2.7.2020

Kanadassa valtiovalta ja teollisuus edistävät puurakentamista yhteisvoimin

Erityinen piirre Kanadassa on vahva valtiovallan voimakas tuki puun käytön edistämiselle. Käytännössä valtio ja osavaltiot yhdessä teollisuuden kanssa tukevat rahallisesti puun käytön edistämistä, erityisesti koulutusta ja tutkimusta sekä koerakentamista. Rahoitus jakautuu osapuolten kesken tasan.

Puurakentamisen edistämiselle on laadittu selkeä strategia ja toimenpideohjelma, johon osapuolet ovat pitkäjänteisesti sitoutuneet. Liittohallitus, provinssihallitus ja teollisuus rahoittavat yhteistyössä läheistä yhteistyötä tekevien puurakentamisen promootio-organisaatioiden ja tutkimuslaitosten toimintaa. 

Julkisen vallan ja teollisuuden yhteistyön tavoitteena on lisätä suurten metsävarojen käyttöä ja jatkojalostusta, mikä synnyttää lisäarvona puurakentamiseen uusia yrityksiä, työpaikkoja, tuotteita ja ratkaisuja.

Myös puurakentamisen vähähiilisyys ja ympäristöystävällisyys on keskeinen tekijä maan puurakentamisen edistämistoimien taustalla. Kanada tavoittelee myös puurakentamisen tuotteiden vientiä Yhdysvaltoihin ja Aasian maihin, missä sillä on useita vientitoimistoja.

Kanadan puurakentamismarkkina kasvaa vauhdilla. Kasvu kohdistuu pääasiassa massiivipuurakentamiseen, jonka päämarkkina on keskikorkeat 6-12 kerroksiset asuinkerrostalot. Kyseessä on uusi markkina-alue kasvukeskusten keskustojen ympäristöissä, joita tiivistetään nykyistä korkeammilla asuinkerrostaloilla. Niiden rakentamiseen ei vielä ole vakiintunutta tapaa, joten markkina on avoin vastaanottamaan uusia rakentamistapoja.

Massiivipuurakenteiden käyttö enintään 12-kerroksissa rakennuksissa on hiljattain mahdollistettu määräysmuutoksilla Quebecissa ja sen jälkeen myös Brittiläisessä Kolumbiassa. Muutos on tulossa voimaan koko Kanadassa. Muutosta on edistetty eri puolilla Kanadaa korkeilla rakennushankkeilla, esimerkiksi Vancouverissa sijaitsevalla Brock Commons opiskelija-asuntolalla, jossa on 18 kerrosta (kuvassa).

Myös Kanadassa puurakentamisen osaaminen on pullonkaula. Erityisesti rakennesuunnittelijoista on pulaa. Koulutuksessa tilanteeseen on herätty ja yliopistoon on perustettu uusi tiedekunta nimenomaan puurakentamisen opetukseen.

Pulaa on myös massiivipuuta valmistavista yrityksistä. Koko Kanadassa on vain kolme yritystä, jotka valmistavat uusia massiivipuutuotteita, minkä seurauksena markkinoiden kasvu on johtanut pitkiin toimitusaikoihin.

Puuinfo julkaisee kevään aikana laajan artikkelisarjan Kanadan puurakentamisen ajankohtaisista trendeistä. Artikkelisarjassa esitellään puurakentamisen yrityksiä ja rakennuskohteita kuten esimerkiksi Montrealin ydinkeskustassa sijaitsevan maailman laajimman puukerrostalohankkeen. Olemme haastatelleet poliittisia päättäjiä, tutkijoita, promootio-organisaation edustajia, puutuotealan yrittäjiä ja rakentajia. Näistä tapaamisista ja keskusteluista syntyy juttujen sarja, jonka ensimmäinen artikkeli julkaistaan ensi viikolla.

Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittaman artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.