30.6.2020

Puurakenteiden suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset perustuvat 1.9.2014 voimaan astuneeseen Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sitä täydentävään Valtioneuvoston asetukseen (voimaan 1.6.2015) rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Lisäksi noudatetaan Ympäristöministeriön ohjetta rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015 ja Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015.

Puurakenteiden suunnittelutehtävät kuuluvat vaativuusluokkiin, joita ovat:

 • tavanomainen
 • vaativa
 • poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä (MRL 120 d §).

Lisää tietoa puurakenteiden suunnittelija -pätevyyksistä, vaativuusluokista ja pätevyysvaatimuksista sekä pätevyyshakemuslomakkeet löydät FISE Oy:n sivuilta.

Tähän on koottu puurakenteiden suunnittelijoiden eri vaativuusluokkiin vaadittavat opintopistemäärät vaadittavien puurakenteiden suunnittelun ja rakenteiden mekaniikan osalta.

Puurakenteisten uudisrakennusten vaativuusluokkien määräytyminen

Poikkeuksellisen vaativa: Uudisrakentaminen

 • rakennus, jossa on yli 8 puurakenteista kerrosta
 • rakennus, jonka jonkin kerroksen kerroskorkeus on poikkeuksellisen korkea
 • suuri jänneväli, yleensä yli 25 metriä, kuten stadion tai jäähalli
 • muuttuvien kuormien osuus kokonaiskuormituksesta on suuri
 • dynaamiset kuormat ovat merkittävän suuria
 • rakennus on erityisen hoikka (korkeus / lyhyemmän sivun pituus > 4) tai rakennuksen kantava runko on vino tai muutoin poikkeuksellisen muotoinen
 • pitkäjännevälinen avaruusrakenne tai kupolirakenne
 • rakenteiden värähtelyn hallinta on erityisen vaativaa
 • poikkeuksellinen liitto- tai erikoisrakenne
 • suunnitteluun liittyy kantavien rakenteiden, rakennusosien, elementtiliitosten tai muiden uusien, erittäin vaativien ratkaisujen tuotekehitys
 • stadion, lento- tai satamaterminaali tai muu erittäin suuri yleisötila
 • korkea masto tai torni rakennetussa ympäristössä
 • suuri säiliö, jonka sisältö on ympäristölle haitallista

Vaativa: Uudisrakentaminen

 • rakennus, jonka puurakenteisten kerrosten lukumäärä on 3 – 8 ja jossa lisäksi voi olla yksi tai useampi kellari
 • kerrosalaltaan vähintään 300 neliömetrin suuruinen
 • kantavien rakenteiden jänneväli on vähintään 6 metriä
 • hallimainen rakennus, jonka jänneväli on yleensä enintään 25 metriä tai joka on huomattavan korkea
 • rakenne on raskaasti kuormitettu ja pistekuormat tai dynaamiset kuormat ovat suuria
 • rakenteilta edellytetään erityisominaisuuksia kuten keveyttä, poikkeavaa muotoilua tai epätavallisen materiaalin käyttöä
 • rakenteilta edellytetään erityisominaisuuksia arkkitehtonisten tai taloteknisten ratkaisujen tai muiden vaatimusten kuten energiatehokkuuden, äänitekniikan tai paloturvallisuuden vuoksi

Tavanomainen: Uudisrakentaminen

 • enintään kaksikerroksiseen rakennukseen, jossa voi lisäksi olla kellarikerros ja ullakko
 • kooltaan pienehköön, kerrosalaltaan yleensä enintään 300 neliömetrin suuruiseen rakennukseen
 • kantavien rakenteiden jänneväli on enintään kuusi metriä
 • kantavat rakenteet ja niiden liitokset ovat suunniteltaville materiaaleille tyypillisiä ja voidaan käyttää yleisiä suunnitteluohjeita
 • pientalo tai vapaa-ajan rakennus, jossa rakenteet ovat tavanomaiset
 • teollisuus-, varasto- tai maatalousrakennus