31.5.2023

Aakkostalot

Rakennushankkeen paikaksi valikoitui tontti, jonka olemuksen työmaalle palkattu timpuri kiteytti ilmauksella ”piikkipaikka”. Tontilla oli jo valmiiksi erityinen paikan tuntu, joka muodostuu maisemallisten tekijöiden lisäksi Kurttilan alueen vanhoista rakennuksista ja idyllisen Kauklahden läheisyydestä. Talojen nimi Aakkostalot (Talot Aa, Bee ja Cee) tulee katuosoitteesta, joka puolestaan juontuu Kurttilan merkityksestä vanhana espoolaisena koulukeskittymänä. Talot ovat ylävällä kalliolla vehreän puuston keskellä.

Read the article in English here.

Tontti on jaettu hallinnanjakosopimuksella kolmeen hieman erisuuruiseen osaan. Taloille on luotu mahdollisimman omakotitalomaiset olosuhteet. Autopaikat on piilotettu talojen väleihin ja autokatoksista on arkikäynti suoraan sisään. Rakennukset sovitettiin maastonmuotoihin siten, että pihoihin voitiin jättää näkyviin louhittua ja sileätä kalliota. Taloissa Aa ja Bee oleskelutilat on sijoitettu valoisaan toiseen kerrokseen, josta avautuu pitkät näkymät itään Kauklahteen ja länteen ilta-aurinkoon. Talo Ceessä päätilat ovat ensimmäisessä kerroksessa maantasossa. Kaikissa taloissa avoin porrashuone luo kerrosten välille yhteyden. Sisätilat laajenevat parvekkeiden ja katosten kautta pihoille.

Tontille soveltuvat rakennustyypit, rakennusten määrä ja koko, kerrosluku sekä huonetilaohjelma suunniteltiin paikan lähtökohtien mukaan. Päätimme ehkä hieman työläästi toteuttaa kolme erilaista ja myös hieman erikokoista taloa ja pihapiiriä, joissa kussakin pyrittiin optimoimaan rakennuspaikan ominaisuudet kuten kallioisen maaston muodot, kasvillisuus ja pitkät vapaat näkymät. Mäntyryhmä on suojeltu asemakaavassa.

Ilman asiakasta arkkitehti voi toteuttaa oman käsityksensä mukaisia ajattomia ja ekologisia materiaalivalintoja eikä suunnittelussa tarvitse toteuttaa kunkin hetken muotivillityksiä. Valittu hankemalli mahdollisti hitaan aikataulun, joka puolestaan antoi aikaa asioille, joita ei voisi toteuttaa tiiviimmässä aikataulussa. Tässä hankkeessa se tarkoitti mm. alakertojen hiottuja betonilattioita, näkyvää puun käyttöä sisustuksessa, paikan päällä rakennettuja mäntypaneeli- ja koivuvanerisisäverhouksia, kokopuisia pesutilojen kalusteita ja sisäportaita. Hidas rakentaminen tarkoitti myös rakenteiden riittävää kuivumista, uusien materiaalien tuulettumista ja sitä kautta terveellisempiä asumisolosuhteita. Ulkovärivalinta (kolme erilaista vihreän sävyä) oli yhtäältä keino maastouttaa rakentaminen tiivistyvässä kaupunkirakenteessa entisen puiston paikalle ja toisaalta edullinen keino erottautua uudistalojen musta-valko-harmaasta tarjonnasta.

Myös tarpeelliset työnaikaiset muutokset ja kehittämisajatukset on mahdollista toteuttaa jokseenkin hallitusti, kun aikataulu on väljä eikä päätöksentekoprosessille tarvitse varata erikseen aikaa.

Valmis kohde erottui uudisrakennusten markkinoilla myös siten, että pihat olivat valmiit ja istutukset ehtineet kasvaa. Ostajat arvostivat sitäkin, että talot eivät olleet myyntihetkellä täysin varusteltuja vaan heillä oli mahdollisuus valita oman mieltymyksen mukaan joitakin kalusteita, varusteita ja tilarajauksia määrittäviä rakenteita.

Hitaus, jonka voi laajentaa käsitteeksi slow design, pitää sisällään myös ajatuksen ekologisuuden huomioimisesta. Kun arkkitehti on itse taloudellisestikin vastuussa lopputuloksesta myös ajan mittaan, sitouttaa se suunnittelijaa maltillisiin ja kestäviin ratkaisuihin (esim. rakennuksen perusmuoto, kattomuoto, energiatehokkuus, pintakäsittelyt).

