2.7.2020

Korkeissa puukerrostaloissa on paljon potentiaalia – perusteellinen ennakkosuunnittelu toi kustannustehokkuutta rakentamiseen

Brock Commons -hankkeen rakentajana toimi Urban One rakennusyhtiö, jolla oli aiempaa kokemusta korkeasta rakentamisesta perinteisin menetelmin. Varatoimitusjohtaja Brent Olund alleviivaa etukäteissuunnittelun merkitystä hankkeen onnistuneessa toteuttamisessa.

– Käytimme vuoden rakennuksen integroituun suunnitteluun, jossa kaikki osapuolet olivat mukana. Arkkitehtisuunnittelun jälkeen optimoimme materiaalin tehokkaaseen käyttöön perustuvan rakentamisen järjestelmän ja kehitimme ulkovaipan. Kun tavoitteena oli hakea kustannustehokkuutta, käytimme paljon aikaa rakentamisen työvaiheiden ja toteutuksen suunnitteluun.

Olundin mukaan rakentajan on ymmärrettävä puurakentamisen ero verrattuna perinteiseen betoni-teräsrakentamiseen. – Kun kustannusrakenne on erilainen, on tärkeää panostaa etukäteissuunnitteluun ja eri vaiheiden kustannuksiin. Hyvän suunnittelun ja muiden referenssien pohjalta pystyimme toteuttamaan hankkeen lopulta alle annetun budjettiraamin.

– Vaikka alkuun näytti siltä, että Vancouverin alueen alhaisen betonihinnan takia kohde tulisi 12-15 prosentti kalliimmaksi, tilaaja halusi sen. Loimme 3D-pohjaisen yhteisen tietomallin, joka tarjosi ajantasaisen tietomallin rakentamisen eri vaiheista. Esimerkiksi CLT-paneelien työstöjä jatkettiin tietomallin perusteella niin kauan, että kaikki sopivat yhteen. 

Brock Commons nyt maailman korkein puurakennus

Osien valmistuksen lisäksi myös työmaan toimintojen eri vaiheet ja ajoitus suunniteltiin etukäteen huolella. – Meillä oli tarkka suunnitelma elementtien tuonnista oikeassa järjestyksessä työmaalle ja nosturin käytöstä nostoihin. Runkorakenteen ja ulkovaipan toteuttaminen piti sovittaa yhteen, jotta saatiin nopeasti rakennus sääsuojatuksi.

Osien valmistuksen lisäksi myös työmaan toimintojen eri vaiheet ja ajoitus suunniteltiin etukäteen huolella. – Meillä oli tarkka suunnitelma elementtien tuonnista oikeassa järjestyksessä työmaalle ja nosturin käytöstä nostoihin. Runkorakenteen ja ulkovaipan toteuttaminen piti sovittaa yhteen, jotta saatiin nopeasti rakennus sääsuojatuksi.

– Nopeutta kuvaa se, että rakennus nousi huomattavasti nopeammin kuin perinteisessä rakentamisessa. Esimerkiksi hissikuiluina toimivien betonitornien rakentamiseen käytimme yhdeksän viikkoa normaalin 17 viikon sijaan. Tällä nopeudella kuroimme kustannuseroa perinteiseen rakentamisen nähden merkittävästi kiinni.

Olund muistuttaa, että Brock Commons -tyyppiseen hankkeeseen ei voitu soveltaa vakiintuneita määräyksiä, vaan tulkita niitä rakennuspaikkakohtaisesti. – Koska halusimme luvan nopeasti ja toteuttaa maailman korkeimman puukerrostalon ennen Wieniin valmistuvaa HoHo-rakennusta, olimme valmiita kustannuksia nostaneisiin ylimitoituksiin esimerkiksi massiivipuu- ja kipsilevyjen käytössä.

– Kun rakennuksen koko kustannus oli 40 miljoonaa Kanadan dollaria, ylimääräiseen kipsilevykerrokseen käytimme 1,2 miljoonaa dollaria. Puurakentamisen kustannuksia voidaan merkittävästi alentaa optimoimalla kipsilevyn käyttöä ja CLT-massiivipuulevyjen paksuutta.

Puurakentamisen nopeus tuo säästöjä rakentamiseen

Olund arvioi hankkeen tulleen lopulta kuusi prosenttia eli puolet arvioitua vähemmän perinteistä rakentamista kalliimmaksi. – Jotta yksityinen markkina saadaan kiinnostumaan teollisesta puurakentamisesta, tuo ero täytyy ja se voidaan kuroa kiinni. Nopeus on puurakentamisen tärkein valtti, koska se tuo säästöjä rakennusaikaisiin rahoituskuluihin ja investointien takaisinmaksuun. Tämän myötä rakennuttajat ja urakoitsijat ovat muuttamassa mieltään puurakentamista kohtaan suopeammaksi.

– Myös rakennuksen betoninen ydin voidaan elementoida ja rakentaa se samaan tahtiin muun rakennuksen kanssa, mikä säästää aikaa. Rakentamisen nopeudella voidaan kompensoida kustannuseroja ja saada puurakentaminen kilpailukykyiseksi myös avoimessa markkinassa tuetun ja erikoisrakentamisen rinnalle. Tarvitsemme myös lisää puurakentamisen koulutusta niin tekijöille kuin rakennusten käyttäjille.

Puurakentamisen tuoteosien hinnat tulevat Olundin arvion mukaan tulevaisuudessa laskemaan, kun valmistajia ja kilpailua tulee alalle enemmän. – Uudet puurakentamisen tuotteet lisäävät massivipuun käyttöä rakentamisessa. Puurakentamisen kilpailukyky paranee myös sen myötä, että energiaintensiivisen betonin käyttö tulee kallistumaan ja vastaavasti hiilinegatiivisen rakentamisen osuus kasvamaan ilmastotoimien seurauksena. Esimerkiksi Brock Commons sitoo 500 henkilöauton vuotuiset päästöt.

– Puurakentamisen markkina on vahvassa kasvussa Kanadassa. Nyt uudet aikaistetut määräykset mahdollistavat 12-kerroksisten rakennusten rakentamisen puusta. Monet provinssit ja kunnat asettavat puun etusijalle julkisessa rakentamisessa. Kun markkinat kasvavat, puurakentamisen tuotteet ja järjestelmät kehittyvät. Voimme korvata nopeudella hintaeroa ja tavoitella vakavasti myös Yhdysvaltojen markkinoita.

Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa Kanadan puurakentamisen ajankohtaisia trendejä käsittelevää juttusarjaa. Sarjassa haastatellaan poliittisia päättäjiä, tutkijoita, promootio-organisaation edustajia, arkkitehtejä, puutuotealan yrityksiä ja rakentajia. Näistä tapaamisista ja keskusteluista Puuinfo julkaisee artikkelikokonaisuuksien sarjan.

Sarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.