29.6.2020

Vaapu-koulutuksen sisältö

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään. © Puuinfo Oy

Taustaa Vaapu-koulutuksesta

Puuinfo järjesti vuosina 2014 (TuplaA), 2015, 2016, 2017 ja 2018 (Vaapu) vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyteen valmentavan täydennyskoulutuksen. Koulutus oli suunnattu ensisijaisesti rakennesuunnittelijoina toimiville diplomi- ja rakennus-insinööreille, joiden on ollut mahdollista täydennyskoulutuksen avulla hakea puurakenteiden suunnittelijan vaativan luokan -pätevyyttä. 

 • Vuonna 2014 koulutukseen osallistui 30 rakennesuunnittelijaa 24 eri suunnittelutoimistosta.
 • Vuonna 2015 koulutukseen osallistui 36 rakennesuunnittelijaa 26 eri suunnittelutoimistosta sekä 3 ammattikorkeakouluopettajaa.
 • Vuonna 2016 koulutukseen osallistui 31 rakennesuunnittelijaa 24 eri suunnittelutoimistosta.
 • Vuonna 2017 koulutukseen osallistui 33 rakennesuunnittelijaa 21 eri suunnittelutoimistosta.
 • Vuonna 2018 koulutukseen osallistui 32 rakennesuunnittelijaa 19 eri toimistosta sekä yksi ammattikorkeakouluopettaja.

Koulutuksien aiheina ovat olleet vaativan luokan puurakenteet ja -rakennukset kuten puukerrostalot ja suuret puurakenteet. Koulutukset koostuivat teoriaopinnoista, niiden käytännön soveltamisesta esimerkkilaskelmin ja tentistä. Esimerkkilaskelmien soveltaminen ja kurssiin liittyvä opintomatka olivat osin vapaaehtoisia osallistujan opintopistetarpeen mukaan. 

Koulutus koostui teoriaopinnoista, niiden käytännön soveltamisesta esimerkkilaskelmin ja kotitehtävin sekä tentistä. Kurssiin sisältyi vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka. Koulutuksesta myönnettiin maksimissaan 7,5 op. Opintopisteet edellyttivät tentin hyväksyttyä suorittamista. Koulutus oli rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä myöntävän FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyttä haettaessa.

Moduuli 1: Materiaalit ja komponentit, RunkoPES, HalliPES, Palomääräykset, CLT rakentaminen

 • Materiaalit ja niiden jalosteet
 • Puukerrostalon palomääräykset
 • Puuhallin palomääräykset
 • Puukerrostalon rakenteiden valinta
 • RunkoPES ja HalliPES
 • CLT-rakentaminen
 • Puukerrostalotyömaan käytännöt                  

Moduuli 2: Suuren jännevälin kantavat rakenteet, Yhdistelmärakenteet, Puusillat, Hirsirakenteet

 • Puuhallien pääkannattimien yleisesittely
 • 3-nivelkaari
 • Muuttuvan poikkileikkauksen palkit
 • Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
 • Tappivaarnaristikko
 • Mekaanisesti koottu pilari
 • Vetotangolla vahvistettu palki
 • Liimapuupilarin hankolautaliitos
 • Liimapuupilarin momenttijäykkä liimaruuviliitos
 • Puu-betoni – liittorakenne
 • Puusillat yleisesti
 • Hirsirakentaminen
 • Rakenneosan stabiliteettituenta
 • Jäykistävä rankaseinä
 • NR-rakenteet

Moduuli 3: Liitosten mitoitus, Rakenneosien stabiliteettituenta, Rakennuksen jäykistäminen, NR-rakenteet

 • NR-ristikkoyläpohjan jäykistys
 • Levyjäykistys puukerrostalossa
 • Mastopilarihallin jäykistys
 • Puikkoliitosteoria ja vinoruuviliitos
 • Tappivaarna ja pultti
 • Hammasvaarna ja rengasvaarna
 • Puusta murtuminen ja poikittainen veto
 • CLT levyjen väliset ruuviliitokset ja tärinäeristimien vaikutus
 • Puurakenteiden kiinnikkeet

Moduuli 4: Rakenteiden palomitoitus, Toiminnallinen palomitoitus, Sprinklaus puukerrostalossa, Palotekniset läpiviennit puurakenteissa

 • Palosuojaamaton puurakenne
 • Osastoiva puurakenne
 • Levysuojatun rakenneosan palomitoitus
 • Palosuojaamaton puikkoliitos
 • Liitosten palosuojausratkaisut puurakennuksissa
 • Palosuojatun puikkoliitoksen mitoitus
 • Uudet palomääräykset
 • Toiminnallisen palomitoituksen hyödyntäminen puurakennuksissa
 • Automaattiset sammutusjärjestelmät
 • Talotekniikan palotekniset läpiviennit puurakenteissa

Moduuli 5: Puurakennuksen talotekniikka, Värähtelymitoitus, Jatkuva sortuma, Äänitekniikka puutalossa, Puurakenteiden kosteuden hallinta

 • Taloteknisen suunnittelun tavoitteet puukerrostaloissa
 • Reiät ja lovet
 • Lämpö- ja kosteustekninen mitoitus puurakenteissa
 • Puuvälipohjan värähtelymitoitus
 • Jatkuvan sortuman estäminen asuinrakennuksessa ja hallissa
 • Äänitekniikka puukerrostalossa
 • Tärinäeristimet puurakentamisessa
 • Kosteuden- ja kuivumisenhallinta

Moduuli 6: Puurakennuksen elinkaarisuunnittelu, Hiilijalanjälki, Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen

 • Puurakennuksen elinkaarisuunnittelu
 • Ympäristösuorituskyvyn laskentamenetelmät
 • Korjaaminen ja energiatehokkuuden parantaminen puurakenteilla
 • Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittaminen