13.7.2020

Toukovuoren päiväkoti

Porvoon elinkaarihankkeeseen kuuluva Toukovuoren puurunkoinen päiväkoti on alueensa veistoksellinen maamerkki. Viihtyisästä rakennuksesta huokuu lämmin tunnelma. Puuta on näkyvillä paitsi julkisivuissa myös muun muassa kalustuksessa, väliovissa ja alakatoissa.

Toukovuoren päiväkoti sijoittuu alueelle, jonka rakennustapaohjeessa on esitetty tavoite puun käytön edistämisestä päärakenteissa. Rakennus onkin valtaosin puurunkoinen: ulkoseinät, välipohjat ja yläpohjat ovat puurakenteisia, pilarit ja palkit ovat liimapuuta. Kevyissä väliseinissä painottuu puurankaratkaisu. Kiviaineisiin rakenteisiin päädyttiin perustellusti paitsi väestönsuojassa myös märkätilojen ja porrashuoneen seinissä sekä alapohjissa. Runko rakennettiin paikalla, sääsuojassa.

Kahdessa kerroksessa toimivassa kokonaisuudessa on kuuden tavallisen lapsiryhmän sekä vuorohoidon tilat. Taitetun puikon muotoinen, puuverhottu rakennus myötäilee katulinjausta ja reunustaa pihapiiriä – sijoittelu parantaa leikkialueiden mikroilmastoa. Katujulkisivujen vaikutelma on pihajulkisivuihin verrattuna muurimainen. Lasten sisäänkäynnit aukeavat pihan puolen syvennykseen, jota rajaava lämpimänkeltainen puurimoitus säestää vaaleaa vaakalaudoitusta. Päiväkoti erottuu kaupunkikuvallisena dominanttina mutta sopeutuu levollisuudessaan maisemaan. Pelkistetyllä puurakennuksella ilmeikkäine kaksoisharjakattoineen on yhtymäkohtia Porvoon historialliseen rakennuskantaan.

Yhtenäinen, helposti valvottava leikkipiha näkyy hyvin myös sisätiloihin. Varastot sijoitettiin aidatun alueen reunoille katveiden välttämiseksi. Piha niveltyy maastonmuotoihin luontevasti: leikkivälineet painottuvat lähipihalle, kun taas jyrkähköt reunamat istutuksineen kannustavat luonnon tutkimiseen ja liikkumiseen. Vuorohoidolla on sisäänkäyntinsä yhteydessä oma pihansa.

Pääosa saattoliikenteestä keskittyy tontin luoteiskulmaan, ja lisäksi pihan eteläpuolella on muutama saattopaikka. Luoteissaaton reitti on turvallinen yksisuuntaisuutensa ansiosta, ja siitä hiukan erillään on henkilökunnan paikoitus. Suurin osa jalankulkijoista saapuu luoteis- tai itäpuolelta, mutta kulkua on myös etelästä. Kevyt liikenne ei risteä ajoneuvoliikenteen kanssa, ja huoltopiha on erillään saattoliikenteestä sekä leikkipihasta.

Lämmin puu näkyy myös sisällä, esimerkiksi kalusteissa, ovissa sekä alakatoissa. Pohjaratkaisu on tehokas, ja selkeä tilasommittelu tukee levollista yleisvaikutelmaa. Ryhmien tilat on jaoteltu kahteen kerrokseen, ja kahta lapsiryhmää palvelee yleensä yksi märkäeteinen. Eteisaulat asettuvat rungon ytimeen ja varsinaiset ryhmätilat valon kannalta otollisesti ulkoseiniä vasten. Kahden ryhmän lepohuoneet ovat vierekkäin, joten ne voidaan yhdistää valvonnan helpottamiseksi. Tilojen välille aukeaa runsaasti näkymiä ja luonnonvalo virtaa sisäikkunoiden ja lasiaukollisten ovien ansiosta. Kodikas, leikkipihalle suuntautuva vuoropäiväkoti sijaitsee omana yksikkönään 1. kerroksessa.

Yleiset tilat painottuvat 1. kerrokseen. Salin, ruokailutilan keittiön kokonaisuus voidaan rajata iltakäyttöalueeksi omine sisäänkäynteineen. Sosiaalitilat sekä siivous- ja vaatehuoltotilat ovat 1. kerroksen väestönsuojassa, kun taas henkilökunnan työ- ja taukotilat keskittyvät 2. kerroksen keskivaiheille, lähelle ryhmien alueita. 2-kerroksisuus on perusteltua: kompaktiuden ja pääportaan keskeisyyden ansiosta on vältetty pitkät käytävät ja häiritsevä läpikulku.

Tekniset tilat on koottu pääosin 3. kerrokseen, mikä helpottaa mahdollisia tulevia tilamuutoksia.

Faktat kohteesta

Toukovuoren päiväkoti

 • Sijainti | Porvoo
 • Käyttötarkoitus | Päiväkoti
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Porvoon kaupunki
 • Valmistumisvuosi | 2017
 • Tilavuus | 7 630 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtitoimisto Perko Oy
 • Rakennesuunnittelu | Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy
 • LVIA-suunnittelu | Sweco Talotekniikka Oy
 • Sähkösuunnittelu | Sweco Talotekniikka Oy
 • Sisustussuunnittelu | Arkkitehtuuritoimisto Meskanen & Pursiainen
 • Pääurakoitsija | Lemminkäinen Talo Oy
 • Valokuvat | Mika Huisman
 • Teksti | Eeva Turunen