15.6.2020

Puu-lehti 1/2002

Tässä numerossa koostetaan suomalaisen puurakentamisen saavutuksia, sekä käydään läpi puun käytön teknisiä perusteita ja mahdollisuuksia. Teknisissä artikkeleissa käsitellään mm. puurakennusjärjestelmää sekä terveellisen sisäilman kysymyksiä.

SISÄLTÖ

Pääkirjoitus
Suomi ja PuuEurooppa
Jari Vilén, Ulkomaankauppaministeri

Kohteet
Julkiset rakennukset
Yrjö Suonto
Puusta rakennetut asuinalueet
Jouni Koiso-Kanttila, Markku Karjalainen
Avoin puurakennusjärjestelmä
Mikko Viljakainen
Suuret puurakenteet
Mika Leivo
Puu sisustuksissa
Minna Hämäläinen
Vapaa-ajan rakentaminen
Jussi Vepsäläinen
Terveellinen sisäilmasto
Erkki Kokko