16.9.2021

Pohdintoja asiakaskäyttäytymisen muutoksesta

Artikkeli on julkaistu kesäkuussa 2021 Puu-lehdenumerossa 1/2021.

Teksti: Mia Heiskanen

Read the article in English: Reflections on changes in customer behavior

Suomalaisten into rakentamiseen, remontointiin ja nikkarointiin on kiihtynyt viimeisen vuoden aikana. Onko asiakaskäyttäytyminen muuttunut rakennusliikkeen ja rautakaupan puun myynnin arjessa ja jos on, miten? Miten se näkyy kysynnässä?

– Kuluttajat ovat tänä päivänä hyvin valveutuneita. Kuten tiedämme, tietoa on valtavasti saatavilla verkossa ja sosiaalisessa mediassa, jonka seurauksena ns. mikroekonomia on kääntynyt päälaelleen. Kuluttajat tutkivat ja ottavat asioista selvää, mikä tarkoittaa, että tietoisuus ja valveutuneisuus ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti. Vahvistusta omille näkemyksille ja mielipiteille ammennetaan esimerkiksi Facebookin keskusteluryhmistä, joissa otetaan kantaa uuden päiväkodin rakennusmateriaaleihin. Ryhmä saattaa esittää vaatimuksen kunnalle, miten seuraava päiväkoti tulee rakentaa. Tämä on arkirealismia, johon rakennusalan yrityksissä on syytä herätä, massiivipuurakentamiseen erikoistuneen Puurakentajat Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leino painottaa.

Leinon mukaan alalla toimivien yritysten on tehtävä päätös, seurataanko yrityksen strategiassa kulutuskäyttäytymisen muutosta vai jatketaanko toimintaa kuten tähänkin saakka.

– Itse en näe tulevaisuudessa sellaista vaihtoehtoa, jossa puhallamme rakenteet täyteen eristettä, joka on valmistettu Venezuelasta pumpatulla öljyllä tai vuoraamme talot höyrynsulkumuovilla, joka aiheuttaa Suomen ilmasto-olosuhteissa kosteuden tiivistymisen rakenteisiin. Tarinaa voi toki kaunistella, mutta kuluttajat ovat fiksuja, koulutettuja yksilöitä, jotka ennemmin tai myöhemmin äänestävät valinnoillaan. Terveys ja ympäristöasiat ovat jo nyt arvovalintoja yhä kasvavalle joukolle kuluttajia. Ja on hyvä muistaa, että yritykset eivät voi loppupeleissä vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen, sillä se elää omaa elämäänsä. Me voimme vain palvella sitä.

Materiaalien elinkaarikustannukset ohjaavat jo valintoja

Kuluttajien tietoisuus näkyy rakennusliikkeen arjessa jo tarjouskyselyissä.

– Aiemmin kuluttaja-asiakkaiden omakoti- ja vapaa-ajan asuntojen tarjouspyynnöt keskittyivät siihen, miltä talon tai mökin tulisi arkkitehtikuvan perusteella näyttää. Nyt tarjouspyynnöissä otetaan kantaa siihen, millainen rakennetyypin tulee olla. Moni haluaa myös käyttää lehtikuusta julkisivumateriaalina. Osasyy lienee se, että se on trendikäs materiaali, mutta ihmiset tiedostavat myös, miten paljon vähemmän huoltomaalausta tai huoltokäsittelyä lehtikuusi vaatii elinkaarensa aikana. Tämä kertoo mielestäni siitä, että kuluttajat tiedostavat eri materiaalien elinkaarikustannukset ja osaavat huomioida ne omissa suunnitelmissaan. Leino nostaa esiin myös aktiivisena vellovan keskustelun puurakentamisen kustannuksista.

– Käymme jatkuvaa debattia siitä, pitäisikö puurakentamisen olla halvempaa. Itse kysyisin pikemminkin, miksi rakentamisen pitäisi olla halpaa? Eikö sen pitäisi olla elinkaariajattelun mukaisesti pikemminkin laadukasta? Jos halutaan hakea rakentamisen kustannussäästöjä, tulisi rakentamisen sisällä olevien arvoketjujen muuttua siten, että luovuttaisiin projektinjohtourakoinnista, jossa on mukana kymmeniä alihankkijoita. Rakentamisen kustannus ei synny runkoratkaisusta, vaan siitä, miten prosessit toimivat arvoketjuissa.

