16.6.2020

Puulehti 2/2016

Tässä numerossa aiheena on pienimuotoinen puurakentaminen ja puu sisätiloissa. Pienimuotoinen rakentaminen kertoo suurta rakentamista aidommin puun mahdollisuuksista, tahdosta ja taidosta sen käyttämiseen. Pienissä rakennuksissa määräykset eivät estä puun käyttöä. Puu saa vapaasti näkyä rakenteissa ja pinnoissa, kun niin halutaan. Tutkimusten mukaan puun käytölle sisätiloissa on myös muita kuin esteettisiä perusteita. Puupinnat mm. parantavat sisäilman laatua ja ihmisten hyvinvointia. Vaikka vielä ei tiedetä, mistä puun myönteiset vaikutuksen johtuvat, löydökset ovat jo lisänneet kiinnostusta puun käyttöön myös suurissa kohteissa.

Lue e-lehtenä

SISÄLTÖ

Pääkirjoitus
Pieni on kaunista
Mikko Viljakainen

Uutta
Tuotteita ja uutisia

Rakennettu
Talo H
Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy
Hevostalli Kekkapää
POOK Arkkitehtitoimisto Oy
Talo Åkerudden
Mathias Nyström, arkkitehti
Ilona Ristan puuseinät ja -reliefit
Helsinki Type House
AFKS Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Puusta
Puupintojen terveysvaikutukset sisätiloissa

Materiaalitieto
Puun pintakäsittely sisätiloissa

Maailmalla
Villa Aspvik
Andreas Martin-Löf Arkitekter/AML Shop

Tulossa
As Oy Seinäjoen Mäihä

Profiili
Ilona Rista tuo puun kulisseista näyttämölle
Tekijät

ILMOITTAJAT