29.6.2020

Puurakenteiden murtumistapojen esittelyvideot

Kuormitusvideot on tuotettu opetusmateriaaliksi rakennustekniikan oppilaitoksille. Tarkoituksena on ollut havainnollistaa kantavien puurakenteiden murtumistapoja. Videoissa ja niihin liittyvässä materiaalissa esiintyviä kuormia / kestävyyksiä ei voi käyttää rakenteiden suunnittelussa.

Videoklipit voi katsoa suoraan selaimella tai tallentaa omalle koneelle sivun lopussa olevista liitetiedostoista (mov). Videoklippeihin liittyvät lisäinfokortit löytyvät liitetiedostoista pdf-​muodossa.

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Jaakko Tuulasvaara ja Hanna Laakson opinnäytetyö. Opinnäytetyön ohjaajina toimivat lehtori Timo Lehtoviita ja lehtori Yrjö Utti. Työn tilaaja on Puuinfo Oy.

Palkin taivutusmurto

Taivutetun palkin leikkausmurto

Tukipaineen ylittyminen alaohjauspuussa

Tukipaineen ylittyminen palkissa

Puristetun pilarin nurjahdus

Ristikon yläpaarteiden nurjahdus

Palkin kiepahdus

Ripustusliitoksen halkeamismurto

Lovetun palkin leikkausmurto

Taivutetun, reiällisen palkin leikkausmurto

Naulan tartuntamurto

Naulankannan läpileikkautuminen