2.7.2020

Canadian Wood Council edistää puurakentamista kouluttamalla ja viestinnällä

Canadian Wood Councilin (CWC) Wood Works -ohjelman tavoitteena on edistää monialaisesti puun käyttöä rakentamisessa. Kanadan liittovaltion, provinssin ja teollisuuden yhteistyössä rahoittama organisaatio vaikuttaa puurakentamisen säädöksiin, tekee yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä jakaa tietoa ja kouluttaa rakennusalan toimijoita.

– Pidämme luentoja, teknisiä workshoppeja, insipiroimme, tuemme ja markkinoimme puun käyttöä ja sen mahdollisuuksia. Me koulutamme paloviranomaisia, rakennusviranomaisia, arkkitehteja ja insinöörejä. Teemme puun käytön edistämistyötä laaja-alaisesti eri sidosryhmien kanssa, kuvailee Peter Moonen CWC:n Vancouverin toimistosta.

Puurakentamisen tarjoamia mahdollisuuksia ja uusia insinööripuutuotteita ei Moonen mielestä tunneta tarpeeksi. – Haluamme saada suunnittelijat ja rakentajat ymmärtämään, mihin kaikkeen puusta nykyisin on. Meillä on uusia massiivipuutuotteita, joita ei tunneta, vaan luullaan että puurakentaminen on edelleen isoisän aikaista kakkosnelosen käyttöä.

– On vaikea markkinoida tuotetta, jos ostaja ei tunne miten sitä käytetään. Siksi työmme on ensi sijassa koulutuksellinen projekti. Ellemme pysty todistamaan puun kannattavuutta, se jää käyttämättä. Suunnittelijoiden ja rakentajien tulee tietää, miten puusta suunnitellaan, kuinka sitä työstetään, kuinka siitä rakennetaan ja viimeistellään valmiiksi.

Moonen arvioi puurakentamisen läpimurron vievän aikaa. – Tämä on pitkä matka, kun säädökset muuttuvat hitaasti, tulee uutta tutkimustietoa, uusia tuotteita ja tekniikoita markkinoille. Tähän vaaditaan pitkän aikavälin sitoutumista, jotta puurakentaminen osataan alalla laajasti ja opitaan käyttämään puurakentamisen tuotteita.  

Julkinen rakentaminen puurakentamisen edelläkävijänä

Kaksi vuosikymmentä sitten alkanut systemaattinen ohjelmatyö puun käytön edistämiseksi alkoi julkisen sektorin kanssa. – Kunnat tarttuivat mahdollisuuteen käyttää puuta kouluissa, päiväkodeissa ja urheiluhalleissa.

Puun käyttö koettiin tärkeäksi, koska joka puolella oli metsiä ja puuta jalostavaa teollisuutta. Nämä projektit tuottivat hyviä kokemuksia ja saatoimme osoittaa yksityisellekin sektorille puurakentamisen hyvän kilpailukyvyn betonirakentamisen rinnalle.

– Myös asukas- ja käyttäjäpalaute näistä julkisista rakennuksista oli kannustavaa. Puurakennukset koettiin arkkitehtonisesti ja esteettisesti kauniina, niissä oli hyvä sisäilma, ne olivat viihtyisiä ja tehokkaita energian käytön suhteen.

Moonen mukaan tietoa ja koulutusta puun käytöstä tarvitaan edelleen. – Esimerkiksi puurakennusten paloturvallisuuteen ja kosteudenhallintaan liittyy edelleen paljon epätietoisuutta ja tiedon puutetta. Tätä tietoa pyrimme lisäämään ja mitä paremmin osaamme puurakentamisen Kanadassa, sitä paremmin voimme isona metsämaana myös viedä puurakentamisen tuotteita ja materiaaleja.

– Vaikka meillä ei toistaiseksi ole puurakentamisen massiivipuisten tuoteosien valmistajia kuin yksi ja toinen on tulossa, uskon että kasvava kysyntä lisää myös tuotantoa. Kanadalainen teollisuus ottaa mallia Euroopasta, jossa sahan jatkeena on suoraan CLT-paneelivalmistusta.

Puu materiaalina vastaa kuluttajien odotuksiin

Moonen näkee puurakentamisen markkinan kasvun perustuvan puun ominaisuuksiin. – Jos minulla on rakentamisen tuote, joka on uusiutuva, uudelleenkäytettävä, kierrätettävä, orgaaninen, biohävitettävä, kehittää happea, sitoo hiiltä, materiaali on vahva, kevyt, kaunis, helppokäyttöinen, työstettävä sekä halpa, niin uskon sen olevan menestystarina. Jos et aio rakentaa puusta, niin millä aiot rakentaa, joka vastaa kaikkia näitä asioita?

– Puussa ovat kaikki ne asiat, jotka ihmiset haluavat nähdä rakennuksissaan ja materiaaleissaan. Puussa nämä kaikki yhdistyy ja ihmiset tulee tajuamaan sen. Se ei ole täydellinen materiaali, mutta puu voidaan yhdistää hienosti teräksen ja betonin kanssa. Kaikilla kolmella on omat hyvät puolensa. Jos olet arkkitehti, etkä ymmärrä puuta, se on sama kuin olisit kokki, joka ei ymmärrä kasvisten päälle.

Rakentajien luottamus puuta kohtaan on Moonen mukaan kasvamassa. – Rakentajille suunnattu koulutus tuottaa tuloksia, kun monet yritykset ovat ottaneet puurakentamisen ohjelmaansa. Meidän tehtävämme on olla puun käytön mahdollistaja ja tarjota rakentajille mahdollisimman paljon tietoa materiaalista, esimerkkejä toteutuneista kohteista ja puurakentamisen järjestelmistä. Näin luottamus puun käyttöä kohtaan kasvaa.

Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa Kanadan puurakentamisen ajankohtaisia trendejä käsittelevää juttusarjaa. Sarjassa haastatellaan poliittisia päättäjiä, tutkijoita, promootio-organisaation edustajia, arkkitehtejä, puutuotealan yrityksiä ja rakentajia. Näistä tapaamisista ja keskusteluista Puuinfo julkaisee artikkelikokonaisuuksien sarjan.

Sarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.