Vahvaa kasvua puutuotemyynnissä

Suomalaisten into panostaa kodin ja vapaa-ajan asuntojen rakentamiseen ja remontointiin näkyy myös Stark Suomen puutuotemyynnissä.

– Viime vuosi oli kautta linjan vahva kasvun vuosi, myös sellaisissa tuoteryhmissä, joissa myynti on ollut useampana vuotena laskusuunnassa, Senior Sourcing Manager Seppo Kouvonen kertoo.

Kouvosen mukaan uutta on myös se, että puun ja etenkin terassituotteiden myynti ei painotu enää niin vahvasti kesään, vaan se on ympärivuotista.

– Lehtikuusen myynnin kasvu on ollut viimeiset viisi vuotta aivan omaa luokkaansa. Vuositasolla puhutaan vähintään kaksinumeroisista kasvuluvuista. Kouvonen uskoo, että sisustus- ja vapaa-ajan asuntojen remontointiohjelmat vaikuttavat kysyntään.

– Toki tähän vaikuttaa myös Starkin asiakasprofiili, joka painottuu kuluttajien sijaan ammattilaisiin. Materiaaleista lehtikuusi jyllää myös rakennustarvikeliikkeen puun myynnissä.

– Tv-ohjelmien vaikutus näkyy meillä kysynnässä. Ne luovat trendejä ja näyttää siltä, että lehtikuusi on nyt trendikäs puumateriaali. Ihmiset arvostavat myös ekologisuutta ja lehtikuusihan on täysin käsittelemätön, sahattu ja höylätty puumateriaali. Se vetoaa kuluttajiin. Muita piharakentamisen kestosuosikkeja ovat kestopuu, lämpökäsitellyt puutavarat ja komposiittipuu. Yleinen huomio on se, että tänä päivänä ei rakenneta enää pelkkiä terasseja, vaan pikemminkin viihtymisalueita, joihin halutaan valoja, paljuja, grilli ja kesäkeittiö kalusteineen. Kun siis puhutaan, että terassirakentaminen käy kuumana, vetää se mukanaan eri tuoteryhmiä pelkkien terassilautojen sijaan.

Myös sisärakentamisen puutuotteiden myynti on kehittynyt hyvin.

– Sisustuspuupanelien ja saunatuotteiden myynnit kehittyivät meillä poikkeuksellisen hyvin viime vuoden aikana. Aiemmin saunat rakennettiin käytännössä kuusipaneelista, tänä päivänä saunassa voidaan käyttää jopa komposiittipaneeleja.

Puuta on hypisteltävä

Netin vaikutus ostopäätösten teossa näkyy myös rakennustarvikeliikkeessä.

– Tietoa eri materiaaleista ja ideoita on haettu etukäteen verkosta ja asiakkailla on useimmiten hyvin selkeä käsitys siitä, mitä he haluavat, tullessaan myymälään. Toisaalta puukaupassa on merkitystä myös sillä, miltä materiaali tuntuu ennen lopullista ostopäätöstä. Ennalta ajateltu valinta saattaakin muuttua näin lennossa ja laadusta ollaan valmiita maksamaan enemmän.

Ristiriita arkkitehtien valintojen ja kaupan tarjonnan välillä

Tarjonta vaikuttaa luonnollisesti kuluttajavalintoihin.

– On hyvä, että puutuotevalmistajat pyrkivät vastaamaan kuluttajien kysyntään innovoimalla ja tuomalla markkinoille uusia ja erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Julkisessa rakentamisessa Kouvonen haluaa noteerata erään seikan:

– On ollut hienoa huomata, että puuta käytetään yhä monipuolisemmin julkisessa rakentamisessa. Ristiriita syntyy kuitenkin siitä, kun arkkitehdit valitsevat kohteisiin kuitenkin usein sellaisia puumateriaaleja, joita ei löydy kaupan valikoimista. Kuluttajathan puolestaan saattavat inspiroitua vaikkapa kirjastossa näkemästään materiaalista, jota tullaan etsimään rakennustarvikeliikkeen valikoimista. Toisaalta myös kaupoilla on tässä peiliin katsomisen paikka: voisimmeko valita valikoimiin sellaisia tuotteita, jotka kelpaisivat myös arkkitehdeille?