26.2.2021

Tampere tavoittelee 15 % osuutta puurakentamiselle luovuttamillaan asuinkerrostalotonteilla

Kaupungistuminen jatkuu ja kaupunkien rooli kasvaa. Vaatimukset myös kaupunkien puurakentamiselle kasvavat. Puurakentamisen tulevaisuus uskotaan ratkaistavan kaupungeissa. Paineita kaupunkien puurakentamisen lisäämiselle tulee EU-tasolta, valtioneuvostolta, yrityksiltä sekä asukkaiden taholta. Valtaosa suomalaisista haluaa, että oma kotikunta rakentaisi enemmän puusta. Tässä artikkelisarjassa annetaan kaupunkien kertoa miten ne vastaavat haasteisiin.

Vuorossa on Tampere, jossa tämän hetken puurakentaminen on Suomen kaupungeista kiivainta. Kaupungissa on rakenteilla 344 puukerrostaloasuntoa. Kaikista vuonna 2020 rakennusluvan saaneista asuinkerrostaloista 14 % oli puurunkoisia. Tuolloin päättyi viisivuotinen puurakentamisen ohjelma, joka oli saanut alkunsa vuonna 2014 solmitusta yhteistyösopimuksesta. Tampereen kaupungin kumppaneina ovat olleet yliopisto, ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus sekä Suomen metsäkeskus. Toimijat ajavat hiilineutraalia tulevaisuutta ja Pirkanmaan metsien järkevää käyttöä.

Puukerrostalorakentaminen kasvuun

Toistaiseksi Tampereella on toteutettu kolme puukerrostalokohdetta, joiden yhteenlaskettu asuntokanta on 149 asuntoa. Vuoreksen Koukkurantaan on tehty CLT-tilaelementeistä kaksi 4-kerroksista taloa, joissa on 53 ARA-vuokra-asuntoa. Rankarunkoisista tilaelementeistä on toteutunut Härmälään 4-kerroksinen vapaarahoitteinen omistuskohde ja Hervantaan 5-kerroksinen 60 vuokra-asunnon kohde. Tulevia puukerrostalohankkeita on valmisteilla 400 asunnon verran Tampereen opiskelija-asuntosäätiöllä (TOAS), Lehto Asunnoilla, T2H:lla ja Suomen Kiinteistökehittäjillä.

Puurakentamisen edistämisohjelma toimi aluksi yhteistyössä Vuoreksen kehitysohjelman kanssa. Isokuusesta rakennetaan nykyaikainen yli 4000 asukkaan puukaupunginosa, jonka keskeisiä tavoitteita ovat ekotehokkuus ja hiilineutraalius. Isokuusen lisäksi Vuoreksen Västinginmäessä sekä Ojalassa kaupungin koillisreunalla puurakentaminen on lähtökohta kaavamääräyksissä tai tontinluovutusehdoissa. Tulevaisuudessa puurakentamisen mahdollisuuksia selvitetään useissa asemakaava- ja tontinluovutusohjelmien kohteissa, mm. Hiedanrannassa, Särkänniemessä, Viinikanlahdella, Ruotulassa, Tesomalla, keskustassa, Amurissa ja Tahmelassa.

Puurakentamisen edistäminen kaavoituksessa ja tontinluovutusohjelmissa on kirjattu osaksi maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusta ja kaupungin Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa. Kaupunki on kuitenkin asettanut itselleen tavoitteeksi, että puukerrostalorakentamisen osuus uusista kerrostaloista kaupungin luovuttamilla tonteilla (runko ja julkisivut puuta) on vuonna 2021 10 %, vuonna 2025 15 % ja vuonna 2030 15 %.

Tavoitetta kohti on menty sekä kaavamääräyksin että tontinluovutusehdoin. Tonttipäällikkö Aila Tauran mukaan jatkossa puurakentaminen otetaan entistä paremmin huomioon tonttihakujen ohjelmoinnissa. Puurakentamista edistetään tontinluovutuskilpailuilla tai asettamalla puurakentaminen tontinluovutuksen ehdoksi.