Tekniset ratkaisut

Talot ovat rankarunkoisia. Välipohjat on toteutettu Posi-palkein ja yläpohja on ristikkorakenteinen. Talojen rungot on jäykistetty yläpohjan Visa-kate- ja yläpohjan alapinnan kipsilevytyksillä. Välipohjataso on jäykistetty 18 mm OSB-levyillä, jotka siirtävät vaakavoimat ulkoseinien ja kantavien ja jäykistävien väliseinien yläosaan. Ulkoseinät on jäykistetty 9 mm kipsilevyillä, jotka siirtävät kuormat edelleen perustuksille. Lisäjäykistys on hoidettu jäykistävien/kantavien väliseinien kipsilevytyksillä.

Lämmitys ja ilmanvaihto on hoidettu taloissa Bee ja Cee moduulirakenteisella sisäilmalämpöpumpulla, jossa on integroidut toiminnot ilmanvaihtoon, käyttöveden tuottoon ja lämmitykseen. Pienimmän talo Aan lämmitys ja ilmanvaihtolaitteena on toteutettu poistoilmalämpöpumpulla. Molempien lämpöpumppujen energialuokka on A+ ja kaikissa asuintaloissa on vesikiertoinen lattialämmitys.

Sähköjohdotukset on toteutettu kaikissa taloissa muunneltavalla tähtimäisellä asennustavalla. Kaikissa sisä- ja ulkotiloissa on led-valaisimet, lasketuissa katoissa pääosin led-valonauhat. Olohuoneitten ja keittiöitten katoissa on 3-vaiheinen valaisinkisko, oleskelupihoilla pylväsvalaisin, pihatien varressa pollarivalot. Autokatokseen on asennettu upotetut valaisimet liiketunnistimella ja muihin ulkokatoksiin suunnattavat valaisimet. Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. Valmius sähköauton 3-vaiheiseen latauspistokkeeseen.

Autopihat ja autokatokset on osastoitu asuintiloista ulkoseinien ja katosten yläpohjien EI30-kipsilevyrakenteilla vesikattoon asti.

Rakennushanke

Tontin hankinta syksyllä 2017, suunnittelu ja rakennuslupa keväällä 2018, louhinta, maarakennus ja perustukset kesän ja syksyn 2018 aikana. Talojen runkojen pystytys vuoden 2019 alussa, talojen A ja B käyttöönottotarkastukset ja myynti vuonna 2020. Talon C sisätyöt omana työnä vuonna 2021 ja myynti keväällä 2022.

Rakennusten runkovaihe toteutettiin ns. eristämättömillä runkoelementeillä saman tahtisesti, samoin pääosa sisärakennetöistä. Viimeistelytyöt tehtiin vaiheittain. Muovin käyttöä rakenteissa pyrittiin välttämään ja puurakenteitten lämmöneristykset teetettiin puukuitueristeillä. Elementtitoimittajaksi pystyi toteuttamaan ulkoverhouksen, räystäiden ja aukotusten detaljit ja ikkuna-aukotukset halutulla tavalla. Rakennus- ja talotekniikkatyöt teetettiin pääosin tuntityönä. Rakennustöissä työmaalla oli kaksi rakentajaa, molemmat vuoden jakson. Markku Sonninen hoiti detaljisuunnittelun työmaalla töiden etenemisen mukaan, samoin työnjohdon ja materiaalihankinnat sekä kunnallistekniikan ja muitten liittymien hankinnan. Omin voimin toteutettuja ovat useimmat näkyvät sisustus- ja panelointityöt mukaan luettuna sisäportaat ja pesutilojen allastaso- ja säilytyskalusteet sekä koivuvaneriverhoukset. Satu Ratinen vastasi rahoituksen järjestelyjen ja työmaan yleisen valvonnan ja siivouksen lisäksi mm. pihojen suunnittelusta ja toteutuksesta, terassilautojen kiinnityksistä sekä pesutilojen suojakäsittelyistä. Moniroolinen prosessi on arkkitehdille itselleen ammatillisesti hyvin opettavainen. Talot myytiin valmiina ja arkkitehdit hoitivat myös myynnin itse.

