1.6.2018

Euroopan suurin puukerrostalo nousi Hampuriin

Hampuriin on valmistunut 370 opiskelija-asuntoa käsittävä puurakenteinen Woodie-kerrostalo, mikä on tällä hetkellä suurin puurakennus Euroopassa. Rakennus toteutettiin esivalmistetuista massiivipuuelementeistä, jotka itävaltalainen Kaufmann Bausysteme valmisti ja varusteli talotekniikkaa ja kalusteita myöten asennusvalmiiksi.

-Ratkaisevaa tämän mittaluokan investointipäätöksen teossa oli saada etukäteen varmuus puutilaelementtien toimivuudesta ja laadusta.

Kun Kaufmann-yhtiö oli toteuttanut aikaisemmin massiivipuisen hotellin ja suuren pakolaiskeskuksen Hannoveriin, vakuutuimme tilaelementtirakentamisen innovatiivisuudesta ja esivalmistuksen tuomasta kustannusedusta, sanoo hankkeen investoija Achim Nagel Primus-kehitysyhtiöistä.

Nagelin mukaan puurakentaminen valittiin sen keveyden, halvemman hinnan ja esivalmistuksen tuomien hyötyjen perusteella. -Käytimme aikaa suunnitteluun, koska halusimme elementit täysin kalustettuina ja varusteltuina. Suurin riski oli rakennuksen koko, koska tämän mittaluokan hankkeita ei ole montaa toteutettu. Kun tilaelementin prototyyppi osoittautui toimivaksi, otimme riskin, teimme sen ja onnistuimme.

-Päädyimme tilaelementtiratkaisuun, koska säästimme aikaa ja logistiikkakuluja käyttämällä tilaelementtejä, jotka asennetaan ja kytketään paikan päällä. Käytimme aikaa suunnitteluun, mikä mahdollisti hankkeen nopean toteuttamisen talvella.

Koko hankkeen toteutus vei puoli vuotta

Kun tilaelementtien tuotanto alkoi tammikuussa, ensimmäinen elementti asennettiin maaliskuun lopulla. 371 elementin valmistus kesti alle puoli vuotta, niiden asennus kolme kuukautta. -Meille oli olennaista elementtien pitkälle viedyn esivalmistuksen työn laatu ja kustannustehokkuus. Yhden tilaelementin hinta oli 25 000 euroa kalusteineen, ilman julkisivua ja lattiaa, mutta asennettuna. Yhtä elementtiä kohden logistinen kustannus Itävallasta Hampuriin oli tuhat euroa.

-Kun yleensä rakennuspaikalla työskentelee kymmeniä työntekijöitä, emme tässä kohteessa tarvinneet edes rakennuspäällikköä, koska pystyimme tekemään työn itse. Me kontrolloimme prosessia koko ajan ja pystyimme pitämään budjetin ja aikataulun.

Nagelin mukaan puurakentaminen on kilpailukykyistä, mutta ei halvempaa kuin tavallinen rakentaminen. -Hinta ei olekaan ainoa kriteeri, vaikka voin alentaa kustannuksia seuraavassa projektissa. Minulle kehittäjänä on tärkeämpää olla varma kustannuksista ja että ne pysyvät samana loppuun asti. Ylimääräiset kustannukset tulevat muutostöistä, mutta esivalmistuksen tuoma varmuus kustannuksista tekee rakentamisesta helpompaa.

-Alkuun pelkäsimme, ettei pankki ei ollut vakuuttunut sijoittamaan puurakentamiseen, mutta nyt nähtyään lopputuloksen he ovat hyvin ylpeitä siitä.

Massiivipuurakennus ilman sprinklausta

Hampurin kaupunki oli mukana hankkeessa alusta alkaen myymällä investoijalle kohteen tontin opiskelija-asuntoja varten. -Kaupunki halusi alueelle nimenomaan uudenlaisen innovatiivisen rakennusprojektin. Lisäksi kaupunki antoi rakennustoimiston asiantuntemuksen käyttöömme ja yhteistyössä toteutimme esimerkiksi rakennuksen paloturvallisuuteen liittyvät ratkaisut.

Kaupungin aloitteesta kohteesta tehtiin rakennusviranomaisten koulutusprojekti, mikä lisäsi rakentamista ohjaavien ja valvovien viranomaisten osaamista puurakentamisesta, kertoo Nagel.

