7.7.2020

Mouhijärven kirjasto

Mouhijärven kirjasto on Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosaston ja Mouhijärven kunnan järjestämästä opiskelijakilpailusta toteutukseen edennyt puurakennuskohde.

Arkkitehtonisina tavoitteina olivat sopeutuminen Uotsolantien raitin mittakaavaan, kantavan puurungon korostaminen ulko- ja sisätiloissa sekä selkeä ja tehokas pohjaratkaisu. Suunnittelun suurimpia haasteita olivat tiukat pinta-ala tavoitteet sekä kustannusraami, jossa pysyminen noususuhdanteen aikana oli vaativa tehtävä.

Päätila, lainausosasto, toteutettiin pilari-palkkirunkoisena, korkeana tilana. Lehtilukusali ja aputilat sijoittuivat matalampaan osaan. Korkealla lainausosastolla lisättiin rakennuksen julkista olemusta.

Rakenneratkaisu tuo liimapuurungon osaksi arkkitehtuuria. Tavoitteena oli yksinkertainen ja rauhallinen kokonaisuus, mikä toimi johtolankana myös sisämateriaalien valinnassa.

Julkisivu on puunsuojaöljyllä käsiteltyä, hienosahattua kuusta. Sisätilojen kuusipanelointi on käsitelty valkaisupetsillä. Puuverhoilut voitiin toteuttaa P3-paloluokan julkisessa rakennuksessa lisäämällä ylimääräisiä savunpoistoikkunoita.

Kirjasto oli pienelle Mouhijärvelle tärkeä hanke. Tuloksena kunnan keskustaan saatiin kohtuullisin kustannuksin vetovoimainen, julkinen puurakennus.

Faktat kohteesta

Mouhijärven kirjasto

  • Sijainti | Mouhijärvi
  • Käyttötarkoitus | Kirjasto
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Mouhijärven kunta
  • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehdit Ahlström Oy
  • Rakennesuunnittelu | Insinööritoimisto Asko Keronen
  • Pääurakoitsija | Maanrakennus Jokinen Oy
  • Valokuvat | Kimmo Torkkeli
  • Teksti | Sanna Iltanen