2.10.2022

Koulutus, tutkimus ja kehitys

Tutkimuslaitokset

Tampereen yliopistossa on vuodesta 2021 lähtien toiminut teollisen puurakentamisen tutkijakoulu, jossa rakennetekniikan, arkkitehtuuri ja kiinteistötalouden oppituolien yhteistyönä tuotetaan tietoa ja asiantuntijoita teollisen puurakentamisen alalle. Tutkijakoulussa tehdään tutkimustyötä aiheista, jotka hidastavat teollisen puurakentamisen kehittymistä tavalla tai toisella, ja kaikessa tutkimuksessa huomioidaan koko puurakentamisen prosessi. Sivutuotteena tutkijakoulu antaa koko alalle esimerkkiä siitä, miten insinöörit, arkkitehdit ja talouden asiantuntijat voivat toimia yhdessä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Keskeistä on myös tehdä yhteistyötä muiden alan oppilaitosten ja yritysten kanssa.

research.tuni.fi

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpien arkkitehtiyliopistojen joukossa. Arkkitehtuurin laitoksella toimii kansainvälistä kiinnostusta nauttiva Wood Programme. Puutiedettä opettaa Kemian tekniikan korkeakoulun biotuotteiden ja bioprosessien laitos. Puurakennesuunnittelua opetetaan Insinööritieteiden korkeakoulussa.

aalto.fi/wood

Oulun yliopisto

Helsingin yliopisto

Luonnonvarakeskus

VTT

Ammattikorkeakoulut

  • Lahden ja Lappeenrannan ammattikorkeakoulu LAB
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
  • Metropolian ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK
  • Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Hankerahoitus

Metsäalan, puurakentamisen, puun käytön ja puualan osaamisen kehittämiseen ja edistämiseen tähtääviä hankkeita rahoittavat mm.:

Hankeportaali

Puutuoteteollisuus ylläpitää hankeportaalia, johon on koottu lyhyet esittelyt puun käyttöön liittyvistä ajankohtaisista tutkimus- ja kehityshankkeista.

www.hankeportaali.fi