Rakennuksessa on betonirakenteinen ensimmäinen kerros, minkä päälle on rakennettu massiivipuuelementeistä kuusi asuinkerrosta. Rakennuksessa ei ole automaattista sammutusjärjestelmää ja ohuella läpinäkyvällä valkoisella käsitelty massiivipuu on esillä kaikissa yhdestä tilaelementistä koostuvissa asunnoissa. Rakennuksessa on käytetty puuta kokonaisuudessaan 4000 kuutiometriä, mistä pääosa on kuusta ja julkisivut lehtikuusta. Asuntojen kalusteet ovat koivua.

 –Osana paloturvallisuuskonseptia julkisivuelementeissä ja ikkunoissa on metallikehys, mikä estää palon leviämisen julkisivun kautta. Lisäksi massiivipuiset tilaelementit on mitoitettu siten, että ne eivät palaessaan sorru. Betonin käyttö poistumisteinä toimivien keskikäytävien lattioissa ja sen kantavissa rakenteissa on osa hybridirakentamista ja takaa turvallisuuden. Olemme tyytyväisiä siitä, että viranomaiset ovat myös vakuuttuneita paloturvallisuudesta, kuvailee Nagel rakennuksen paloratkaisuja.

Puurakentaminen vastaa kysyntään

Nagel uskoo toteutetun hankkeen kokemusten hyödyttävän myös tulevaa puurakentamista. -On vain hyvä, että muutkin hyödyntävät kokemuksiamme ja täällä kehitettyjä käytäntöjä. Minun tavoitteeni on olla edelleen nopeampi rakentamisen kehittämisessä ja tehdä korkeampia ja suurempia rakennuksia erilaisiin tarkoituksiin.

-Vaikka tiedän, että puurakentaminen on kulkemista eri polulla kuin tavanomaisesti, olen vakuuttunut puurakentamisen eduista. Huomaan että alkuperäinen idea rakentaa terveellinen puinen ympäristö on otettu hyvin vastaan. Opiskelijat rakastavat tätä opiskelija-asuntolaa, joka muistuttaa heidän mielestään päiväkotia.

Hampurissakin halutaan Nagelin mukaan ekologista, vähähiilistä rakentamista ja kestävää asumisen energiatuotantoa. -Meidän ei tarvinnut tehdä mitään erikoisia ratkaisuja tehdäksemme kestävän kehityksen mukainen rakennus, koska teimme sen puusta. Rakenteiden lisäksi myös julkisivut voidaan tehdä paljon helpommin puusta kuin muovista tai muista materiaaleista. Se on vihreää rakentamista.

Puurakentamisen kehitystyötä

Nagelin kehitysyhtiön tavoitteena on jatkaa puurakentamista uusissa kohteissa. -Opiskelija-asuntojen ohella pyrin tuottamaan asuinrakennuksia ja toimistoja, joissa käytetään erilaisia 80-100 neliömetrin suuruisia tilaelementtejä yhdessä.

Ne tulee suunnitella hyvin ja löytää uusia arkkitehtoonisia konsepteja luomaan kiinnostavia kokonaisuuksia. Kun toteuttaa yhden tilaelementtihankkeen, jatkossa voimme käyttää hyväksi siitä saatuja kokemuksia.

-Meillä on aina yksi projekti, jota käytämme tutkimus- ja kehittämiskohteena. Tähän asti kaikki innovatiiviset prosessit ovat olleet onnistuneita. Seuraava ajatukseni on tehdä tilaelementtirakennus isommilla tiloilla ja huoneilla. Kun annamme asukkaiden itse rakentaa jotakin asuntoihinsa, säästämme kustannuksia ja he saavat kontrolloidut raamit omalle asunnolleen. Tämä voi olla ehkä seuraava askel, mutta se tarvitsee vielä kehittämistä.

Nagelin tavoitteena on vähentää puun määrää seinien ja lattioiden tilaelementeissä. -Myös betonisen keskikäytävän ratkaisun asentamisessa menee nykykäytännöillä liikaa aikaa. Pyrimme löytämään ratkaisuja toimiaksemme lattioiden asennuksessa tehokkaammin ja nopeammin.

-Tulevaisuudessa minua kiinnostaa kehittää hybridirakentamista, koska siten voi käyttää enemmän puuta rakentamisessa. Käytetään betonia siellä missä se on hyvä ja puuta siinä missä se on hyvä. Puu on eristävä, joustava ja mahdollistaa laadukkaan esivalmistuksen.

Nagel haluaa yrityksensä olevan mukana puurakentamisen kehitystyössä. -Katsomme rakennuksia aina insinööri- ja arkkitehtinäkökulmasta. Olemme suunnitteluprosesseissa läheisesti mukana, tuottamassa ja kehittämässä rakentamista alusta alkaen.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.