31.5.2023

Majamajat – omavaraiset lomamajat

Majamajan kehittämä konsepti on energia- ja vesiomavaraiseen asumisyksikkö, jonka ominaisuudet mahdollistavat ympäristöystävällisen ja joustavan rakentamisen esimerkiksi saaristoon ja muihin paikkoihin, joihin normaali rakentaminen on liian vaivalloista, kallista tai ympäristölle haitallista.

Read the article in English here.

Majakonseptia on kehittänyt vuodesta 2015 suomalainen suunnittelutiimi ja kansainvälinen energia- ja vesiasiantuntijoiden työryhmä. Konseptin kehittäjä ja pääsuunnittelija on arkkitehti Pekka Littow. Konseptin toteutus ei vaadi tiestöä, kunnallistekniikkaa, esirakentamista tai maanmuokkaustöitä. Maja voidaan pystyttää hyvin kevyin perustuksin, esimerkiksi kalliolle ankkuroitujen anturoiden päälle.

Ensimmäiset Majamajat on toteutettu Vuorilahdenniemelle Helsinkiin. Vuorilahdenniemi on asemakaavassa merkitty matkailu- ja virkistysalueeksi. Kaupungin asiantuntijat ovat katsoneet paikan soveltuvan ekorakentamiskonseptin pilottikohteeksi. Hanke vastaa merkittäviltä osin kaupungin strategisia tavoitteita

Vuorilahdenniemi lähistölle pääsee julkisilla kulkuneuvoilla. Itse tontille pääsee ympärivuotisesti kävellen. Näin se on myös autottomien ja veneettömien kaupunkilaisten saavutettavissa.

Paikka mahdollistaa vuokrakäyttöön perustuvan pienimittakaavaisen lomakylän, jossa toteutuu varsinkin matkailijoille tarvittava turvallisuuden tunne. Tiivis kylärakenne säästää luontoa ja mahdollistaa palvelujen kehittymisen, naapuriavun ja haluttaessa sosiaalisen kanssakäymisen.

Tekniset ratkaisut

Majamajan yksi yksikkö on joko rankarakenteinen tai CLT-runkoinen 23 m2 puurakennus, joka käsittää olohuoneen, makuuparven, keittokomeron, suihkun ja erottelevan kuivakäymälän. Majoituskapasiteetti on kolme henkilöä. Haluttaessa majoja voidaan kytkeä muodostamaan suurempia kokonaisuuksia. Majassa testattavat tilankäytön optimointi, äärimmäisen energiatehokkaat varusteet ja niiden käytön ohjaaminen ovat tulevaisuuden ratkaisuja kaikessa rakentamisessa.

Asumisyksikköjen vesi- ja energiaomavaraisuus perustuu talon arkkitehtuuriin integroituun aurinkoenergian tuotantoon, sen tehokkaaseen varastointiin sekä suljetun kierron vesijärjestelmään. Käyttövesi puhdistetaan omista harmaista vesistä ja sadevedestä. WC-jäte erotellaan, kompostoidaan ja käytetään maanparannusaineena. Kaikki talotekniikka on sijoitettu patentoituun moduuliin, joka toimitetaan paikalle tilaelementtinä. Talotekniset asennukset yhdistettynä märkätiloihin on suoritettu esivalmistusvaiheessa.

Rakennus kootaan esivalmistetuista puurakenteisista pienelementeistä. Helsingin Vuorilahdenniemelle toteutuneista majoista toinen on rankarakenteinen ja toinen CLT-runkoinen. Konsepti sopii molempiin rakennustapoihin. Majassa on hengittävä puurakenne, joka haluttaessa sallii sen jättämisen kylmäksi.

Suljetun kierron vedenpuhdistusjärjestelmä vaatii perusseurantaa ja käytön mukaista suodattimien vaihtoa. Alkuvaiheessa seurannan ja huollon varmistamiseksi ympärivuotinen pääsy kohteeseen on välttämätöntä. Teknologian ja etäseurannan kehittyessä huoltotarve vähenee ja tulevaisuudessa konsepti sopii myös vaikeapääsyisiin saariin.

Hankkeen taustaa

Nykyrakentaminen vaatii raskasta infrastruktuuria, vedenjakelua, viemäröintejä, veden puhdistusta, sähköverkkoa ja tiestöä. Järjestelmä on ongelmallinen, kun puhutaan esimerkiksi rakentamisesta saaristoon ja muihin vaikeisiin tai luontoympäristöltään herkkiin paikkoihin. Tarvittava esirakentaminen on kallista ja sen vaikutus ympäristölle voi olla hyvinkin tuhoisa. Raskaiden alkuinvestointien lisäksi byrokratia ja lähiasukkaiden vastustus vaikeuttaa ja hidastaa prosesseja. Logiikkaa johtaa myös isoihin yksiköihin ja aluerakentamiskokonaisuuksiin. Malli on hidas, ja haavoittuva esimerkiksi luonnonkatastrofien, konfliktien tai laskusuhdanteiden yllättäessä.

Vesi ja energia ovat ihmisyhteisöjen perustarpeita kaikkialla maailmassa. Energian tuotannon ja puhtaan veden saatavuus ovat elinehtoja, johon liittyy olennaisesti niiden kestävä kulutus. Uusiutuvien lähteiden käyttö tuotannossa ja toisaalta käyttäjän ohjaaminen hallitun ja optimoidun käytön tielle on ensisijaisen tärkeää.

Majakonseptin tavoitteena on kylvää tulevaisuuden kestävän asumisen ja vastuullisen elämäntyylin alkusiemen. Majamajan Oy:n tavoite on olla tulevaisuuden omavaraisen ja luontoa säästävän asumisen ja vihreiden majoitusratkaisujen johtava kehittäjä ja konseptoija maailmalla. Olemme ensimmäisenä pohjoismaalaisena yrityksenä olleet mukaan Station F-yrityskiihdyttämössä Pariisissa. EU:n Climate KIC -yrityskilpailussa selvisimme finaaliin. Hankkeen kehitystyötä ovat tukeneet muun muassa Business Finland ja Ranskan vastaava järjestö BPI France. Vuorilahden Majamaja kylässä tavoitteena on toteuttaa konseptin kansainvälinen pilotointi ja esittely kotikentällä. Majamajakylään tule kaksi uutta majaa ja sauna vuoden 2023 aikana.

TEKIJÄT

Pekka Littow on Pariisissa toimiva suomalainen arkkitehti, jonka töitä on julkaistu lukuisissa alan julkaisuissa ja palkittu laajalti Suomessa ja Ranskassa.  Tilaoptimoituihin ratkaisuihin erikoistuneen Littowin suunnittelema 23 neliön tontille toteutettu kuuden kerroksen pieni muotitalo palkittiin Pariisin parhaana liiketilana vuonna 2014.

Faktat kohteesta

Majamajat - omavaraiset lomamajat

 • Sijainti | Vuorilahdenniemi Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Lomamajat
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Majamaja Vuori Oy
 • Kerrosala | 23 m2
 • Kokonaisala | 32 m2
 • Arkkitehtisuunnittelu | Littow architectes, Pekka Littow
 • Rakennesuunnittelu | Koski Consulting
 • LVIA-suunnittelu | Markku Kallio
 • Sisustussuunnittelu | Päivi Meuronen
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Huonekalusuunnittelu: Pekka Littow ja Joska Heikkilä
 • Valokuvat | Chikako Harada, Marc Goodwin
 • Teksti | Pekka Littow