Hankkeen arkkitehdit kokevat, että tällainen monen roolin hoitaminen tuotti paljon myönteisiä piirteitä prosessiin ja lopputulokseen. Seuratessaan rakennustyötä kustannuslaskentataulukon avulla saa hyvän käsityksen siitä, mikä rakentamisessa maksaa. Parhaimmillaan voi jopa lisääntyä ymmärrys ”oikeita gryndereitä” kohtaan. Kun tekee rinta rinnan töitä rakentajien ja asentajien sekä hankkeen valvojien kanssa, jättää sekin jälkensä. Myös vuorovaikutus muidenkin alan toimijoiden, esimerkiksi tavarantoimittajien kanssa on runsaampaa ja saa uusia vivahteita, kun on itse maksajan roolissa. Pientalomarkkinaa tulee seurattua tiiviimmin ja hieman erilaisin katsein jo silloin kun hanke käynnistyy ja viimeistään silloin kun oma hanke on valmistumassa myyntiin ja hinnan määrittelyn aika lähestyy.

Viimeinen hyödyllinen oppitunti tulee siinä vaiheessa, kun potentiaaliset ostajat saapuvat kohteeseen toivoen, että tämä koti olisi suunniteltu ja tehty juuri heille ja heidän tavaroilleen, lemmikeilleen, harrastuksilleen ja mieltymyksilleen. Tällöin konkretisoituvat myös arkkitehdin tavoitteet muunneltavuudesta ja yleispätevyydestä. Aakkostalojen hankkeessa myyntivaiheen palaute ostajakunnalta oli erittäin rohkaisevaa ja kaikki talot saivat varsin kivuttomasti onnelliset asukkaansa.

TEKIJÄT

Arkkitehtitoimisto Skammi Oy on perustettu vuonna 2003. Toimisto on erikoistunut omakotitalojen ja muiden pientalokohteiden suunnitteluun, mm. Skammin talo Jyväskylän asuntomessuilla 2014. Osakkaat Satu Ratinen ja Markku Sonninen.

Satu Ratinen, pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA (TKK 1997). Työkokemus pientalojen ja päiväkotien suunnittelussa. Kiinnostuksen kohteena kaavoituksen ja rakennussuunnittelun suhde, vuorovaikutteinen arkkitehtisuunnittelu, kiertotalous, slow design ja yhteisötaide.

Markku Sonninen, arkkitehti (TKK 1986). Työkokemusta kaavoituksessa Siilinjärven kunnassa vuodet 1987-2005. Oma toiminimi v.1977-2005, Skammi Oy 2006 eteenpäin pientalojen ja päiväkotien suunnittelua. Suunnittelutyön ohessa rakentanut lähinnä omia taloja.

Faktat kohteesta

Aakkostalot

 • Sijainti | Espoo
 • Käyttötarkoitus | Asuintalo
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Satu Ratinen ja Markku Sonninen
 • Valmistumisvuosi | 2022
 • Kerrosala | 383 m2
 • Kokonaisala | 467 m2
 • Tilavuus | 1 378 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Skammi Oy, Arkkitehdit Satu Ratinen (SAFA), pääsuunnittelija ja Markku Sonninen
 • Rakennesuunnittelu | Insinööritoimisto Jukka Silver, päärakennesuunnittelija ja vtj. Antti Niinikoski
 • LVIA-suunnittelu | Henrik Kemppainen Oulas Oy, KVV-valvoja Mikko Halonen Ormit Oy
 • Sähkösuunnittelu | Lyyraks Oy, Vesa Lyyra
 • Sisustussuunnittelu | Satu Ratinen ja Markku Sonninen
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Mitek Oy, Palola&Piispanen Oy, Uudenmaan maanrakennussuunnittelu Oy
 • Muut rakennusliikkeet | A-perustus Oy (Potius Oy), Mjo-katto Oy, Lattiamies Oy, Uudenmaan lämpömestarit Oy, Louhintaurakointi Noopila Oy, Ekovilla Oy
 • Puuosien toimittaja | Valwood Oy, Siparila Oy, Pohri Oy, Nerkoon höyläämö Oy, Stark Oy, K-rauta
 • Muut materiaalit | Stark Oy, K-rauta, Skaala Oy, Rudus Oy, Heatco Oy, Keittiömetsä Oy, Meltex Oy, Haltex Oy, Talokaivo Oy, Kyky-lasi Oy, Ruukki Oy, Ido Oy, Pukkila Oy, Elotec Oy, Oras Oy, Hansgrohe Oy, Lapetek Oy, Weber Oy, Onninen Oy, Siemens Oy, Vilpe Oy
 • Valokuvat | Sami Saastamoinen
 • Teksti | Satu Ratinen ja Markku Sonninen