24.6.2020

Leikkimökki ja huvimaja

Tällä sivulta löydät ideoita ja ohjeita puusta rakennettavan leikkimökin tai huvimajan tekemiseen. Molemmat rakennustyypit ovat kooltaan pieniä, eivätkä ne tavallisesti edellytä rakennuslupaa. Asia on kuitenkin syytä varmistaa paikalliselta rakennustarkastusviranomaiselta.

Rajanaapurin kanssa on hyvä sopia siitä, mihin leikkimökki tontilla rakennetaan. Jos kaavailet mökkiä asunto-osakeyhtiön, rivi- tai paritalojen tontille, ota yhteyttä isännöitsijään.

Perustukset

Koska molemmat esimerkkirakennukset ovat pieniä ja kevytrakenteisia, ne eivät edellytä raskaita perustustöitä. Peruspilareina, joiden päälle rakennuksen runko pystytetään, voidaan käyttää sopivan kokoisia luonnonkiviä, kestopuutolppia, betoni- tai kevytbetoniharkkoja tai ne voidaan valaa betonista käyttäen muottina esimerkiksi tyhjiä maaliastioita.

Vesikate

Vesikate on esitetty toteutettavaksi bitumikermikatteella (kattohuopa), joka asennetaan harjan suuntaisesti ns. tiivissaumakatteena. Huovat naulataan yläreunastaan kiinni alustaan ja vähintään 100 mm limitetyt saumat liimataan bitumiliimalla. Katteena voidaan käyttää myös bitumikermistä valmistettua laattakatetta. Mikäli vesikate tehdään jollain muulla materiaalilla, huomioidaan sen vaikutukset vesikaton alusrakenteille.

Leikkimökki

Koska leikkimökkiin ei tavallisesti tehdä erillistä sisäverhousta, jäävät runkorakenteet sisäpuolelta näkyviin. Tämän vuoksi on seinien runko esitetty tehtäväksi höylätystä puutavarasta. Lattian palkisto ja yläpohjan kattotuolirakenteet on sen sijaan esitetty tehtäväksi sahatavarasta. Runko on tietysti mahdollista tehdä kokonaisuudessaan joko sahatusta tai höylätystä puutavarasta. Ikkunat voidaan tehdä joko kiinteinä suoraan runkoon puulistoilla kiinnitetyin lasilevyin tai avattavina varustettuina saranoiduin puittein. Ikkunoiden määrä ja sijoitus harkitaan tapauskohtaisesti ilmansuuntien ja näkymien suhteen.

Tee näin

Ohjeet on tarkoitettu leikkimökin tekoa varten, mutta ne soveltuvat myös huvimajan rakentamiseen.

 • Merkitse leikkimökin tai huvimajan sijainti maahan.
 • Mittaa diagonaalimitat vastakkaisten nurkkien välillä. Mittojen tulee olla yhtä suuret.
 • Mikäli maaperä on kovin pehmeätä, vaihdetaan pintamaa peruspilarien kohdalta noin 20…30 cm:n syvyydeltä soraan, joka tiivistetään huolellisesti. Routivalla maaperällä olisi suositeltavaa ulottaa perustukset routarajan alapuolelle. Routasyvyydestä maakunnittain löytyy lisää tietoa Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.
 • Peruspilarit (leikkimökki 6 kpl, huvimaja 4 kpl) sijoitetaan paikoilleen siten, että niiden yläpinnat ovat samalla tasolla ja vaakasuorassa.Korkeusasemat tarkistetaan vesivaa’an ja linjalaudan tai vaaitusletkun avulla.
 • Kannatepalkkien kylkeen naulataan 50 mm x 50 mm tukirima lattiapalkkien kannattamiseksi. Naulausväli on noin 20 cm ja naulakoko 100 x 3,4. Tukirimat on helpointa kiinnittää ennen kannatepalkkien paikalleen asennusta.
 • Peruspilarien ja kannatepalkkien väliin asetetaan kattohuopakaistaleet.
 • Lattiapalkkien molemmat päät lovetaan tukirimaan sopiviksi. Lattiapalkit asennetaan paikoilleen vinonaulaamalla ne molemmin puolin kannatepalkkeihin. Naulakoko 100 x 3,4.
Vaakaleikkaus nurkasta
 • Nurkkatolpat tehdään detaljipiirroksen A mukaan joko yhdistämällä kaksi tolppaa tai yhdestä paksummasta tolpasta. Nurkkatolpat ja sivuseinien runkotolpat asennetaan paikoilleen vinonaulaamalla ne molemmin puolin kannate- ja lattiapalkkeihin. Naulakoko 100 x 3,4. Vesivaa’an avulla tarkistetaan, että runkotolpat ovat pystysuorassa. Sivuseinien runko tuetaan väliaikaisesti vinolaudoin.
 • Sivuseinien runkotolppiin kiinnitetään yläsidepuut ja välituet. Yläsidepuun päät katkaistaan ja lovetaan nurkkatolppien mukaan.
 • Kattotuolit tehdään piirustusten mukaan. Ne nostetaan paikoilleen ja tuetaan väliaikaisesti.
Leikkimökin kattotuoli
 • Kattotuolit kiinnitetään sivuseinien yläsidepuuhun käyttäen hyväksi kulmateräksiä, U-teräksiä tai vanneterästä.
 • Päätyseinien runkotolppien alapäät lovetaan lattiapalkkeihin sopiviksi ja yläpäät katkaistaan ja lovetaan kattotuoleihin sopiviksi. Tolpat naulataan paikoilleen samalla tarkistaen, että ne tulevat pystysuoraan. Naulakoko on 100 x 3,4.
 • Päätyseinien runkotolppien väliin asennetaan välituet samalle korkeudelle kuin sivuseinissä, myös yläsidepuun korkeudelle. Mikäli ulkoverhous tehdään pystylaudoituksena kiinnitetään lisäksi 45 mm x 45 mm rimat sekä reunimmaisten lattiapalkkien että kattotuolien ulkokylkeen. Ks. pystyleikkaus, pääty.
Pystyleikkaus, pääty
 • Vesikatto tehdään raakaponttilaudoista höyläpuoli alaspäin. Laudoitus aloitetaan räystäältä siten, että ensimmäisen laudan reuna jää noin 2 cm kattotuolien päiden ulkopuolelle. Naulakoko on 75 x 2,8. Ensimmäisen laudan reunasta on syytä sahata urapontti (naaraspontti) pois ennen laudan asennusta. Näin kattohuovan alataite saadaan kiinnitettyä laudan reunaan. Laudat katkaistaan lopuksi päädyistä tasamittaisiksi katkaisulinjaa pitkin.
 • Kattohuopa levitetään ja kiinnitetään välittömästi vesikattolaudoituksen jälkeen.
 • Rakennuksen nurkkiin naulataan jäykisteeksi vinotuet runkotolppien väliin. Naulakoko 100 x 3,4. Väliaikaiset vinolaudat voidaan poistaa.
 • Ulkoverhous tehdään joko vaaka- tai pystyverhouksena, lautojen vähimmäispaksuudeksi suositellaan 21 mm. Verhouksen alareunan tulee muodostaa ns. tippanokka, jotta sadevesi valuu helposti pois. Nurkat viimeistellään nurkkalaudoin. Naulakoko on 75 x 2,8.
 • Ovi ja ikkunat asennetaan paikoilleen. Viimeistely tehdään tarkoitukseen sopivin listoin ja vuorilaudoin. Vastakkaisille seinille (esimerkiksi päätyseinille) on suositeltavaa asentaa hyönteisverkoin varustetut tuuletusritilät. Tuuletusaukkojen koko on noin 10 cm x 10 cm, joista toinen sijoitetaan seinän alaosaan ja toinen yläosaan.
 • Lattia tehdään höylätystä ponttilaudasta, jonka paksuus on vähintään 28 mm. Runkotolppien kohdalla lattialaudat lovetaan niihin sopiviksi. Laudat kiinnitetään kielipontista (urospontista) naulaamalla noin 45° kulmassa viimeiset lyönnit turnaa apuna käyttäen. Naulakoko on 60 x 2,8.
Kuistin lattia ja kaide, pystyleikkaus / pitkä sivu (vas.)
Kuistin lattia ja kaide, pystyleikkaus / pääty (oik.)
 • Kuistin lattiapalkit asennetaan paikoilleen. Kuistin lattia tehdään vähintään 28 mm paksuista höylätyistä (painekyllästetyistä) laudoista asentamalla ne 5…10 mm:n raoin. Naulakoko on 75 x 2,8.
 • Mahdolliset kaiteet tehdään detaljipiirrosten mukaan. Sisäänkäynnin kohta varustetaan (kesto) puusta tehdyllä porrasaskelmalla. Laattateräksestä taivutettujen kiinnikkeiden avulla voidaan asentaa mahdollinen viiritanko sisääntulopäätyyn. Tangoiksi soveltuu noin Ø30 mm mäntytanko jonka pituus on 2…2,5 m. 
 • Rakennus suositellaan maalattavaksi ulkoapäin peittomaalilla ympäristöön sopivin värein. Lattia suositellaan käsiteltäväksi esimerkiksi öljyllä tai lakalla. Muiden sisäpintojen maalaus tai lakkaus ei ole välttämätöntä.

Huvimaja

Huvimajan runko tehdään kuten leikkimökin runkorakenteet. Katto voidaan tehdä loivan pyramidin muotoisena auma- tai harjakattona (kuten leikkimökissä). Harjakattoinen huvimaja on myöhemmin helposti muutettavissa kuistilla varustetuksi leikkimökiksi. 

Huvimajan kattokonstruktio

Huvimajan ulkoseinät tehdään alaosastaan umpeen laudoitettuna, yläosa voidaan jättää joko avoimeksi tai varustaa lasein. Mikäli huvimajaa ei varusteta lasein eikä ovella, on sen lattia syytä tehdä 5…10 mm:n avosaumoin höylätystä (kesto)puusta. Huvimaja voidaan varustaa joko kiintein tai irtopenkein sekä pöydällä.

Huvimajan rakenteelliset yksityiskohdat tehdään leikkimökin vastaavista kohdista tehtyjä detaljipiirroksia noudattaen.

Huvimajan pohja

Puutavaraluettelot

Alla olevat luettelot sisältävät piirustuksissa esitettyjen rakennusten puutavaran mitat ja määrät ilman hukkapaloja. Huvimajan rakenteelliset yksityiskohdat tehdään leikkimökin vastaavista kohdista tehtyjä detaljipiirroksia noudattaen. Alla olevat luettelot sisältävät piirustuksissa esitettyjen rakennusten puutavaran mitat ja määrät ilman hukkapaloja. Huvimajan rakenteelliset yksityiskohdat tehdään leikkimökin vastaavista kohdista tehtyjä detaljipiirroksia noudattaen. Lisäksi tarvitaan ovet, ikkunat, listoja ja vuorilautoja, mahdolliset kalusteet ja porrasaskelma, nauloja (tai ruuveja), teräskiinnikkeitä, perustukset, kate ja mahdolliset pintakäsittelyaineet, yms.