18.7.2020

Lapinmäen päiväkoti

Rakennus on kaksikerroksinen P2-paloluokan puurakennus. Kantava runko koostuu CLT-elementeistä, jotka jäävät sisätiloissa pääosin näkyviin. Julkisivut verhotaan pystysuuntaisella peittomaalatulla, vaihtelevan levyisellä lautaverhouksella. Ikkunoiden aurinkosuojaus on toteutettu rei’ittämällä verhousta ja ikkunan edessä oleva verhous tukeutuu teräskehiin. Sokkelit ja tukimuurit ovat paikallavalettua betonia, pystysuuntainen lautamuotti. Vesikatteena on konesaumattu peltikate. Räystäät ja syöksytorvet ovat maalattua teräsohutlevyä.

Tontti sijaitsee Haagassa, ja sitä rajaa pohjoisessa Kangaspellontie, muutoin tontti rajautuu vehreisiin asuntotontteihin ja Kangaspellon puistoon. Tontti on etelään avautuva. Tontin länsiosassa kasvaa komeita jalopuita. Rakennuspaikka, Haagan Kultareunan alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue.

Uudisrakentaminen sijoittuu puretun päiväkotirakennuksen paikalle pohjaolosuhteiltaan edullisimmalle tontin osalle. Uuden rakennuksen vähäeleinen arkkitehtuuri kunnioittaa alueen suojeltua 60-luvun alun miljöötä. Kompakti rakennus on asemoitu puiston avoimen maisematilan laidalle paviljonkimaisena. Samalla kun rakennus väistää olevaa arvokasta puustoa se asettuu hienovaraisesti omaan koordinaatistoonsa ympäröiviin rakennuslamelleihin nähden.

Rakennus on yksinkertainen noppamainen kappale, joka kätkee sisäänsä uuden toiminnallisen päiväkotiajattelun mukaiset tilat. Tilat on jäsennelty yleispäteviin, pienryhmätoimintaa tukevista toimintatiloista koostuviin toiminta-alueisiin, jotka sijaitsevat rakennuksen ”ulkokehällä”. Näiden väliin rakennuksen keskirunkoon jää luonteeltaan avoin ja vaihteleva tilasarja, joka kiertyy ylävalon ympärille käsittäen ruokailu-, apu- ja pienryhmätiloja. Syvä runko mahdollistaa lyhyet etäisyydet talon sisällä ja tukee muunneltavuuden toteutumista.

Rakennukselle ja pihoille saavutaan pohjoisesta, etelästä ja lännestä. Huolto- ja saattoliikenne on eriytetty toisistaan. Pääsisäänkäynti ja pieni sali ovat helposti hahmotettavissa kadun varressa iltakäyttöä ajatellen. Kuumennuskeittiön, sosiaalitilojen ja teknisten tilojen käynti tapahtuu huoltopihalta.

Piha-alue kiertää keskeisesti sijaitsevaa rakennusta. Nykyinen puistoon sijoittuva leikkipihan osa säilyy ja se rajataan uudelleen hieman pienemmäksi, samalla siihen liitetään uusi noin 160 m² osa. Leikkivälineet on hajautettu toiminnallisiin alueisiin pihan eri puolille.

Piha on aidattu, pienten ja isompien lasten piha-alueita ei ole eriytetty. Etelään viettävä piha liittyy eteläreunastaan puistoalueeseen hienovaraisin pengerryksin, jotka rajaavat samalla toimintoja. Olemassa oleva puusto tarjoaa varjostusta aurinkoisina päivinä. Hillitty piharakennus noudattaa materiaaleiltaan päärakennuksen periaatteita.

Kangaspellontien varteen istutetaan puurivi, lajivalinta tehdään Kultareunan alueen korttelipihoilla 1960-luvulla käytetyistä perinteisistä lajeista.

Faktat kohteesta

Lapinmäen päiväkoti

 • Sijainti | Etelä-Haaga, Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Päiväkoti
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Helsingin kaupunki KYMP/RYA
 • Valmistumisvuosi | 2019
 • Kerrosala | 1 414 m2
 • Kokonaisala | 1 662 m2
 • Tilavuus | 64 953 m3
 • Investointikustannukset | 6 300 000€
 • Arkkitehtisuunnittelu | AFKS Arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu | IdeaStructura Oy
 • Palotekninen suunnittelu | KK-Palokonsultti Oy
 • Sisustussuunnittelu | Helsingin kaupunki
 • Pääurakoitsija | Rakennuspartio Oy
 • Puuosien toimittaja | Kuninkaankylän puurakentajat
 • Valokuvat | Mika Huisman
 • Teksti | Jari Frondelius