22.3.2023

Teollisen puurakentamisen opetusmateriaali -aineistot

tPUUr-hankkeen tuottama teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tarkoitettu toisen asteen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajien käyttöön. Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti. Kokonaisuus kattaa koko prosessin puumateriaalista, suunnittelusta, teollisesta valmistuksesta ja työmaatoiminnoista aina ympäristövaikutuksiin, puurakennusten korjaamiseen ja rakentamistalouteen. Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.

Aineisto on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa on ollut mukana :

 • Ammattiopisto Lappia,
 • TTS-Työtehoseura,
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
 • Metropolia ammattikorkeakoulu,
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
 • Tampereen yliopisto sekä
 • Puutuoteteollisuus ry.

Puuinfon asiantuntijoina toimivat:

 • Insinööritoimisto Lahtela,
 • Luonnonvarakeskus (Luke),
 • Sweco Talotekniikka ja
 • Arkkitehtitoimisto HELST.

Lisensointi

Oppimateriaalit lisensoidaan Creative Commons Nimeä-JaaSamoin -lisenssillä, joka takaa, että tekijä mainitaan oppimateriaalin tekijänä, ja että muut käyttäjät saavat vapaasti käyttää oppimateriaalia osana oppimis-, opetus- ja koulutustarpeitaan.

Lisenssi mahdollistaa myös, että muut ihmiset voivat luoda omia muokkauksia oppimateriaalin pohjalta taaten näin sen, että oppimateriaali voi jatkaa päivittymistä ja eloaan senkin jälkeen, kun alkuperäinen tekijä ei itse enää pidä sitä ajan tasalla. Creative Commons Nimeä-JaaSamoin -lisenssi takaa myös, että kaikki muokkaukset ja uudelleentyöstöt, jotka materiaalin pohjalta tehdään, jaetaan samalla avoimella lisenssillä. 

Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.

Aineisto on julkaistu myös aoe.fi-portaalissa.

Oppimateriaalin sisältö

Voit ladata aineiston klikkaamalla linkkiä. Tiedostomuodot ovat .pptx ja .docx

1 Puu rakennusmateriaalina

2 Teolliset rakennusjärjestelmät

3 Arkkitehtisuunnittelu

4 Rakennesuunnittelu

5 LVISJ – tekniset erityispiirteet puurakentamisessa

6 Rakennusfysiikka

7 Teollinen esivalmistus

8 Asennus- ja työmaatoiminnot

9 Standardisointi ja rakennustuotteiden tuotehyväksyntä

10 Puurakentamisen ympäristövaikutukset

11 Puurakennuksen korjaaminen ja puulla korjaaminen

12 Rakentamistalous ja projektinjohto

13 Puusillat