30.8.2022

Teollisen puurakentamisen tuottavuusloikka

Lue e-lehtenä

Puu-lehden erikoisnumero

Puutuoteteollisuus ry:n koordinoima Teollisen puurakentamisen tuottavuusloikka -hanke on teollisuuden ja ympäristöministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa tutkittiin teollisen puurakentamisen tuottavuuspotentiaalia vuosina 2020–2022.

Lopputuloksena puukerrostalorakentamisen tuottavuutta pystyttiin kehittämään 20 % lähtötilanteeseen verrattuna. Teollinen rakentaminen muuttaa rakennushankkeen arvoketjua ja työtä siirtyy merkittävästi pois työmaalta. Keskiössä lopputuloksissa on prosessin muuttaminen niin, että tehostuneen valmistamisen hyödyt saadaan siirrettyä hankkeelle ja asiakkaalle parantuneena kilpailukykynä.

Hankkeen keskeiset tulokset esitellään Puu-lehden erikoisnumerossa: Teollisen puurakentamisen tuottavuusloikka.

Hankkeessa olivat osapuolina Toas, Yrjö- ja Hanna- säätiö, Tampereen yliopisto, Jyväskylän kaupunki, Timberbros Oy, Muutostuuli Oy, JVR-Rakenne Oy, Elementti Sampo Oy ja Puutuoteteollisuus Ry. Hanketta rahoitti Ympäristöministeriön puuohjelma.

SISÄLTÖ

PÄÄKIRJOITUS
Rakentamisen tuottavuus nousuun
Matti Mikkola, Puutuotteollisuus ry

1 JOHDANTO
1.1. Kahdenkymmenen prosentin tuottavuusloikka
1.2. Puukerrostalorakentaminen Suomessa
1.3. Tilaelementtirakentamisella tuottavuutta

2 HANKEMUOTO JA SOPIMUSMALLI
2.1. Kalon-hankkeen KVR-toteutus
2.2. Hippos-hankkeen allianssimalli
2.3. Tilaelementtirakentamisen erityispiirteet
2.4. Verkostopohjainen sopimusmalli

3 SUUNNITTELU
3.1. Kokonaisvaltainen suunnitteluprosessi
3.2. Suunnittelun ohjaus
3.3. Arkkitehtisuunnittelun sulautuminen suunnitteluprosessiin
3.4. Suunnittelun tehostaminen vakioinnilla
3.5. Tyyppipuukerrostalokonsepti
3.6. Standardikirjasto
3.7. Parametrinen suunnittelu ja konfiguraattori

4 TILAELEMENTTIEN VALMISTUS
4.1. Tuotantoa edeltävät vaiheet
4.2. Tuotantolinja
4.3. Tuotannon mittaaminen

5 LOGISTIIKKA

6 TYÖMAA
6.1. Tuottavuus-loikka hankkeiden kohteet
6.2 Julkisivu
6.3. Ensimmäinen kerros
6.4. Tilaelementtien asennus
6.5. Sisävalmistuksen työvaiheet
6.6. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset
6.7. Tavoitteellinen työmaa

7 TEOLLINEN PUURAKENTAMINEN 2.0
7.1. Tuottavuusloikka-hankkeen johtopäätökset
7.2. Jatkotutkimustarpeet