotekninen suunnittelu | KK-Palokonsultti Oy
 • LVIA-suunnittelu | Climaconsult Oy
 • Sähkösuunnittelu | Sweco
 • Pääurakoitsija | SRV Rakennus Oy
 • Puuosien toimittaja | Stora Enso Wood Products Oy
 • Valokuvat | Tuomas Uusheimo
 • Teksti | Matti Iiramo ja Mikko Viljakainen