2.11.2021

Näin tilaelementtirakentaminen muuttaa hankeohjausta – 4 huomiota

Maailman korkein puumoduulikerrostalo Hoas Tuuliniitty, kuva: Aki Rask

Rakennuttaja, tiedätkö miten teollisten puuelementtien käyttö muuttaa rakennushankkeen ohjausta? A-Insinöörien puurakennesuunnittelun kehityspäällikkö Henri Salonen ja rakennuttajapäällikkö Ville Rajakallio kannustavat uudenlaiseen ajatteluun.

Rakentamiskulttuuri on murroksessa: puurakentaminen vaatii uudenlaista ajattelua ja muuttaa oleellisesti rakennushankkeen ohjausta ja projektihallintaa. Kokosimme 4 seikkaa, jotka jokaisen rakennuttajan on hyvä huomioida erityisesti CLT-tilaelementtirakentamisen hankeohjauksessa.

Rakenne ratkaisee – 4 huomiota CLT-tilaelementtirakentamisesta

Perinteisten betonielementtien rinnalle ovat nousseet puurakentamisen vaihtoehtoiset elementti- ja runkorakenneratkaisut, kuten liimapuurungot, hirsirakenteet, välipohjaelementit, seinäelementit, puukattoelementit ja tilaelementit. Hiilijalanjälki, elinkaari, hinta ja imago – lopulliseen rakenneratkaisuun vaikuttaa moni asia. Rakenteen valinta puolestaan ratkaisee, minkälaista suunnittelua ja minkälaista suunnittelujärjestystä sekä osaamista tarvitaan. Puurakentaminen haastaa ajattelemaan uudella tavalla ja vaatii betonirakentamisesta eroavia toimintamalleja.

1. Suunnittele puumoduulihankkeesi etupainotteisesti

Puumoduulirakentaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa suunnittelua ennen toteutusvaihetta kuin betonirakentaminen. Onnistunut lopputulos vaatii erityisesti uudenlaista ajattelua suunnittelujärjestyksessä ja aikataulujen teossa.

Arkkitehti, rakennesuunnittelijat, talotekniikkasuunnittelijat sekä paloturvallisuus- ja akustiikka-asiantuntijat on tärkeää saada yhteistyöhön rakennushankkeen alusta asti. Esimerkiksi paloturvallisuudessa ja akustiikassa on paljon erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja taulukkomitoitusten lisäksi.

2. Hyödynnä allianssimallia, tee selkeät sopimukset ja rajaa vastuut

Tilaelementtitoimittajan osuus hankkeen kustannuksista on useita kymmeniä prosentteja, joten on oleellista saada myös heidän ammattitaitonsa ja näkemyksensä mukaan heti suunnitteluvaiheessa. Allianssimallista ja yhteistoiminnallisesta hankemallista on loistavia kokemuksia tilaelementtihankkeissa.  

Vastuista kannattaa kirjoittaa selkeät sopimukset – rajapinnat ja urakkarajat on oltava selvät ennen hankkeen aloittamista. On tärkeää löytää yhteisymmärrys vaikkapa siitä, kuinka valvonta hoidetaan: onko sekä tehtaalla että rakennuksella eri valvojat vai yhteinen.

Lue lisää: Uusi Hipposkortteli rakentuu puusta ja valmistuu allianssin voimin – hiilijalanjälki ratkaisi rakennustavan

3. Sovita tehdas ja työmaa tiiviiseen yhteistyöhön

Tilamoduulihankkeissa on oleellista saada työmaan ja tehtaan yhteistyö mahdollisimman tehokkaaksi. Kun rakentamisessa käytetään asuinvalmiita tilamoduuleita, työ painottuu enemmän tehtaalle.

Etupainotteinen suunnittelu on tarkkaa, ja siksi monet päätökset kannattaa tehdä yhteistyönä. Paras lopputulos syntyy, kun rakennuksen eri tilat on suunnitteluvaiheessa jaettu järkevästi moduleihin. Pääperiaate on kohdistaa märkätilat mahdollisimman vähiin moduuleihin. Tuotanto kannattaa suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman pitkinä sarjoina.

On myös arvioitava etukäteen, miten suurten elementtien valmistaminen ja kuljettaminen työmaalle on mahdollista. Kuljetus ja ja asennus on tehokkaampaa, kun elementit ovat mahdollisimman isoja, mutta maantiekuljetuksissa on rajoituksia elementtien leveydelle ja korkeudelle ja tehdassalin mitat vaikuttavat puolestaan elementtien maksimipituuteen.

4. Huolehdi sääsuojauksesta tehtaalta asennukseen saakka

CLT-elementtien pitää olla suojassa sateelta aina tehtaalta työmaa-asennukseen asti. Jopa 15 tonnia painavien tilamoduulien asentamiseen tarvitaan isot nosturit, joita ei ole mahdollista käyttää sääsuojien alla. Niinpä suurimpia moduuleita ei voi asentaa sadesäällä, ja ne pitää työmaalla suojata valmiilla vesikatolla, joka lohkotaan tilamoduulien kokoiseksi.

A-Insinöörien puurakennesuunnittelun kehityspäällikkö Henri Salonen on mukana monissa kansallisesti merkittävissä puukehitys- ja puurakennushankkeissa. Hän myös opettaa rakennustekniikkaa Tampereen korkeakouluyhteisössä. LinkedIn: Henri Salonen. Ville Rajakallio toimii rakennuttajapäällikkönä ja vetää A-Insinööreissä TOAS Hippos -allianssia Tampereella. LinkedIn: Ville Rajakallio.

www.ains.fi/puurakentaminen

KIRJOITTAJAT

HENRI SALONEN
Puurakennesuunnittelun kehityspäällikkö
+358 40 528 5619
henri.salonen@ains.fi

VILLE RAJAKALLIO
Rakennuttajapäällikkö
+358 44 535 0981
ville.rajakallio@ains.fi

Yhteistyössä:

Artikkeli on osa Puupäivän 2021 sisältöä. Suunnittelijapäivässä A-insinöörien asiantuntijat kertovat maailman korkeimman puumoduulikerrostalon suunnittelusta ja suunnittelun tuotemäärittelyohjeesta. A-insinöörit ovat olleet mukana myös useiden Puupäivässä esiteltävien kohteiden suunnittelussa

www.puupaiva.com