Kaupunki kannustaa asunto-osakeyhtiöitä täydennysrakentamiseen puurunkoisilla rakennuksilla. Täydennysrakentamista voi toteuttaa omalle tontille tai kaupungin vuokratontille, ja jos uusi rakennus on puurunkoinen, antaa kaupunki alennusta maankäyttökorvaukseen tai vuokraan. Puurunkoisen rakennuksen toteuttava yhtiö voi saada 85 prosentin alennuksen.

Kehityspäällikkö Juha-Matti Ala-Laurila ihmettelee, ettei huomattava alennus ole kuitenkaan ohjannut rakennusmateriaalin valintaa. ”Toistaiseksi kaikki täydennysrakentaminen on tehty betonisena” hän toteaa. ”Betonirakentamisen hinta ja helppous taitaa kuitenkin edelleen parempia houkuttimia.” Uusien asunto- ja maapolitiikan linjauksien valmistelussa pohditaan parhaillaan lisää keinoja vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseen.

Lapsille tiloja puusta

Kaupungin ensimmäinen moderni puurakenteinen päiväkoti, Hippoksen päiväkoti valmistui 2020. Parhaillaan Vuoreksen Isokuusessa on rakenteilla puurakenteinen päiväkoti ja koulu, joka valmistuu tämän vuoden marraskuussa. Multisillan puisen päiväkodin rakennustyö on myös käynnissä, ja sinne pääsee lapset sisään vuonna 2022. Ikurin puurakenteisen päiväkodin ja koulun hankesuunnitelma on juuri hyväksytty ja urakkakilpailu käytäneen kuluvan vuoden lopulla. Valmistuminen ajoittunee vuoteen 2023. Ojalan puurakenteisen päiväkoti ja koulu -hankkeen tarveselvitysvaihe käynnistyy tänä vuonna, ja hanke valmistuu 2024.

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka kertoo, että ”Tampere on lähtenyt puurakentamisessa liikkeelle varovaisesti pienten hankkeiden kautta. Korkeintaan reilun 300 lapsen tiloja on toistaiseksi toteutettu ja suunniteltu puisina. Tontit ovat pieniä ja yli kaksikerroksisten puurakennusten rakentamisesta ei vielä ole vielä keskusteltu, mutta toisaalta sen keskustelun aika saattaa olla lähellä. ” Puuhankkeissa kaupunki on pystynyt toimimaan myös totuttujen prosessien mukaisesti. Puisetkin hankkeet suunnitellaan valmiiksi ja rakentaminen kilpailutetaan kokonaisurakkana. Massiivipuurakentajia on löytynyt ja hinnat ovat pysyneet suunnitteluvaiheessa ennakoitujen mukaisina, kymmenisen prosenttia betonirakentamista kalliimpana.

Havainnekuva Hippoksen päiväkodista

Kehittämisen monet muodot

Aktiivinen kehittämistyö kaupungin ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuu. Tampereella tehtiin vuonna 2020 Puurakentamisen edistämisen ja ohjauksen keinot kaavoituksessa -opas. Nyt on keskitetty resursseja täydennysrakentamisen ja korjaamisen edistämiseen. Puurakentamisratkaisuilla on suuri markkinapotentiaali kaupungin vanhojen kerrostalojen julkisivujen energiakorjauksissa ja lisäkerrosten rakentamisessa. Mahdollisia kohteita on kartoitettu mm. keskustasta, Petsamosta, Rantaperkiöstä, Multisillasta ja Annalasta.

Tampere on mukana seuraavissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, joissa puurakentaminen on keskeinen teema:

  • Asumisen uudet muodot – Eheytyvät elävät lähiöt (AsuMut)
  • PUKKI – Puukerrostalorakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen ja kiertotalouden verkostoissa
  • Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla

Puuinfon kaupungeista kertovassa artikkelisarjassa kuvataan kevään aikana kaupunkien toimia sekä rohkeita tekijöitä, jotka omalla panoksellaan ison organisaation rattaissa edistävät puurakentamista ja vievät kaupunkejamme kohti hiilineutraalia asukas- ja yritysystävällistä tulevaisuutta. Kirjoittaja on Puuinfon projektipäällikkö Anu Turunen, joka on työvapaalla Helsingin kaupungilta.

Tutustu myös: