29.5.2024

Lapwall varautuu puurakentamisen kasvuun

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja kokoonpanokustannuksia merkittävästi sekä parantaa materiaalinkäytön tehokkuutta hyödyntämällä toimialan uusinta teknologiaa. Investointi mahdollistaa LapWallin strategian mukaisen kannattavan kasvun ja markkinaosuuden merkittävän kasvattamisen.

”Investoinnin ansiosta tuotantokapasiteetti tulee kolminkertaistumaan. Tällä varaudumme tulevien vuosien piristyvään markkinanäkymään. Nyt on hyvä aika investoida, kun kustannukset ovat alhaalla”, sanoo LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen.

Uusi kokoonpano- ja osavalmistustehdas tulee osaksi nykyistä Pyhännän yksikön tehdasaluetta ja se on suunnitelmien mukaan valmis tuotantoon vuoden 2025 toisen vuosipuoliskon aikana.

LapWallin toimialalle tuoma avoin standardi on mahdollistanut puuelementtien käytön volyymin merkittävän kasvun rakentamisessa. Toteutettava investointi mahdollistaa myös uusien tuotteiden ja tuoterakenteiden valmistuksen, mikä tulee laajentamaan puuelementtien käyttöä entisestään rakentamisessa.

Lapwall Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen. Kuva: Vesa Ranta.

Tehdashankkeen yhtenä mahdollistajana on ollut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, joka on myöntänyt hankkeelle merkittävän kehittämisavustuksen Euroopan aluekehitysrahastosta. Tehdas tulee työllistämään täyden kapasiteetin käynnissä noin 50 henkilöä.

Lue myös: