1.6.2018

Ranska lisää metsien käyttöä ja jalostusta

Kansallinen Bois Foret järjestö tukee metsävarojen käyttöä ja puumateriaalin monikäyttöä. Alan tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava FCBA toimii kattavasti metsäklusterin innovaatioiden parissa.

-Ranska on metsämaa, jonka metsien vuosikasvu on lähes sama kuin Suomen metsien, mutta pystymme siitä jatkojalostamaan vain osan. Teemme paljon töitä metsäpohjaisen biotalouden kasvattamiseksi, sanoo FCBA:n pääjohtaja Georges-Henri Florentin.

-Ranskan ja Suomen hallitukset ovat kummatkin sitoutuneet puurakentamisen kasvattamiseen. Olemme tuoneet puun yhä vahvemmin kaupunkeihin talonrakentamiseen sekä ulkorakentamiseen kuten puistokalusteisiin ja ne on otettu erittäin hyvin vastaanNyt korvaamme yhä enemmän teräs- ja betonirakenteita puulla myös tierakentamisessa kuten silloissa, niiden turvakaiteissa ja kannatinratkaisuissa.

Florentinin mukaan Ranskan puutuoteteollisuudessa on 450 tuhatta työntekijää, mikä on lähes yhtä paljon kuin maan autoteollisuudessa. -Ranskan metsätalous ja puunjalostus ovat kestävällä pohjalla ja mielestäni se ymmärretään laajasti poliitikkojen ja kansalaisten keskuudessa. On kuitenkin harmillista, että ympäristöliikkeet toimivat metsänkäyttöä vastaan eivätkä ymmärrä sitä, että hoidettu metsä sitoo hiiltä paremmin kuin vanha hoitamaton metsä. Ympäristöjärjestöille on tärkeää vain suojelu eikä niinkään kestävä metsätalous, joka turvaa myös luonnon monimuotoisuuden.

-Vaikka ympäristöjärjestöillä on epäilyksiä puutuotannon hyödyistä ilmastomuutoksen kannalta, olen toista mieltä. Hiilidioksidi varastoituu rakennuksessa puuhun sen käytön elinkaaren ajaksi, kunnes se poltettaessa vapautuu. Ympäristöaktivistit sanovat, että puita ei saisi tappaa kaatamalla niitä. Meidän tehtävä on selittää, että kaatamalla vanhaa metsää pienemmät puut voivat kasvaa paremmin.

Kampanja puun käytön puolesta

FCBA kampanjoi Florentinin mukaan vahvasti puurakentamisen puolesta. -Meillä on tieteellistä näyttöä siitä, miten puutalossa asuminen edistää ihmisten hyvinvointia. Puhumme paljon puun ominaisuuksista, paloturvallisuudesta, tekniikasta ja akustiikasta ilman suurempaa vaikutusta kuulijoihin. Mutta emme puhu tarpeeksi elämisen laadusta ja hyvinvoinnista puutaloasumisessa. Puurakentamisen ja puupohjaisen biotalouden mahdollisuuksia ei tunneta tarpeeksi.

-Meillä on ollut kolme vuotta kestävä kampanja puun käytön puolesta. Kasvu näkyy siinä, että rakentamiseen tarkoitettujen massiivipuuelementtien kysyntä on vahvasti kasvanut.

Puurakentaminen on Florentin arvion mukaan Ranskan kaupungeissa vahvassa kasvussa. -Meillä on lähdössä liikkeelle 24 puurakentamisen isoa hanketta, mitkä ovat kouluja ja muita julkisia rakennuksia sekä toimisto- ja kerrostaloja. Meillä ei koskaan aiemmin ole ollut puurakentamista kohtaan näin laajaa kiinnostusta. Nyt mukana ovat Pariisi puurakentamisesta innostuneen pormestarin johdolla sekä lähikaupungit.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.