16.6.2020

Puheenvuoroja puurakentamisesta

Puheenvuoroja puurakentamisesta on ajankohtainen lukemisto, joka sisältää Puuinfon puurakentamista käsittelevät artikkelit heinäkuusta 2011 marraskuuhun 2012. Artikkelit muodostavat kokonaisuuden, Ajan kuvan, joka välittää yli 80 rakennusalan vaikuttajan näkemyksiä modernista teollisesta puurakentamisesta, sen haasteista ja mahdollisuuksista. 

Puheenvuoroja puurakentamisesta on keskustelukirja, jonka artikkeleista ovat tunnistettavissa ne ajankohtaiset trendit ja teemat, jotka vaikuttavat meneillään olevan teollisen rakentamisen rakennemuutokseen. Tällaisia ovat esimerkiksi ympäristövaikutusten kasvava merkitys kerrostalo- ja julkisten tilojen rakentamisessa, puurakentamisen edistäminen hallitusohjelmassa ja teollisten järjestelmien läpimurto ammattimaisen rakentamisen markkinoille.

Puheenvuoroja puurakentamisesta -kirja esittelee useita eri vaiheessa olevia suomalaisen puurakentamisen kohteita, arvioi puurakentamisen kilpailukykyä, arkkitehtuuria ja kansantaloudellisia vaikutuksia sekä tuo keskusteluun eurooppalaisia näkökulmia puurakentamiseen. Markku Laukkanen

Ajan kuva

Kevään 2011 palomääräysuudistus sai aikaan ennennäkemät­tömän innostuksen puurakentamisen edistämiseen. Jo ennen uudistusta yritykset olivat alkaneet kehittää uusia puurakentaminen ratkaisuja ja uudistus mahdollisti niiden aikaisempaa paremman hyödyntämisen. Alan yhteistoiminta järjesteltiin uudelleen ja siirrettiin lähemmäs rakentamista. Kunnat innostuivat kaavoittamaan uusia puukerrostaloalueita. Eduskuntavaalien jälkeen puurakentamisen edistäminen toimenpiteineen kirjattiin uuteen hallitus-ohjelmaan.

Innostus ei ole jäänyt paperitiikeriksi. Ensimmäiset uudet puukerrostalokohteet ovat valmistuneet ja lisää on tulossa. Asukaspalaute taloista on myönteistä ja myös rakennuskustannusten on raportoitu olleen kilpailukykyisiä. Kaavoihin on ladattu mahdollisuus jopa 7700 puukerrostaloasunnon rakentamiseen vuoteen 2015 mennessä. Hallitusohjelman toteutus on edennyt reipasta vauhtia.

Puurakentamisen seminaarit vetävät yleisöä täysiä saleja ja rakennusalan koulutukseen on alettu saada uutta puhtia. Puurakentamisen edistyminen ei kuitenkaan tarkoita maailman olevan sen osalta valmis.

Puun esiinmarssi ei ole pelkkää voittokulkua. Samaan aikaan kun puurakentamiseen kohdistuu suuria odotuksia, itse puutuoteteollisuus on suurien kannattavuushaasteiden edessä. Tilanne on huolestuttava. Kansainväliset puutuotemarkkinat eivät ole kadonneet mihinkään, ainoastaan Suomen kilpailukyky.

Puurakentamisen edistäminen herättää tunteita, suoranaista vastustustakin. Puurakentamisen saama vahva poliittinen tuki ja puun käyttöä edellyttävät kaavoittajien ratkaisut ärsyttävät puurakentamisen vastustajia. Hallitus ei kuitenkaan edistä puurakentamista pyyteettä. Kotimaan puurakentamisella on kansantaloudelle kokoaan suurempi merkitys, sillä se palvelee koko metsäteollisuuden raaka-ainehuoltoa. Metsäteollisuuden kautta syntyy viidennes maan nettovientituloista ja 70 % bioenergiasta puhumattakaan vaikutuksista aluetalouksiin ja työllisyyteen ympäri Suomea. Nykyistä laajempi siirtyminen biopohjaiseen talouteen on Suomelle valtava mahdollisuus. Metsien tuotantoa ei voi siirtää ulkomaille.

Puuinfon artikkelipalvelu on halunnut antaa äänitorven alan eri toimijoille tuoda esiin näkemyksiään puurakentamisen edistämisestä. Sen tarkoitus on ollut tuoda puun käytön edistämiselle myönteistä julkisuutta ja herättää keskustelua, mikä ajoittain onkin ollut värikästä.

Ajatuksensa kuuluviin Markku Laukkasen terävän tekstin kautta ovat saaneet yli 80 suomalaista vaikuttajaa. Tämän kirjan tarkoitus on koota käytyjä keskusteluja yhteen ajan kuvaksi muistaaksemme myöhemmin, mistä silloin puhuimme. Työ jatkuu. Mikko Viljakainen

58 artikkelia, 140 sivua – julkaisu tilattavissa Puuinfon tilaajapalvelusta.